Illustration: Widgit

Läs och skriv – olika sätt att ta till sig och producera text med Ipad

Du får se och prova hur olika verktyg kan stötta och utveckla elevernas läs- och skrivförmåga. Att få texter upplästa och utveckla skrivandet med hjälp av uppläsning, rättstavning och ordprediktion är användbara funktioner för alla elever.

Vad innehåller kursen?

Vi går igenom Ipadens inbyggda funktioner för läs- och skrivstöd, som uppläsning av all markeringsbar text, tangentbord på flera språk och dikteringsfunktionen.

Utöver Microsoft-verktygen går vi igenom andra program och tjänster som vi har som centrala licenser i staden.

Vem kan delta?

Specialpedagoger och annan pedagogisk personal i årskurs 1–9 i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Boka kompetensutveckling för en grupp

Den här kursen kan även ordnas för en hel grupp på din skola eller på Medioteket. Kontakta oss för att diskutera ett upplägg som passar dig och dina kollegor.