En bibliotekarie skannar en bok, foto

Book-IT – grundkurs

Book-IT är det verksamhetssystem som ger skolan en överblick över skolbibliotekets medier, var de finns och hur de används. Lär dig de grundläggande funktionerna i systemet.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller kursen?

Kursen ger en genomgång i de grundläggande funktionerna i det administrativa bibliotekssystemet Book-IT. Du lär dig hantera det dagliga arbetet med medier och låntagare, söka i katalogen registrera nya medier, ta bort medier ur systemet samt en enkel kravrutin. Även den publika webben och självbetjäningen presenteras på kursen.

Vem kan delta?

Ny skolbibliotekspersonal i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Piret Asiegbu Medioteket E-post: E-post piret.asiegbu@edu.stockholm.se