Book-IT – grundkurs

Book-IT är det verksamhetssystem som ger skolan en överblick över skolbibliotekets medier, var de finns och hur de används. Lär dig de grundläggande funktionerna i systemet.

Vad innehåller kursen?

Kursen ger en genomgång i de grundläggande funktionerna i det administrativa bibliotekssystemet Book-IT. Du lär dig hantera det dagliga arbetet med medier och låntagare, söka i katalogen registrera nya medier, ta bort medier ur systemet samt en enkel kravrutin. Även den publika webben och självbetjäningen presenteras.

Bibliotekssystemet är det verksamhetssystem som ger skolan överblick över skolbibliotekets medier, var de finns och hur de används.

Systemet består av tre delar:

  • Administrativ del, Book-IT
  •  Publik webb, Welib
  •  Självbetjäning

Vem kan delta?

Ny skolbibliotekspersonal i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Piret Asiegbu Medioteket E-post: E-post piret.asiegbu@edu.stockholm.se