Intensivsvenska för pedagoger - SFP

SFP är en intensivutbildning i svenska där du studerar tillsammans med andra pedagoger och får kontakter med skolor, intresseorganisationer, lärare och lärarutbildning.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller intensivsvenska för pedagoger - SFP?

Språkstudierna innehåller:

  • intensivutbildning för pedagoger med utländsk bakgrund
  • yrkesinriktad svenska, från SFI-kurs C till svenska som andraspråk 3
  • följa en lärares arbete under en period
  • en bra grund för att fortsätta studera till svensk lärarbehörighet
  • utbildning i samverkan med Stockholms universitet för individuell
    validering.

Praktik och studiebesök

Du får möjlighet att följa en modersmålslärares arbete i flera olika skolor. Du får också möjlighet att följa ett arbetslag i det ämnet/åldersnivån du har behörighet i.

Du gör också studiebesök på skolrelaterade myndigheter, skolor och förskolor i Stockholm stad.

Vem kan delta?

För att kunna ansöka finns det vissa krav du måste uppfylla. • Du behöver ha en lärarexamen, eller ha jobbat några år som lärare och ha examen i ett ämne som ingår i en lärarbehörighet. • Du ska ha varit i Sverige mindre än tre år. • Du ska kunna engelska på nivå Engelska 4.

Så anmäler du dig

Har du frågor?

Vuxenutbildningscentrum Telefon: Telefon 0850835775 E-post: E-post infosfx@stockholm.se