Intensivsvenska för pedagoger - SFP

Information

 • För vem: Lärare och förskollärare med utländsk examen.
 • Plats: SIFA (Stockholms intensivsvenska för akademiker), en del av Campus Åsö på Blekingegatan 55.
 • Kostnad: Kostnadsfritt
 • Antal tillfällen: Studierna tar cirka 1,5 år.
 • Antal deltagare: Varierar.
 • Arrangör: Arbetsmarknadsförvaltningen

Så anmäler du dig

Läs mer om utbildningen och hur du anmäler dig på Stockholms stads webbplats.

Har du frågor?

Vuxenutbildningscentrum

E-post: E-post infosfx@edu.stockholm.se

SFP är en intensivutbildning i svenska där du studerar tillsammans med andra pedagoger och får kontakter med skolor, intresseorganisationer, lärare och lärarutbildning.

Vad innehåller intensivsvenska för pedagoger - SFP?

Språkstudierna innehåller:

 • intensivutbildning för pedagoger med utländsk bakgrund
 • yrkesinriktad svenska, från SFI-kurs C till svenska som andraspråk 3
 • följa en lärares arbete under en period
 • en bra grund för att fortsätta studera till svensk lärarbehörighet
 • utbildning i samverkan med Stockholms universitet för individuell
  validering.

Praktik och studiebesök

Du får möjlighet att följa en modersmålslärares arbete i flera olika skolor. Du får också möjlighet att följa ett arbetslag i det ämnet/åldersnivån du har behörighet i.

Du gör också studiebesök på skolrelaterade myndigheter, skolor och förskolor i Stockholm stad.

Vem kan delta?

För att kunna ansöka finns det vissa krav du måste uppfylla. • Du behöver ha en lärarexamen, eller ha jobbat några år som lärare och ha examen i ett ämne som ingår i en lärarbehörighet. • Du ska kunna engelska på nivå Engelska 4.