Intensivsvenska för pedagoger - SFP

SFP är en intensivutbildning i svenska där du studerar tillsammans med andra pedagoger och får kontakter med skolor, intresseorganisationer, lärare och lärarutbildning.

Vad innehåller intensivsvenska för pedagoger - SFP?

Språkstudierna innehåller:

  • intensivutbildning för pedagoger med utländsk bakgrund
  • yrkesinriktad svenska, från SFI-kurs C till svenska som andraspråk 3
  • följa en lärares arbete under en period
  • en bra grund för att fortsätta studera till svensk lärarbehörighet
  • utbildning i samverkan med Stockholms universitet för individuell
    validering.

Praktik och studiebesök

Du får möjlighet att följa en modersmålslärares arbete i flera olika skolor. Du får också möjlighet att följa ett arbetslag i det ämnet/åldersnivån du har behörighet i.

Du gör också studiebesök på skolrelaterade myndigheter, skolor och förskolor i Stockholm stad.

Vem kan delta?

För att kunna ansöka finns det vissa krav du måste uppfylla. • Du behöver ha en lärarexamen, eller ha jobbat några år som lärare och ha examen i ett ämne som ingår i en lärarbehörighet. • Du ska ha varit i Sverige mindre än tre år. • Du ska kunna engelska på nivå Engelska 4.

Så anmäler du dig

Har du frågor?

Vuxenutbildningscentrum Telefon: Telefon 0850835775 E-post: E-post infosfx@stockholm.se