Barnskötarutbildning för förskolan

Gå en utbildning till barnskötare med bibehållen lön i din tjänst. I kursen reflekterar du över din roll både i undervisningen och ute på din arbetsplats.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller barnskötarutbildning för förskolan ?

Utbildningens upplägg

Under utbildningen kommer du utmanas på varierande sätt, för att reflektera och söka kunskap kring förskolans innehåll och arbetssätt. Studierna syftar till att ge dig rika tillfällen till inspiration, kreativitet samt att väcka din nyfikenhet. Du bearbetar och problematiserar innehållet i kursen både i undervisningen och ute på din arbetsplats. Lärandet på arbetsplatsen blir en viktig del av utbildningen.

Utbildningens mål

Det nationella yrkespaketet syftar till att ge dig

  • Förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättning.
  • Förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.
  • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
  • Kunskaper om olika pedagogiska verksamheter
  • Kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer
  • Kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor
  • Kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.

Nationella yrkespaket för komvux

En sammanhållen yrkesutbildning består av en kombination av nationella kurser i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde.

Yrkespaketet barn och fritid

Vem kan delta?

I första hand antas du som idag har en tillsvidareanställning som barnskötare.. Du ska ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk från grundskolan. Viktig att du bifogar dokument som styrker din behörighet.

Du anmäler dig i ett webbformulär senast den 28 maj

Fyll i din anmälan

Till anmälan skickar du kopior på betyg och anställningsbevis. Adressen är angiven i ansökningsformuläret.

Chef eller rektor godkänner ansökan

Observera att din chef eller rektor måste godkänna din ansökan.

Har du frågor?

Kerstin Hjelm E-post: E-post kerstin.hjelm@edu.stockholm.se