fyra barn står framför fritidsledare.
Foto: Lieselotte van der Meijs

Information

 • För vem: Barnskötare och elevassistenter med i första hand tillsvidareanställning
 • Tid: En dag i veckan under ett läsår. Start i september 2024.
 • Plats: Midsommarkransens gymnasium
 • Kostnad: Kostnadsfritt, du behåller din lön
 • Antal tillfällen: 35
 • Antal deltagare: 30
 • Arrangör: Midsommarkransens gymnasiums enhet för uppdragsutbildning

Så anmäler du dig

Fyll i webbformuläret senast 15 maj

Har du frågor?

Kerstin Hjelm

E-post: E-post kerstin.hjelm@edu.stockholm.se

Barnskötar- och elevassistentutbildning för fritidshemspersonal

Gå en utbildning till barnskötare och elevassistent med bibehållen lön i din tjänst. Det nationella yrkespaketet för den kommunala vuxenutbildningen är grunden.

Vad innehåller kursen?

Utbildningens upplägg

Under utbildningen kommer du utmanas på varierande sätt för att reflektera och söka kunskap kring fritidshemmets och grundskolans innehåll och arbetssätt. Studierna ger dig tillfällen till inspiration, kreativitet med förhoppning om att väcka din nyfikenhet. Du bearbetar och problematiserar innehållet i kursen både i undervisningen och ute på din egen arbetsplats. Lärandet på arbetsplatsen blir en viktig del av utbildningen.

Utbildningens mål

Nationella yrkespaketet syftar till att ge dig

 • Förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättning.
 • Förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
 • Kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.
 • Kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.
 • Kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor.
 • Kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.

Nationella yrkespaket för komvux

En sammanhållen yrkesutbildning består av en kombination av nationella kurser i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde.

Yrkespaketet barn och fritid, Skolverkets webbplats

Vem kan delta?

I första hand antas du som idag har en tillsvidareanställning (fast anställning) som barnskötare eller elevassistent. Du ska ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk från grundskolan.

Anmälan och kursstart

Till anmälan skickar du kopior på betyg och anställningsbevis. Adressen är angiven i ansökningsformuläret.

Observera att din chef eller rektor måste godkänna din ansökan. 

Kursen pågår under ett läsår.

Höstterminen 2024 startar kursen i vecka 36 eller 37.