Karriär och yrkesroll

I Stockholms stad kan du göra karriär som lärare. Här finns alltid jobb, elever och utveckling. Du kan bli handledare, utvecklingslärare, förstelärare, lektor och forskare.

En kvinna står leende framför ett blädderblock och elever som räcker upp handen.

Karriärstegsreformen har förbättrat skolan och gjort läraryrket mer attraktivt, enligt en ny rapport. Förstelärarna Jenny Sjöblom, Adolf Fredriks musikklasser, och Karl-Henrik Engardt, Bagarmossens skola, framhåller vikten av ämnesfokus och tydliga uppdrag för ett bra resultat.

Manlig lärare i sitt arbetsrum

VFF är förkortning för "verksamhetsförlagda fältstudier". Fältstudier är ett moment i utbildningen till speciallärare eller specialpedagog. Både handledare till en VFF-student och hela skolan har mycket att vinna på utbytet.

Du kan göra karriär inom läraryrket. Förutom förstelärare och lärare med lektorat kan du söka lärartjänst med särskilt uppdrag för att utveckla skolan eller undervisningen, så kallad utvecklingslärare.

Vägledning

Tre kvinnor diskuterar runt en story board

Från lärare till ledare

I Stockholms stad kan du göra karriär inom läraryrket. Välj mellan en ledar- och chefskarriär med fokus på ledarskap i skolan eller en pedagogisk karriär med fokus på undervisningsutveckling. Väljer du att bli ledare finns det tre olika ingångar inom spåret "Från lärare till ledare".

Yngre man, äldre kvinna sitter på golvet med barn. Spelar rytminstrument

Att vara APL-handledare för barnskötare

Som handledare av elever på Pedagogikcollege förbereder du och introducerar gymnasieeleverna till yrket.

En yngre kvinna och elever skriver tillsammans på ett papper.

Att göra verksamhetsförlagd utbildning i Stockholms stad

Har du fått din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Stockholms stad? Grattis och välkommen! Vi hoppas att du ska trivas och jobba hos oss i framtiden.

En konferenslokal där många människor minglar och pratar.

Konferensen Leda lärande

Leda lärande är en årligt återkommande konferens för förstelärare, lärare med lektorat, skolledare och övriga chefer inom Stockholms stads skolor. Konferensen stärker skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På grund av coronapandemin är årets konferens inställd. Nästa konferens är planerad till den 12 oktober 2021.

Ett sällskap personer diskuterar och tittar i en bok.

Att vara handledare till lärarstudenter

Som handledare till en lärarstudent under dennes verksamhetsförlagda utbildning (VFU) gör du stor skillnad. Ett stimulerande och utvecklande uppdrag, både för dig och din skola.

En person står vid en vägg med postit-lappar och pekar på dem för ett sällskap personer i bakgrunden.

Att vara VFU-ansvarig

Som ansvarig för den praktiska delen i lärarutbildningen på din förskola eller skola är du ett stort stöd för VFU-handledarna. Du är också en viktig länk till Stockholms stads samordnare för den verksamhetsförlagda utbildningen.