En yngre kvinna och elever skriver tillsammans på ett papper.
Foto: Folio bildbyrå

Att göra verksamhetsförlagd utbildning i Stockholms stad

Har du fått din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Stockholms stad? Grattis och välkommen! Vi hoppas att du ska trivas och jobba hos oss i framtiden.

Sidans innehåll i korthet:

 • Planering och introduktion är viktiga delar av din VFU.
 • Din VFU-handledare och VFU-ansvarige är ett stöd under din VFU.

Stockholms stads skolor har hög lärartäthet och hög andel legitimerade lärare. Din VFU bedriver du som heltidsstudier. Under VFU-perioden får du inte vikariera.

Inför din VFU

Få din placering

Du som studerar vid Stockholms universitet, Södertörns högskola eller Gymnastik- och idrottshögskolan får information om din placering via VFU-portföljen. Om du studerar vid någon annan högskola får du information om din placering via ditt lärosäte.

Boka ett första möte

När du fått din placering ska du kontakta din VFU-handledare på förskolan eller skolan. Boka mötet i god tid för att förskolan eller skolan ska ha möjlighet att planera din VFU. Informera VFU-handledaren och VFU-ansvarig om 

 • studieval
 • tid för VFU
 • syfte och mål för den aktuella kursen.

Ditt ansvar är att 

 • kontakta din VFU-handledare i god tid
 • följa verksamhetens normer och värden
 • delta i skolans hela arbete och planering
 • förstå att du VFU räknas som heltidsstudier
 • anmäla frånvaro om du är sjuk
 • förstå att vikariat inte får räknas som VFU.

För att planeringen ska fungera och för att du ska få chans att lära dig så mycket som möjligt ska du delta aktivt i verksamhetens dagliga arbete och planering, följa dess normer och värdegrund och ta del av lärarens samtliga arbetsuppgifter.

Det är viktigt att du ges viss tid för egen reflektion, inläsning och skriftligt arbete under din VFU.

Lämna ett utdrag ur belastningsregistret

Ditt blivande yrke kräver att du är införstådd i vad sekretess och etiskt förhållningssätt innebär. Du ska följa dessa normer redan under VFU-tiden. Innan du påbörjar din VFU ska du lämna ett utdrag ur belastningsregistret till förskolans eller skolans VFU-ansvarig senast första dagen på din VFU. Du kan lämna utdraget digitalt eller i pappersform. Innan du lämnar in utdraget, kontrollera att uppgifterna stämmer och handlar om dig. Du ska lämna ett nytt registerutdrag varje år. 

Din VFU-handledare

Du får en placering hos en VFU-handledare med behörighet för den inriktning du läser. Tillsammans med VFU-handledaren planerar och genomför du din VFU utifrån kursens mål och deltar aktivt i verksamheten. Ni reflekterar över och utvärderar gjorda erfarenheter så att du utvecklas i din roll som lärare.

Välkommen till din VFU

Se filmen där du får veta mer om Stockholms stads skolor och din VFU. Utbildningsdirektör Lena Holmdahl hälsar dig välkommen och VFU-handledaren Torben Lundén berättar om hur han stöttar VFU-studenter och vad hans elever tycker. VFU-studenten Ida Norén berättar om vad hon har lärt sig under sin VFU. Dessutom ger hon tips till dig som ny VFU-student.

Få en introduktion

Du får en introduktion på skolan, vanligtvis av den VFU-ansvarige. Du ska i god tid inför din VFU kontakta din VFU-handledare och boka ett möte.

Dokumentera, reflektera, diskutera

Under hela din VFU-tid ska du dokumentera och reflektera över arbetet. Du ska även diskutera erfarenheterna från VFU tillsammans med VFU-handledaren. 

Byt eller gör uppehåll

Om du gör studieuppehåll, avbryter dina studier eller tar examen ska du meddela din VFU-handledare på förskolan eller skolan.

Byt kommun

Om du av särskilda skäl behöver byta från Stockholms stad till en annan kommun ska du kontakta ditt lärosäte. Lärosätet tar beslut om bytet. Ett byte av kommun kan endast ske terminsvis och måste ansökas om i god tid innan terminsstart.

Om något inte fungerar

Om något inte fungerar som det ska eller om du är missnöjd ska du

 1. vända dig till VFU-handledaren för att ni tillsammans löser situationen
 2. prata med VFU-ansvarig på skolan för att lösa situationen
 3. be den VFU-ansvarige informera skolledningen och VFU-samordnare på utbildningsförvaltningen om situationen. Kontakta även VFU-kursläraren för att hitta en bra lösning. Alternativt kan du själv kontakta din VFU-samordnare och din VFU-kurslärare.
Uppdaterad