En yngre kvinna och elever skriver tillsammans på ett papper.

Att göra verksamhetsförlagd utbildning i Stockholms stad

Har du fått din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Stockholms stad? Grattis och välkommen! Vi hoppas att du ska trivas och jobba hos oss i framtiden.

Sidans innehåll i korthet:

 • Planering och introduktion är viktiga delar av din VFU.
 • Din VFU-handledare och VFU-ansvarige är ett stöd under din VFU.

Stockholms stads skolor har hög lärartäthet och hög andel legitimerade lärare. Din VFU bedriver du som heltidsstudier. Under VFU-perioden får du inte vikariera.

Inför din VFU

Få din placering

Du får din placering via VFU-portalen och din VFU-portfölj.

VFU-portalen

Boka ett planeringsmöte

När du fått din placering ska du kontakta din VFU-handledare eller VFU-ansvarig på förskolan eller skolan. Boka planeringsmötet i god tid för att förskolan eller skolan ska ha möjlighet att planera din VFU. Informera VFU-handledaren och VFU-ansvarig om

 • studieval
 • tid för VFU
 • syfte och mål för den aktuella kursen.

Planera din VFU

Planeringen ska innehålla

 • VFU-tider
 • information om schema
 • hur kursuppgifterna ska göras
 • hur du anmäler frånvaro och rutiner vid VFU-handledarens frånvaro.

För att planeringen ska fungera och för att du ska få chans att lära dig så mycket som möjligt ska du delta aktivt i verksamhetens dagliga arbete och planering, följa dess normer och värdegrund och ta del av lärarens samtliga arbetsuppgifter.

Det är viktigt att du ges viss tid för egen reflektion, inläsning och skriftligt arbete under din VFU.

Lämna ett utdrag ur belastningsregistret

Ditt blivande yrke kräver att du är införstådd i vad sekretess och etiskt förhållningssätt innebär. Du ska följa dessa normer redan under VFU-tiden. Innan du påbörjar din VFU ska du lämna ett utdrag ur belastningsregistret till förskolans eller skolans VFU-ansvarig, senast första VFU-dagen. Du ska lämna ett nytt registerutdrag varje år.

Din VFU-handledare

Du får en placering hos en VFU-handledare med behörighet för den inriktning du läser. Tillsammans med VFU-handledaren planerar och genomför du din VFU utifrån kursens mål och deltar aktivt i verksamheten. Ni reflekterar över och utvärderar gjorda erfarenheter så att du utvecklas i din roll som lärare.

Få en introduktion

Du får en introduktion på skolan, vanligtvis av den VFU-ansvarige. Du ska i god tid inför din VFU kontakta din VFU-handledare och VFU-ansvarig och bjuda in din handledare till VFU-portföljen.

Dokumentera, reflektera, diskutera

Under hela din VFU-tid ska du dokumentera och reflektera över arbetet. Du ska även diskutera erfarenheterna från VFU tillsammans med VFU-handledaren och återkoppla resultat på undersökningar och examensarbete till verksamheten.

Byt eller gör uppehåll

Gör studieuppehåll eller avsluta dina studier

Om du gör studieuppehåll, avbryter dina studier eller tar examen ska du meddela din VFU-handledare och VFU-ansvarig på förskolan eller skolan.

Byt VFU-plats

Om du av särskilda skäl behöver byta VFU-placering ska du i första hand kontakta VFU-ansvarig på förskolan eller skolan. Om du inte kan erbjudas relevant placering eller om du vill byta enhet kontaktar du den VFU-samordnare som du haft kontakt med i samband med placeringen. Tänk på att byte bara kan ske terminsvis.

Byt kommun

Om du av särskilda skäl behöver byta från Stockholms stad till en annan kommun ska du kontakta ditt lärosäte. Lärosätet tar beslut om bytet. Ett byte av kommun kan endast ske terminsvis och måste ansökas om i god tid innan terminsstart.

Om något inte fungerar

Om något inte fungerar som det ska eller om du är missnöjd ska du

 1. i första hand vända dig till VFU-handledaren för att ni tillsammans löser situationen
 2. i andra hand prata med VFU-ansvarig på skolan för att lösa situationen
 3. i tredje hand ska den VFU-ansvarige informera skolledningen och VFU-samordnare på utbildningsförvaltningen om situationen samt även kontakta VFU-kursläraren för att hitta en bra lösning. Alternativt kan du själv kontakta din VFU-samordnare och din VFU-kurslärare.