Ett sällskap personer diskuterar och tittar i en bok.
Foto: Folio bildbyrå

Att vara handledare till lärarstudenter

Som handledare till en lärarstudent under dennes verksamhetsförlagda utbildning (VFU) gör du stor skillnad. Ett stimulerande och utvecklande uppdrag, både för dig och din skola.

Sidans innehåll i korthet:

  • Att vara VFU-handledare stimulerar och kompetensutvecklar dig och din verksamhet.
  • VFU-handledaren är en viktig person i lärarstudentens VFU-period.
  • Du får ersättning för uppdraget.

Du kan bli VFU-handledare och bli en mycket viktig del för att hjälpa lärarstudenter att bli lärare. Att vara VFU-handledare ger dig också stimulans och kompetensutveckling av din egen verksamhet.

Film om att vara handledare

Se filmen med VFU-handledaren Marie Petersen Erlandsson, förstelärare på Östra Reals gymnasium. Hon berättar om uppdraget och det positiva med att kunna ha det kollegiala samtalet varje dag.

Marie Petersen Erlandsson, förstelärare och VFU-handledare

Anmäl ditt intresse

För att bli VFU-handledare börjar du med att anmäla ditt intresse för uppdraget till den VFU-ansvarige på din förskola eller skola.

Gå handledarutbildning

Handledarutbildningen är på 7,5 högskolepoäng och ges regelbundet, främst i digital form. Upplägget är oftast sex träffar med självstudier där i mellan.

Du som är VFU-handledare och som ännu inte gått handledarutbildningen kan kontakta den VFU-ansvarige på din förskola och skola för att få mer information om hur du går vidare.

Handledaruppdraget

Du ska vara legitimerad lärare med anställning på förskolan eller skolan. Handledaruppdraget varierar i omfattning beroende på var i utbildningen lärarstudenten befinner sig, hur lång VFU-perioden är och om du som handledare tar emot studenter i par.

Du ansvarar bland annat för att

  • vara en reflektionspartner och att handleda och stödja lärarstudenten.
  • bidra till studentens kunskap och förståelse för förskolans eller skolans uppdrag och grundläggande värderingar.
  • ge möjlighet för lärarstudenten att delta i olika lärandemiljöer och utveckla olika förmågor.
  • registrera lärarstudentens närvaro enligt lärosätets rutiner.
  • lämna bedömningsunderlag inför lärosätets examination av VFU-kurser
  • delta på handledarträffar och trepartssamtal.
  • informera studenten, VFU-kursläraren och VFU-ansvarig om det finns risk att studenten blir underkänd.

Handlingsplan

VFU-ansvarig på din förskola eller skola har gjort handlingsplan för VFU där kan du ta del av vem som ansvarar för vad under lärarstudentens VFU. Bekanta dig med den i god tid innan lärarstudenten första dag på förskolan eller skolan.

VFU-portföljen

VFU-portföljen är ett centralt verktyg som du och lärarstudenten använder under VFU-perioden. Lärarstudenten äger VFU-portföljen och bjuder in dig. I VFU-portföljen ska all information om studentens VFU-period finnas, till exempel uppgifter och kursplan. I portföljen skriver du som VFU-handledare bedömningsunderlag.

VFU-portföljen används av lärarstudenter från Stockholms universitet, Södertörns högskola och Gymnastik- och idrottshögskolan.

Vikariat

Lärarstudenten får inte vikariera för dig under VFU-perioden. Detta innebär att om du blir sjuk under VFU måste lärarstudenten få en annan VFU-handledare.

Om något inte fungerar

Om lärarstudenten eller du som VFU-handledaren upplever att något inte fungerar och ni behöver hjälp ska du kontakta din förskolas eller skolas VFU-ansvarig för att lösa situationen.

Risk för att studenten underkänns

Om det finns en risk för att lärarstudenten inte kommer att nå sina kursmål och därför bli underkänd ska du i god tid informera hen om detta. Du ska även informera VFU-ansvarig och VFU-kursläraren på lärosätet.

Ekonomisk ersättning

Du får ersättning för ditt arbete med VFU. Det finns tre ersättningsmodeller som används, enskilt eller i kombination.

Ekonomisk ersättning för VFU (på sidan om VFU-ansvarig)

Uppdaterad