Tre kvinnor diskuterar runt en story board.
Foto: Folio bildbyrå

Från lärare till ledare

I Stockholms stad kan du göra karriär inom läraryrket. Här finns alltid jobb, elever och utveckling. Väljer du att bli ledare finns det tre olika ingångar inom spåret "Från lärare till ledare".

Sidans innehåll i korthet:

  • Leda i skolan – för dig som som vill ta en ledarroll i skolan.
  • Leda grupper – för dig som som vill utvecklas som gruppledare.
  • Leda som biträdande rektor – för dig som leder och vill gå vidare till en tjänst som biträdande rektor.

Vilken väg du ska välja beror på din nuvarande roll och dina målsättningar. Du formulerar målsättningen tillsammans med närmaste chef, till exempel vid medarbetarsamtalet. Du anmäler dig i utbildningsplattformen. Din närmaste chef godkänner din anmälan.

Leda i skolan

Har du ett pedagogiskt uppdrag i skolan? Vill du ta en ledarroll? Vill du lära dig mer om vad det innebär att leda i skolan?

Rollen som ledare och chef i skolan rymmer en mängd olika situationer och utmaningar – liksom en möjlighet att aktivt få medverka och arbeta för barns utveckling. Förmågan att lyssna, inspirera och motivera är avgörande för ledarskapet, liksom att ha grundläggande kunskaper om sig själv och dina drivkrafter.

Genom teori varvat med övningar, där du får reflektera, individuellt och i grupp, får du tillfälle att närma dig såväl ledarskaps- som skolledarskapsområdet. Du får också en bild av den kompetens och de egenskaper som krävs för att axla en chefs- eller ledarroll i skolan.

Du hittar aktuella kursdatum och anmälan i utbildningsplattformen. Anmälan görs av medarbetaren och närmaste chef godkänner den.

Leda i skolan, utbildningsplattformen (inloggning krävs)

Leda grupper

Leder du andra utan att själv vara chef? Vill du utvecklas och stärka ditt ledarskap i din grupp eller team? Vill du lära dig mer om att arbeta i grupp och nå resultat tillsammans?

Att leda grupper är en komplex uppgift och kräver olika förmågor och färdigheter. Men hur skapas tillit, förtroende, arbetsglädje och resultat? Och vad krävs för förutsättningar för att ro detta arbete i land?

Att leda grupper är en tvådagarsutbildning som har fokus på frågorna ovan. Utbildningen riktar sig till dig som, utöver det pedagogiska uppdraget i skolan, leder andra vuxna i en arbetslagsledarroll. Utbildningen har sin utgångspunkt i aktuell forskning där du tillsammans med andra deltagare arbetar konkret med utmaningarna i din arbetsledarroll. Efter utbildningen får du med dig kunskap och verktyg som du kan tillämpa i din vardag.

Du hittar aktuella kursdatum och anmäler dig i utbildningsplattformen. Anmälan sker i utbildningsplattformen av medarbetaren och närmaste chef godkänner den.

Leda grupper, utbildningsplattformen (inloggning krävs)

Leda som biträdande rektor

Leda som biträdande rektor riktar sig till dig som har erfarenhet av att leda i skolan. Genom fördjupning och praktiska inslag får du en förståelse för, erfarenhet av och grundläggande förmåga i rollen som biträdande rektor i Stockholms stad.

Leda som biträdande rektor omfattar totalt cirka elva heldagar under ett halvår och innehåller seminarier och praktik. Seminarierna är heldagar där du får teori och verktyg.

Du ska ha möjlighet att hantera utbildningen i relation till din tjänst. Rektor skapar förutsättningar för att du ska kunna delta på samtliga seminarie- och praktiktillfällen.

Examination och moment

I utbildningen ingår bland annat

  • inläsning av litteratur
  • inlämning av skrivuppgifter
  • praktik på en skola under en arbetsvecka där du ansvarar för och genomför vissa moment.

För att du ska bli examinerad krävs det att du genomfört samtliga moment med godkänt resultat.

Behörighet att ansöka och krav

Du som är anställd inom utbildningsförvaltningen i Stockholms stad och har aktuell arbetserfarenhet från skola är behörig att ansöka. Du har ledarerfarenhet inom skolans ram, exempelvis som arbetslagsledare eller annan form av gruppledare. 

Du hittar aktuella kursdatum och anmälan i utbildningsplattformen. Anmälan görs av medarbetaren och närmaste chef godkänner den.

Leda som biträdande rektor, utbildningsplattformen (inloggning krävs)

Uppdaterad