Tre kvinnor diskuterar runt en story board

Från lärare till ledare

I Stockholms stad kan du göra karriär inom läraryrket. Här finns alltid jobb, elever och utveckling. Väljer du att bli ledare finns det tre olika ingångar inom spåret "Från lärare till ledare".

Sidans innehåll i korthet:

  • Leda i skolan – för dig som som vill ta en ledarroll i skolan
  • Leda grupper – för dig som som vill utvecklas som gruppledare
  • Leda som biträdande rektor – för dig som leder och vill gå vidare till en tjänst som biträdande rektor

Vilken väg du ska välja beror på din nuvarande roll och dina målsättningar. Du formulerar målsättningen tillsammans med närmaste chef, till exempel vid medarbetarsamtalet. Du anmäler dig i utbildningsplattformen. Din närmaste chef godkänner din anmälan.

Leda i skolan

Har du ett pedagogiskt uppdrag i skolan? Vill du ta en ledarroll? Vill du lära dig mer om vad det innebär att leda i skolan?

Rollen som ledare och chef i skolan rymmer en mängd olika situationer och utmaningar – liksom en möjlighet att aktivt få medverka och arbeta för barns utveckling. Förmågan att lyssna, inspirera och motivera är avgörande för ledarskapet, liksom att ha grundläggande kunskaper om sig själv och dina drivkrafter. 

Du närmar dig ledarskaps- som skolledarskapsområdet genom teori varvat med övningar och reflektion individuellt och i grupp. På så sätt får du en bild av den kompetens och de egenskaper som krävs för att axla en chefs- eller ledarroll i skolan.

Du får också en kort genomgång av nästföljande utbildningar i förvaltningens ledarförsörjningsprogram.

Leda i skolan

Leda grupper

Leder du andra utan att själv vara chef? Vill du utvecklas och stärka ditt ledarskap i din grupp eller team? Vill du lära dig mer om att arbeta i grupp och nå resultat tillsammans?

Att leda grupper är komplext och kräver olika kompetenser och färdigheter. Hur gör man egentligen för att nå önskat läge, att leda andra på vägen dit, skapa tillit, förtroende och rätt förutsättningar för att andra ska lyckas och därmed skapa arbetsglädje och resultat i en verksamhet?

Leda grupper

Två-dagarsutbildning

Om du upplever att något av ovanstående stämmer överens med dig och dina mål och ambitioner, prata med din chef eller rektor på skolan som anmäler dig.

Just nu finns det två tillfällen i november respektive december 2020, läs mer på intranätet. Utbildningarna planeras att utföras digitalt.

Ledarutbildningar för pedagoger (intranätet)

Leda som biträdande rektor

Leda som biträdande rektor riktar sig till dig som har erfarenhet av att leda i skolan.  Genom fördjupning och praktiska inslag får du en förståelse för, erfarenhet av och grundläggande förmåga i rollen som biträdande rektor i Stockholms stad.

Utbildningen är krävande. Du ska ha möjlighet att hantera utbildningen i relation till din tjänst. Rektor skapar förutsättningar för att du ska kunna delta på samtliga seminarie- och praktiktillfällen.

Examination och moment

För att du ska bli examinerad krävs det att du genomfört samtliga moment med godkänt resultat.

I utbildningen ingår bland annat

  • inläsning av litteratur
  • inlämning av skrivuppgifter
  • praktik på en skola under en arbetsvecka där du ansvarar för och genomför vissa moment.

Ansök till 2021

Ansök senast den 16 december till ny kursomgång för våren 2021.

  • din rektor skriver en rekommendation för din ansökan
  • du ansöker med ett personligt brev, ditt cv och rektors rekommendation

Behörighet att ansöka och krav

Du som är anställd inom utbildningsförvaltningen i Stockholms stad och har aktuell arbetserfarenhet från skola är behörig att ansöka. Du har ledarerfarenhet inom skolans ram, exempelvis som arbetslagsledare eller annan form av gruppledare.