Tre kvinnor diskuterar runt en story board

Från lärare till ledare

I Stockholms stad kan du göra karriär inom läraryrket. Här finns alltid jobb, elever och utveckling. Väljer du att bli ledare finns det tre olika ingångar inom spåret "Från lärare till ledare".

Sidans innehåll i korthet:

  • Leda i skolan – för dig som som vill ta en ledarroll i skolan
  • Leda grupper – för dig som som vill utvecklas som gruppledare
  • Leda som biträdande rektor – för dig som leder och vill gå vidare till en tjänst som biträdande rektor

Vilken väg du ska välja beror på din nuvarande roll och dina målsättningar. Du formulerar målsättningen tillsammans med närmaste chef, till exempel vid medarbetarsamtalet. Du anmäler dig i utbildningsplattformen. Din närmaste chef godkänner din anmälan.

Leda i skolan

Har du ett pedagogiskt uppdrag i skolan? Vill du ta en ledarroll? Vill du lära dig mer om vad det innebär att leda i skolan?

Rollen som ledare och chef i skolan rymmer en mängd olika situationer och utmaningar – liksom en möjlighet att aktivt få medverka och arbeta för barns utveckling. Förmågan att lyssna, inspirera och motivera är avgörande för ledarskapet, liksom att ha grundläggande kunskaper om sig själv och dina drivkrafter. 

Du närmar dig ledarskaps- som skolledarskapsområdet genom teori varvat med övningar och reflektion individuellt och i grupp. På så sätt får du en bild av den kompetens och de egenskaper som krävs för att axla en chefs- eller ledarroll i skolan.

Du får också en kort genomgång av nästföljande utbildningar i förvaltningens ledarförsörjningsprogram.

Du hittar aktuella kursdatum och anmäler dig på utbildningssidan Leda i skolan. Vi planerar att genomföra utbildningen digitalt.

Leda i skolan

Leda grupper

Leder du andra utan att själv vara chef? Vill du utvecklas och stärka ditt ledarskap i din grupp eller team? Vill du lära dig mer om att arbeta i grupp och nå resultat tillsammans?

Att leda grupper är komplext och kräver olika kompetenser och färdigheter. Hur gör man egentligen för att nå önskat läge, att leda andra på vägen dit, skapa tillit, förtroende och rätt förutsättningar för att andra ska lyckas och därmed skapa arbetsglädje och resultat i en verksamhet?

Leda grupper är en tvådagarsutbildning för dig som arbetar i skolan med fokus på att leda grupper och team utifrån aktuell forskning. Innehållet under dagarna täcker områden som kommunikation och påverkan, feedback och att arbeta aktivt med kultur och värdegrund. Efter utbildningen får du med dig kunskap och verktyg som du kan tillämpa i din vardag.

Du hittar aktuella kursdatum och anmäler dig på utbildningssidan Leda grupper. Vi planerar att genomföra utbildningen digitalt.

Leda grupper

Leda som biträdande rektor

Leda som biträdande rektor riktar sig till dig som har erfarenhet av att leda i skolan.  Genom fördjupning och praktiska inslag får du en förståelse för, erfarenhet av och grundläggande förmåga i rollen som biträdande rektor i Stockholms stad.

Leda som biträdande rektor omfattar totalt cirka tio heldagar under ett halvår och innehåller seminarier och praktik. Seminarierna är heldagar där du får teori och verktyg.

Du ska ha möjlighet att hantera utbildningen i relation till din tjänst. Rektor skapar förutsättningar för att du ska kunna delta på samtliga seminarie- och praktiktillfällen.

Examination och moment

I utbildningen ingår bland annat

  • inläsning av litteratur
  • inlämning av skrivuppgifter
  • praktik på en skola under en arbetsvecka där du ansvarar för och genomför vissa moment.

För att du ska bli examinerad krävs det att du genomfört samtliga moment med godkänt resultat.

Du ansöker om en plats till utbildningen genom att

  • din rektor skriver en rekommendation för din ansökan
  • du ansöker med ett personligt brev, ditt cv och rektors rekommendation

Datum för ny kursgenomgång och ansökan presenteras i nyhetsbrevet FREDAG – vårt nyhetsbrev som går till alla chefer och rektorer på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Om du inte får nyhetsbrevet varje fredag, kontakta redaktionen för att prenumerera

info.utbildning@edu.stockholm.se

Behörighet att ansöka och krav

Du som är anställd inom utbildningsförvaltningen i Stockholms stad och har aktuell arbetserfarenhet från skola är behörig att ansöka. Du har ledarerfarenhet inom skolans ram, exempelvis som arbetslagsledare eller annan form av gruppledare.