Välkommen till rastnätverksträff

Inspireras av hur andra skolor organiserar sin rastverksamhet och dela med dig av egna erfarenheter och tips. Välkommen till höstens första nätverksträff för rastverksamhet!

Nätverksträffarna anordnas på fyra av stadens kommunala grund- och grundsärskolor samtidigt, du får välja vilken skola du vill besöka. Kom och ta del av tips och idéer från andra skolor, kanske har du också några goda exempel att dela med dig av?

Organiserad rastverksamhet bidrar bland annat till

  • ökad trygghet
  • koncentration
  • minskade konflikter.

Rasten är även en källa till ökad fysisk aktivitet och en viktig del av det lärande som sker under hela skoldagen.

Vem kan delta?

Alla medarbetare som jobbar med rastverksamhet på Stockholms stads kommunala grund- och grundsärskolor.

Så anmäler du dig

Inbjudan med vilka skolor träffarna är på samt anmälan informeras inför träffarna i vår gemensamma kommunikationskanal, Teamsgruppen Rastverksamhet Stockholms stad (Teamskod: i3xvab2)