En pojke spelar gitarr med stor koncentration.
Foto: Marc Femenia

Musiksatsningen ger bättre självkänsla

Samarbete och fokusering är en viktig del av musiklektionerna i Elinsborgsskolan. Musiken kan också bidra till att ge eleverna bättre självkänsla, och genom ett nytt projekt blir ämnet än mer ämnesövergripande.

Sidans innehåll i korthet:

  • Libravoice är ett samarbete som ska utveckla musikundervisningen i utanförskapsområden.
  • Genom att musicera tillsammans håller eleverna koncentrationen uppe och får bättre självkänsla.
  • Syftet är också att motverka segregationen, bland annat genom att förbättra elevernas språkkunskaper.
  • Efter Kvarnbyskolan i Rinkeby har turen kommit till Elinsborgsskolan i Tensta att delta.

I musiksalen på Elinsborgsskolan i Tensta blandas några extra slag på trummorna med ett spontant gitarrackord. Men stojet lägger sig snabbt när musikläraren Anders Enkvist förklarar att alla låtar börjar med tystnad.

– Det handlar om samarbete, att vi alla spelar tillsammans och samtidigt, säger han.

Eleverna nickar, plötsligt koncentrerade tar de ut ackord och spelar om och om igen det stycke som ska övas in. I slutet av ensembletimmen låter de som en samspelt orkester, och det är lätt att föreställa sig den succé som lärarna intygar att femte- och sjätteklassarna gör när de varje vår anordnar en stor konsert på skolan.

Elinsborgsskolan har haft musikprofil i 15 år, men för de tre musiklärarna, som arbetar tillsammans i klassrummet, handlar satsningen om så mycket mer än att bara ge en bra musikalisk grund. Medan många skolor har en tämligen homogen elevgrupp så finns det här en minst sagt brokig bakgrund. Eleverna har rötter i olika länder och olika kulturer, och en del har upplevt krig eller andra svårigheter.

– Genom musiken lär de sig att acceptera och respektera varandras olikheter, och genom lek, musik och rörelse dansar de också tillsammans, kille och tjej och oavsett bakgrund, säger Hector Garces, musiklärare och extra engagerad i rytmik och rörelse.

”Bra att musiken lyfts fram”

I momenten med rörelse kan eleverna hitta sina egna ickeverbala uttrycksformer. Hector Garces bekräftar att många av dem har upplevt utanförskap redan i ung ålder, men genom att utveckla sin rörelseförmåga och kroppskännedom kan de bygga på sin självkänsla så att de vågar röra sig fritt och ta tillräckligt med plats. Men, betonar han, lika viktigt är att också bli medveten om hur mycket plats man tar och att inte inkräkta i någon annans personliga sfär.

En lärare sjunger framför elever som sitter vid var sitt piano.
”Det är fantastiskt att se när allt faller på plats för en elev, när de hittar ett instrument de gillar och märker att de kan”, säger Anders Enkvist, förstelärare i musik. Foto: Marc Femenia

Gulay Mustafazade och Rimonda Eichoue i klass 6B tycker att det är bra att musiken lyfts fram i skolan och att de får testa många olika moment och instrument. Gulay Mustafazade berättar att hon även använder musiken i det övriga skolarbetet, som när hon komponerade en raplåt med stödord för att inför ett prov bättre minnas vad hon pluggade. Hon tycker att musiken har en lugnande inverkan på henne. Rimonda Eichoue håller med.

– När jag inte kan koncentrera mig spelar jag lugn musik för att kunna fokusera, säger hon.

Att lära sig att hålla koncentrationen är en naturlig del av musikutbildningen, förklarar Anders Enkvist, och något som eleverna tränar på varje lektion:

– Många elever har svårt att fokusera, och överlag tycker jag att det problemet har ökat de senaste åren. Under musiklektionen blir det naturligt att först fokusera på vad de ska spela, och när de har spelat kommer stunden då de kan slappna av. Det är viktig träning som de har nytta av även i andra ämnen.

Närbild på händer som spelar på egenhändigt målade trummor.
Musik bidrar till bättre koncentration, tycker Rimonda Eichoue (närmast) och Gulay Mustafazade i klass 6B som här spelar handtrummor. Foto: Marc Femenia

Projekt som motverkar segregation

Att musik är viktigt för elevers utveckling bekräftas också av Ulrik Dahl, projektledare för Libravoice, som är ett initiativ av Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Projektet riktar sig till skolor i utanförskapsområden och ska bland annat bidra till att motverka segregation inom kultursektorn samt utveckla musikundervisningen i skolorna.

Ulrik Dahl nämner musikens möjlighet att stärka elevernas språkkunskaper, men också dansens betydelse.

– Dans är ett mycket effektivt sätt att nå eleverna. Unga människor har stora rörelsebehov, och att sitta stilla länge i en skolbänk är svårt. Men genom musik, dans och rörelse får eleverna röra sig, uttrycka sig och vara medskapande, säger han.

Ulrik Dahl är också musiklärare på Kvarnbyskolan i Rinkeby som förra läsåret blev projektets pilotskola. I dag ser han att skolans elever pratar mer om olika kulturupplevelser, att det har blivit en starkare samanhållning och att de gemensamma musikupplevelserna skapar mer motiverade elever.

Större utrymme i andra ämnen

Dessutom har musikämnet fått större utrymme även i andra ämnen. Genom sång kan eleverna öva språket och i dansen kan de träna på alfabetet genom att forma bokstäver med sin kropp. Med hjälp av musikens byggstenar, form och noter kan de också öva på logiskt tänkande.

– Kultur är ett fantastiskt verktyg för att lära eleverna nästan vad som helst, säger Ulrik Dahl.

Nu har turen kommit till Elinsborgsskolan att delta i Libravoice. Klasserna F–4 erbjuds dansundervisning, ledd av en danspedagog. Inom ramen för projektet arbetar fjärdeklassarna också med slagverk, och senare ska de uppträda för varandra.

En lärare står framåtlutad med positiv och koncentrerad blick på någon som spelar gitarr.
”Musiken bidrar till att stärka elevernas självförtroende, och den också fungerar ämnesöverskridande”, säger musiklärare Hector Garces. Foto: Marc Femenia

– Att de får uppträda är viktigt på flera sätt, både för att bli sedda och för att våga ta den platsen. Men en viktig del är också att de lyssnar på varandra, applåderar och lär sig att ge beröm. Musik har i många fall blivit som en tävling, och vi vill komma ifrån det och i stället lyfta fram att alla deltar och att de uppmuntrar varandra, säger Hector Garces.

Och det ger i sin tur det självförtroende som många elever så väl behöver.

– När de märker att de faktiskt kan sjunga eller spela blir det en bekräftelse på att de är duktiga. Allt faller på plats när de hittar något inom musiken som de gillar och får positiv feedback. Det förstärker också deras självförtroende i många andra ämnen, säger Anders Enkvist.

Johanna Lundeberg

Skribent