Ungdomar i en musiksal spelar trummor, saxofon och elgitarr

Så använder du musik i undervisningen

I Stockholms stad har du möjligheter att använda kommersiell musik i undervisningen. Vad är möjligt och vad bör du tänka på?

Sidans innehåll i korthet:

 • Du får använda musik i undervisningen som du har laglig rätt till.
 • Din förskola eller skola ansvarar för att köpa in musik ni vill använda.
 • Förskolor och skolor i Stockholms stad har en speciell licens som reglerar musikrättigheter.
 • Du behöver inte rapportera din musikanvändning till Stim.
 • För sociala medier är det otydligare vad som gäller.

Stockholm stad har ett avtal med Stim som reglerar hur du får använda musik i undervisningen och på skolan. Tumregeln är att du får använda musik som du köpt i interna sammanhang, exempelvis på en idrottslektion eller när du gör ditt eget undervisningsmaterial.

Vilken musik får jag använda?

Du får använda musik som du har laglig rätt till. Du får alltså använda kommersiell musik som du har köpt som en fil från exempelvis Itunes eller på skiva. Utbildningsförvaltningen har ingen gemensam friköpt musikkatalog utan din förskola eller skola ansvarar själv för att köpa in musik ni vill använda i er verksamhet.

MiM - Musik i skolan

För Stockholm stads förskolor och skolor har staden en så kallad MiM-licens. Det innebär att elever och personal har tillstånd att:

 • lägga musik på bild- och filmproduktioner producerade i undervisningssyfte.
 • spela in skolkonserter eller liknande och kopiera dessa till elever, lärare och vårdnadshavare i upp till 35 exemplar. Om du vill göra en upplaga på över 35 exemplar ska din förskola eller skola söka ett speciellt tillstånd hos Stim.
 • använda musik i förskolans eller skolans interna radio- och tv-sändningar för internt bruk på skolan samt på Stockholm stads intranät och i Skolplattformen.
 • lagra egna produktioner med musik på din förskolas eller skolas datorer.
 • sprida lärarnas och elevernas egna musiksatta bildproduktioner genom nedladdning eller streaming via Skolplattformen eller annan digital lärplattform.
 • lägga ut musik på Skolplattformen, intranätet eller annan lärplattform för internt bruk.

MiM-licensen gäller endast för musikrättigheter. Tillstånd för till exempel för not- och textkopiering, musikdramatik (uppsättningar av musikaler med mera) och kopiering av tv-program ska kollas av med ansvarig person på din förskola eller skola.

Livemusik inför allmänheten

För framförande av musik till allmänheten krävs separat licens. För livemusik inom musikgymnasium tecknar varje skola egen livelicens. För information om dessa livelicenser vänd er direkt till Stim.

Stims webbplats

Måste jag rapportera min musikanvändning?

Du behöver inte rapportera din musikanvändning till Stim. Stockholms stad har gjort en förskottsbetalning som omfattar alla musikanvändningsområden i avtalet och som bygger på en uppskattad användning som staden och Stim har kommit överens om.

Musik i sociala medier

Användandet av musik i sociala medier är idag otydligt, men tumregeln är att du ska äga rättigheten till det material du laddar upp. Detta gäller för de specifika plattformarna Facebook, Instagram och Youtube.

Facebook och Instagram

Facebook och Instagram har ingen Stimlicens utan användarna har rättigheterna och ansvarar för innehållet som de laddar upp. Detta kan ändras i framtiden då Facebook, som äger Instagram, är på gång att licensiera musik i innehållet som publiceras på nätverket. Stim råder anställda i Stockholms stad att vara försiktiga att lägga ut musik som inte är friköpt eller licensierad under creative commons på Facebook och Instagram.

Youtube

Youtube har ett eget Stimavtal som täcker användandet av musik på plattformen eftersom det är Youtube som står som avsändare för film som publiceras där. Det innebär att du kan lägga musik som kommer från en laglig källa på en film som publiceras på Youtube.

Hämtar du en länk från Youtube och bäddar in den på din webbplats eller i en kanal i sociala medier så gäller Youtubes licens och musiken täcks av Youtubes avtal. Stims jurister granskar detta och det kan komma att ändras inom kort.

Får Youtube in anmälningar om olovlig användning av musik från den som äger rättigheterna till ett musikstycke plockar Youtube ner videon även om organisationen som publicerat videon har ett Stimavtal. Om en video plockas ned från Youtube kan inte Stim påverka detta, men du kan själv bestrida det och visa Youtube att du har en Stimlicens att använda musiken.

Kontakta Stim

Om du har specifika frågor om att använda dig av musik i din verksamhet kan du vända dig till Stim.

Stims webbplats

Uppdaterad