Kvinna sitter vid trumset tittar in i kameran.
Foto: Marc Femenia

Fullt fokus med digitalt lärande

På Hammarbyskolan södra skapar eleverna sin musik mer och mer på digital väg. Musikläraren Hanna Eriksson kan fortfarande bli förundrad över koncentrationen och tystnaden som råder i rummet.

Sidans innehåll i korthet:

  • Eleverna på Hammarbyskolan södra skapar musik mer och mer på digital väg.
  • Läraren Hanna Eriksson har gått en fördjupningskurs i digitalt musikskapande på Medioteket.
  • Hon tycker att det är fantastiskt att se hur uppslukade eleverna blir av sina uppgifter.

Hanna Eriksson ser över instruktionerna på skrivtavlan en sista gång innan hon öppnar dörren och 15 förväntansfulla elever tar plats.

– Använd er gärna av keyboard, börja med ett beat och kom ihåg att välja ett bra tempo. Till nästa vecka ska ni ha hunnit 16 takter in i låten, säger hon och förklarar att hennes elever i årskurs 8 är oerhört självgående.

– Oftast går de direkt till keyboardarna och tar vid där de slutade förra gången.

Musiksalen är klassisk på många sätt: en lång rad gitarrer på väggarna, notblad och trumset. Dominerar gör raden av keyboardar, dit eleverna skyndar efter genomgången, kopplar in de egna datorerna och sätter på sig lurar. Sedan blir det ovanligt tyst för att vara på en lektion. När eleverna räcker upp handen och frågar så viskar de.

– De är extremt koncentrerade, konstaterar Hanna Eriksson och säger att hon vid varje lektion i digitalt musikskapande förundras över denna tystnad i klassrummet.

– Jag ser ofta hur eleverna liksom blir uppslukade av sina uppgifter. Visserligen pratar de och samarbetar med varandra, men de är alltid oerhört fokuserade och lågmälda. Det är helt fantastiskt.

Mer och mer digitalt

Men även om eleverna arbetar självständigt så är det hon som sätter ramarna.

– I årskurs 8, som de här eleverna går i, är uppgiften att skapa en kort låt som ska innehålla ett intro, en mittendel och ett outro och bestå av minst 28 takter.

De senaste fem åren har Hanna Eriksson gått över till att mer och mer arbeta med digitala verktyg i sin musikundervisning. Under hösten gick hon även en fördjupningskurs i digitalt musikskapande på Medioteket för att få ny inspiration.

– Jag har använt mig rätt länge av digitala verktyg i undervisningen, men kursen på Medioteket gav en nytändning. Jag fick nya idéer och bra tips, framför allt när det gäller att lägga på sång och mixning av musikslingor. Men det var också en jättebra möjlighet att få träffa andra musiklärare i staden och känna att jag är på rätt spår.

Ett stort plus, menar Hanna Eriksson, var att alla deltagare fick låna med en uppsättning digitala verktyg för att testa under de egna lektionerna på skolan.

– Det fanns mickar och annat som jag testade. Men som musiklärare på den här skolan har jag bra resurser. Skolledningen ser odelat positivt på att eleverna får möjlighet att utveckla sitt musikskapande med hjälp av digital teknik.

Kurs i digitalt musikskapande på Medioteket

Fördel med egna datorer

På Hammarbyskolan södra har alla elever fått egna datorer för skolarbetet.

– Det gör att de alltid kan fortsätta jobba hemma med musiken eller visa vad de skapat för andra, även utanför skoltiden, säger Hanna Eriksson.

– Den stora fördelen med att skapa musik med hjälp av digital teknik, är att det passar de flesta elever. Man kan hela tiden nivåanpassa undervisningen och eleverna får alltid uppleva att det verkligen blir något av det. Det räcker att arbeta med några få toner, rytm och några ackord, så har eleverna en enkel musikslinga, något de skapat helt på egen hand. Det gör gott för självförtroendet.

– Självfallet arbetar vi även med vanliga instrument, men det är ett mer långsiktigt arbete och innan en elev känner att det ger resultat kan det gå rätt lång tid. Eleverna är väldigt datorvana, så de hittar snabbt i de digitala musikprogrammen. De gillar att lära sig och testa olika funktioner på mina lektioner, säger hon och blickar ut över salen där fem elever sitter med fullt fokus och spelar på sin keyboard, testar i musikprogrammet Soundtrap och lyssnar på resultatet.

Adam Barkijevic i årskurs 8 tycker att det är väldigt lärorikt att få använda digital teknik på musiklektionerna.

En hand fingrar på en laptop som är placerad ovanpå en stor trumma, som del av ett större trumset.
Adam Barkijevic i årskurs 8 gillar att arbeta digitalt. ”Det är utmanande och jag känner mig alltid glad när jag skapat någon egen musik.” Foto: Marc Femenia

”Rena dopaminkicken”

– Det är roligt men ändå utmanande hela tiden. Här får jag skapa musik utan exakta instruktioner och använda de instrument jag vill. Det blir alltid ett eget verk och jag känner mig väldigt glad när jag skapat något. När man väl lärt sig programmet är det rena dopaminkicken, säger han och frågar Hanna Eriksson vad hon tycker om hans takt i slingan.

– Super, säger hon och ger samtidigt rådet att försöka upprepa ett beat i en slinga.

– Ju äldre eleverna är, desto mer kan jag utmana dem. Inom vissa givna ramar kan jag släppa dem fria i sitt skapande, men det sker alltid med utgångspunkt i läroplanen. Att arbeta med digitala verktyg i musikundervisningen innebär att vi hela tiden lär och inspireras av varandra, säger Hanna Eriksson innan hon går bort till Matilda Fröberg som stolt räcker över hörlurarna där låten hon just komponerat tonar fram.

Agneta Berghamre Heins

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 1/2020