Sök

269 träffar

 • Verktyg & resurs
  Senast uppdaterad:

  Använd AI-chatten Copilot för idéer och inspiration i din undervisning

  Som medarbetare i Stockholms stad har du tillgång till AI-verktyget och chattboten Copilot med kommersiellt dataskydd. Använd Copilot som bollplank för att få idéer och inspiration i din undervisni...

 • Kurs & föreläsning
  Senast uppdaterad:

  Att arbeta i skolbibliotek

  Är du nyanställd i skolbiblioteket? Här får du lära dig om skolbibliotekets pedagogiska uppdrag utifrån Lgr22 och stadens skolbiblioteksplan.

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Han skapar nya former för lärande

  Den egna skoltiden präglades av en känsla att inte passa in. Ändå blev Andrey Shupliakov till sist lärare, efter en omväg via en spelbutik. Nyligen tilldelades han andra pris i Guldäpplet. ”Att se...

 • Verktyg & resurs
  Senast uppdaterad:

  Skapa en tillgänglig lärmiljö med stöd av Skoldatateket

  Skoldatateket stöttar dig i arbetet med att tillgängliggöra lärmiljön och skapa förutsättningar för alla elever att delta i undervisningen och uppnå kunskapsmålen.

 • Kurs & föreläsning
  Senast uppdaterad:

  Första mötet med Microsoft 365

  Är du ny inom Stockholms stad eller osäker på hur du kan arbeta med verktygen i Microsoft 365? Då kan denna kurs vara något för dig.

 • Kurs & föreläsning
  Senast uppdaterad:

  Teams i skolan, förskoleklass–årskurs 3

  Vi tittar på hur Teams kan underlätta för dig som lärare i arbetet med elever och kolleger. Fokus är på undervisningspraktiken, men Teams som stöd för struktur och kollegialt samarbete kommer också...

 • Kurs & föreläsning
  Senast uppdaterad:

  Teams i skolan, årskurs 4–9

  Vi tittar på hur Teams kan underlätta för dig som lärare i arbetet med elever och kolleger. Fokus är på undervisningspraktiken, men Teams som stöd för struktur och kollegialt samarbete kommer också...

 • Kurs & föreläsning
  Senast uppdaterad:

  Språkutvecklande verktyg för flerspråkiga elever

  Möter du nyanlända elever och elever med ett annat modersmål? Digitala verktyg kan vara värdefulla i mötet med det svenska språket. Funktioner som diktering, uppläsning vid skrivning och översättni...

 • Kurs & föreläsning
  Senast uppdaterad:

  Verktyg för elever i språklig sårbarhet

  I våra klasser finns det elever som av olika anledningar har språkliga svårigheter. Det kan handla om språkstörning men också att kraven överstiger elevens förmåga. Olika verktyg och pedagogiska st...

 • Kurs & föreläsning
  Senast uppdaterad:

  Anpassa för elevers variationer

  Hur skapar man en tillgänglig lärmiljö? Du får praktiska exempel på hur du kan anpassa klassrumsmiljön till elevers olikheter inom perception och kognitiv förmåga.

 • Kurs & föreläsning
  Senast uppdaterad:

  Läs och skriv – olika sätt att ta till sig och producera text med dator

  Att få texter upplästa och utveckla skrivandet med hjälp av uppläsning, rättstavning och ordprediktion är användbara funktioner för alla elever. Se och prova hur olika verktyg kan stötta och utveck...

 • Kurs & föreläsning
  Senast uppdaterad:

  Läs och skriv – olika sätt att ta till sig och producera text med Ipad

  Att få texter upplästa och utveckla skrivandet med hjälp av uppläsning, rättstavning och ordprediktion är användbara funktioner för alla elever. Se och prova hur olika verktyg kan stötta och utveck...

 • Kurs & föreläsning
  Senast uppdaterad:

  NTA – introduktionsutbildning för grundskolan

  Vill du veta hur du kan använda NTA-programmet i din undervisning? NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en satsning för att underlätta arbetet med naturvetenskap och teknik i grun...

 • Vägledning
  Senast uppdaterad:

  Tävlingen En bok i världen

  Vill du locka dina elever till läsning av litteratur från olika delar av världen? Delta i tävlingen En bok i världen! Det är en del av Barn och böcker – Stockholms läs- och språksatsning för försko...

 • Verktyg & resurs
  Senast uppdaterad:

  Låna skönlitteratur i klassuppsättning via Cirkulationsbiblioteket

  Cirkulationsbiblioteket är ett komplement till skolans eget bibliotek. Här får du hjälp med val och lån av skönlitteratur i klassuppsättning för gemensam läsning i klassen.