En bibliotekarie skannar en bok

Så använder din skola bibliotekssystemet

Bibliotekssystemet Book-IT är ett verksamhetssystem som ger dig överblick över skolans medier, var de finns och hur de används.

Sidans innehåll i korthet:

  • En gemensam bibliotekskatalog för Stockholms kommunala skolor.
  • Kompetensutveckling för dig som arbetar i skolbiblioteket.
  • Beställ katalogisering.

I Stockholms kommunala skolor används bibliotekssystemet Book-IT. Programmet är centralt finansierat och Medioteket ansvarar för support, utbildning av skolbibliotekspersonal och katalogunderhåll.

Tekniska förutsättningar i skolbiblioteket

För att arbetet med bibliotekssystemet ska fungera optimalt i biblioteket bör det finns minst två datorer av standardmodell. En personaldator där skolbiblioteksansvarig kan administrera systemet och minst en biblioteksdator där elever och lärare kan låna och söka medier. Personaldatorn bör inte vara tillgänglig för någon annan än behörig personal och inte användas som publik dator. Detta på grund av sekretess. Alla biblioteksdatorer behöver även en skanner.

Lär dig använda Book-IT

Du som är ny i skolbiblioteket behöver gå en grundläggande heldagskurs i Book-IT. Den ger dig behörighet att administrera i systemet.

I fortsättningskurserna kan du bygga på dina kunskaper och lära dig att använda fler funktioner. Till exempel hantering av reservationer och krav samt att ta fram statistik.

Aktuella kurser i Book-IT

Katalogisering av nyinköpta medier

För att det ska gå att hitta en viss titel eller ett visst objekt i bibliotekskatalogen behöver dessa vara katalogiserade – det vill säga enhetligt beskrivna i katalogposter enligt fasta regler.

Katalogisering av böcker i grundskolebiblioteket görs centralt och beställs från Medioteket. Mejla Skolbiblioteksgruppen och ange ISBN-nummer, författare och boktitel. Obs! Skriv en bok per rad.

E-post: katpost@edu.stockholm.se

Är du gymnasiebibliotekarie kan du hämta eller beställa katalogposter från BTJ (Bibliotekstjänst).

BTJ:s sök- och beställningstjänster, BTJ:s webbplats

Lärare och elever söker i Welib

I skolbibliotekswebben, Welib, är det möjligt att söka bland bibliotekets medier, se lån, reservera böcker, göra omlån med mera.