Tävlingen En bok i världen

Vill du locka dina elever till läsning av litteratur från olika delar av världen? Tävlingen En bok i världen är en del av Stockholms språksatsning för alla skolor i Stockholms stad. Som pedagog arbetar du fritt utifrån årets tema Tillsammans. Du väljer författarskap, illustrationer eller böcker som du tror kan inspirera din klass eller grupp.

Sidans innehåll i korthet:

 • Tävla med din klass.
 • En jury bedömer och utser vinnare.
 • Du får många former av stöd för att utforma ett fint bidrag.

Texten i sin helhet:

Tema: Tillsammans

Låt dina elever inspireras genom att läsa litteratur från hela världen. Låt dem sedan få utlopp för sin kreativitet genom att skapa ett tävlingsbidrag, där eleverna i text och bild knyter ihop den bok eller böcker ni läst med årets tema hemma.

Tävlingen är öppen för alla klasser eller grupper årskurs F-6 i kategorierna

 • Förskoleklass
 • Årskurs 1
 • Årskurs 2
 • Årskurserna 3–4
 • Årskurserna 5–6

Varje klass eller grupp deltar med ett bidrag. Detta bidrag kan antingen vara gemensamt, eller ett sammansatt collage av elevernas bidrag, alternativt ett individuellt bidrag som väljs ut av klassen eller gruppen.

Alla tävlingsbidrag ställs ut på stadsbiblioteken. De vinnande klassernas bidrag ställs ut på Skansen under programdagarna Barn och böcker och får motta fina priser.

Anmälan

Anmälningstiden har gått ut.

Tävlingsregler

 • Endast ett bidrag per klass/grupp kan lämnas in.
 • Bidraget skall bestå av både text och bild, och bidraget bör tydligt knyta an till årets tema.
 • Maximalt format är A3 (30 x 42 cm), och maximal tjocklek 5-6 cm. Bidraget ska också vara anpassat för att kunna visas hängande på vägg eller utställningsskärm och får därför inte vara för tungt. Det är tillåtet att göra ett bidrag med exempelvis flikar som öppnas eller viks ut, men bidraget får inte överstiga A3-formatet så som det är tänkt att exponeras i utställningen.
 • Titeln på den bok eller böcker ni utgått från ska anges på framsidan av bidraget.
 • Skolans namn, klass samt namn på huvudansvarig pedagog skall anges tydligt endast på bidragets baksida. Detta är mycket viktigt då juryn som bedömer bidragen inte ska ha kännedom om vilken klass som står bakom vilket bidrag. På baksidan anges även namnet på det stadsdelsbibliotek där ni lämnar in bidraget.

Bidrag som inte följer ovanstående tävlingsregler kommer inte att bedömas.

Ert tävlingsbidrag lämnas in till det stadsdelsbibliotek som du anger i din anmälan senast 13 mars. Alla tävlingsbidrag ställs sedan ut på respektive stadsdelsbibliotek.

Bedömning och utmärkelser

Alla godkända tävlingsbidrag bedöms av en jury med representanter från Skansen, Stockholms stadsbibliotek, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne och Utbildningsförvaltningen. Centralt för juryns bedömningskriterier är hur temat speglas i text och bild, samt hur elevernas kreativitet kommer till uttryck.

Alla klasser som lämnat in giltiga tävlingsbidrag tilldelas diplom. De vinnande klasserna får dessutom ta emot pris i samband med invigningen av programdagen för Barn och böcker på Skansen den 26 maj 2020. Juryn består av representanter med olika kompetenser inom bok och bild från olika samarbetspartners.
De vinnande bidragen kommer också att ställas ut på Skansen i samband med programdagarna. Då är alla klasser, oavsett om man är med i tävlingen eller inte, välkomna att ta del av olika aktiviteter med fokus på böcker och litteratur. 

Stöd och tips inför tävlingen

Låna böcker

Du kan låna gruppuppsättningar av böcker inköpta för En bok i världen från cirkulationsbiblioteket. Det finns uppsättningar översatta till svenska från många olika språk och från olika delar av världen. Vill du ha en bok på ett annat språk lånar du från mångspråksbiblioteket.

Cirkulationsbiblioteket

Mångspråksbiblioteket

Årets utvalda böcker

Årets utvalda böcker kan du se i den aktuella boklistan till tävlingen.

Tipslista litteratur tema tillsammans 2019-2020 (pdf 746.80 kb)

Utforma tävlingsbidraget

Tips kring ert tävlingsbidrag, både om presentation och innehåll, samt vad juryn tittar extra mycket på.

Tips kring tävlingsarbetet från juryn (pdf 146.13 kb)

Metoder för att förstå kulturen och berättelsen

Tips på hur du arbetar med böcker som utspelas i miljöer och kulturer de flesta barn inte är förtrogna med.

När du ska jobba med böcker från andra länder (pdf 119.02 kb)

Digitala resurser för En bok i världen

Det finns flera digitala resurser som är bra att använda när ni deltar i tävlingen.

Tips på digitala resurser för Barn och böcker (pdf 159.30 kb)

Pristagare 2018–2019

Samtliga vinnare från tävlingen 18–19 samt juryns motiveringar.

Pristagare 18-19 En bok i världen (pdf 471.30 kb)

Alla bidrag i Galleriet från läsåret 2018/2019 (annan webbplats)

Har du frågor?

Kontakta Lena Fontin

e-post: lena.fontin@edu.stockholm.se