Tävlingen En bok i världen

Vill du locka dina elever till läsning av litteratur från olika delar av världen? Delta i Tävlingen En bok i världen som är en del av Barn och böcker – Stockholms läs- och språksatsning för årskurs F–6. Som pedagog arbetar du fritt utifrån årets tema. Du väljer författarskap, illustrationer eller böcker som du tror kan inspirera din klass eller grupp.

Sidans innehåll i korthet:

 • Tävla med din klass.
 • En jury bedömer och utser vinnare.
 • Du får många former av stöd för att utforma ett fint bidrag.

Tema

Låt dina elever inspireras genom att läsa litteratur från hela världen. Låt dem sedan få utlopp för sin kreativitet genom att skapa ett tävlingsbidrag, där eleverna i text och bild knyter ihop den bok eller böcker ni läst med årets tema.

Tävlingen är öppen för alla klasser eller grupper årskurs F–6 i kategorierna:

 • Förskoleklass
 • Årskurs 1
 • Årskurs 2
 • Årskurserna 3–4
 • Årskurserna 5–6
 • Grundsärskola förskoleklass–årskurs 6

Varje klass eller grupp deltar med ett bidrag. Detta bidrag kan antingen vara gemensamt, eller ett sammansatt collage av elevernas bidrag, alternativt ett individuellt bidrag som väljs ut av klassen eller gruppen.

Anmälan

Inspiration för dig som pedagog

När du anmäler dig till tävlingen får du Barbro Westlunds bok "Att undervisa för livslångt lärande, Didaktiska perspektiv".

Tävlingsregler

 • Endast ett bidrag per klass/grupp kan lämnas in.
 • Bidraget skall bestå av både text och bild, och bidraget bör tydligt knyta an till årets tema.
 • Maximalt format är A3 (30 x 42 cm), och maximal tjocklek 5-6 cm. Bidraget ska också vara anpassat för att kunna visas hängande på vägg eller utställningsskärm och får därför inte vara för tungt. Det är tillåtet att göra ett bidrag med exempelvis flikar som öppnas eller viks ut, men bidraget får inte överstiga A3-formatet så som det är tänkt att exponeras i utställningen.
 • Titeln på den bok eller böcker ni utgått från ska anges på framsidan av bidraget.
 • Skolans namn, klass samt namn på huvudansvarig pedagog skall anges tydligt endast på bidragets baksida. Detta är mycket viktigt då juryn som bedömer bidragen inte ska ha kännedom om vilken klass som står bakom vilket bidrag. På baksidan anges även namnet på det stadsdelsbibliotek där ni lämnar in bidraget.

Bidrag som inte följer ovanstående tävlingsregler kommer inte att bedömas.

Ert tävlingsbidrag lämnas in till det stadsdelsbibliotek som du anger i din anmälan senast 1 mars. Alla tävlingsbidrag ställs sedan ut på respektive stadsdelsbibliotek mellan den 8–26 mars.

Bedömning och utmärkelser

Alla godkända tävlingsbidrag bedöms av en jury. Centralt för juryns bedömningskriterier är hur temat speglas i text och bild, samt hur elevernas kreativitet kommer till uttryck.

Alla klasser som lämnat in giltiga tävlingsbidrag tilldelas diplom. De vinnande klasserna får dessutom ett pris.  

Stöd och tips inför tävlingen

Låna böcker till klassen

Du kan låna gruppuppsättningar av böcker inköpta för En bok i världen från Cirkulationsbiblioteket. Det finns uppsättningar översatta till svenska från många olika språk och från olika delar av världen. Vill du ha en bok på ett annat språk lånar du från Mångspråksbiblioteket.

Låna böcker till En bok i världen från Cirkulationsbiblioteket (pdf 254.61 kb)

Låna böcker till En bok i världen från Mångspråksbiblioteket (pdf 114.91 kb)

Låna böcker till En bok i världen från Mångspråksbiblioteket på olika språk (pdf 113.14 kb)

Cirkulationsbiblioteket

Mångspråksbiblioteket

Läsguider

Läsguiderna från ALMA (Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne) är en handledning till dig som pedagog som vill ha boksamtal med dina elever.

Läsguider, ALMAs webbplats

Utforma tävlingsbidraget

Tips kring ert tävlingsbidrag, både om presentation och innehåll, samt vad juryn tittar extra mycket på.

Tips kring tävlingsarbetet från juryn (pdf 146.13 kb)

Metoder för att förstå kulturen och berättelsen

Tips på hur du arbetar med böcker som utspelas i miljöer och kulturer de flesta barn inte är förtrogna med.

När du ska jobba med böcker från andra länder (pdf 119.02 kb)

Digitala resurser för En bok i världen

Det finns flera digitala resurser som är bra att använda när ni deltar i tävlingen.

Tips på digitala resurser för Barn och böcker (pdf 159.30 kb)

Pristagare och bidrag 2020–2021

Vinnare i tävlingen samt juryns motiveringar.

Pristagare 2021 i tävlingen En bok i världen (pdf 1.86 mb)