En pojke läser en bok.
Foto: Folio Bildbyrå

Tävlingen En bok i världen

Vill du locka dina elever till läsning av litteratur från olika delar av världen? Delta i tävlingen En bok i världen! Det är en del av Barn och böcker – Stockholms läs- och språksatsning för förskoleklass till årskurs 6. Som pedagog arbetar du fritt utifrån årets tema och väljer författarskap, illustrationer eller böcker som du tror kan inspirera din klass eller grupp.

Sidans innehåll i korthet:

 • Tävla med din klass.
 • En jury bedömer och utser vinnare.
 • Du får många former av stöd för att utforma ett fint bidrag.

Skapa ett tävlingsbidrag utifrån läsårets tema

Låt dina elever inspireras genom att läsa litteratur från hela världen. Låt dem sedan få utlopp för sin kreativitet genom att skapa ett tävlingsbidrag, där de i text och bild knyter ihop den bok eller böcker ni läst med läsårets tema: Liv.

Varje klass eller grupp deltar med ett bidrag. Detta bidrag kan antingen vara gemensamt, eller ett sammansatt collage av elevernas bidrag, alternativt ett individuellt bidrag som väljs ut av klassen eller gruppen.

Vem kan delta?

Tävlingen är öppen för alla klasser eller grupper i förskoleklass – årskurs 6, grundsärskola samt grupper i modersmål. Personal inom fritidsverksamheten kan delta i tävlingen i samverkan.

Kategorierna i tävlingen är:

 • förskoleklass
 • årskurs 1
 • årskurs 2
 • årskurserna 3–4
 • årskurserna 5–6
 • anpassad grundskola förskoleklass–årskurs 6.

Anmälan

Du anmäler din klass i senast den 25 januari 2023. Ert tävlingsbidrag lämnas till det stadsdelsbibliotek som du anger i anmälan senast den 9 mars. Obs! Det går ej lämna in på kulturbiblioteket vid Sergels torg. Alla tävlingsbidrag ställs sedan ut på respektive stadsdelsbibliotek med start den 13 mars och fram till den 27 mars. Därefter skickas bidragen till juryn. 

När du gör en anmälan till tävlingen får du boken Världens bästa böcker: Läsglädje med ALMA – Astrid Lindgren Memorial Award.

Anmälan till tävlingen En bok i världen, webbformulär

Tävlingsregler

 • Endast ett bidrag per klass eller grupp kan lämnas in.
 • Bidraget skall bestå av både text och bild, och bidraget bör tydligt knyta an till årets tema.
 • Maximalt format är A3 (30 x 42 cm), och maximal tjocklek 5–6 cm. Bidraget ska också vara anpassat för att kunna visas hängande på vägg eller utställningsskärm och får därför inte vara för tungt. Det är tillåtet att göra ett bidrag med exempelvis flikar som öppnas eller viks ut, men bidraget får inte överstiga A3-formatet så som det är tänkt att exponeras i utställningen.
 • Titeln på den bok eller böcker ni utgått från ska anges på framsidan av bidraget.
 • Skolans namn, klass samt namn på huvudansvarig pedagog skall anges tydligt endast på bidragets baksida. Detta är mycket viktigt då juryn som bedömer bidragen inte ska ha kännedom om vilken klass som står bakom vilket bidrag. På baksidan anges även namnet på det stadsdelsbibliotek där ni lämnar in bidraget.

Bidrag som inte följer ovanstående tävlingsregler kommer inte att bedömas.

Bedömning och utmärkelser

Alla godkända tävlingsbidrag bedöms av en jury. Centralt för juryns bedömningskriterier är hur temat speglas i text och bild, samt hur elevernas kreativitet kommer till uttryck.

Alla klasser som lämnat in giltiga tävlingsbidrag tilldelas diplom. De vinnande klasserna får dessutom ett pris.

Prisutdelning och aktiviteter på Skansen 23 maj

Skolborgarrådet Emilia Bjuggren delar ut pris till vinnarna på Sollidenscenen den 23 maj klockan 10.30.

Under dagen finns kostnadsfria öppna aktiviteter på Skansen att del av.

Program för Barn och böcker med tävlingen En bok i Världen på Skansen 23 maj 2023 (pdf 345.27 kb)

Bidrag 2022–2023

Pristagare i tävlingen En bok i världen 2023 (pdf 1.23 mb)

Bildspel med tävlingsbidragen.

Inspiration för dig som pedagog

En bok i världen Rwanda

”Ett av mina käraste, och av eleverna mest uppskattade, arbeten under läsåren brukar vara att delta i En bok i världen. Det är ett fantastiskt tillfälle att få väva in världslitteraturen i undervisningen och ge barnen tillgång till läsupplevelser från hela världen. Kulmen med dagarna på Skansen brukar vara en höjdpunkt på läsåret. Just i år deltar jag på distans.”

Följ grundskolläraren Terese som jobbar med tävlingens tema hopp i Rwandas huvudstad Kigali.

En bok i världen Rwanda, Cirkbloggen

Stöd och tips inför tävlingen