Tre barn som skriver, ritar och läser vid ett bord.
Foto: Folio bildbyrå

Tävlingen En bok i världen

Vill du locka dina elever till läsning av litteratur från olika delar av världen? Delta i tävlingen En bok i världen! Det är en del av Barn och böcker – Stockholms läs- och språksatsning för förskoleklass till årskurs 6. Som pedagog arbetar du fritt utifrån årets tema och väljer författarskap, illustrationer eller böcker som du tror kan inspirera din klass eller grupp.

Skapa ett tävlingsbidrag utifrån läsårets tema

Låt dina elever inspireras genom att läsa litteratur från hela världen. Låt dem sedan få utlopp för sin kreativitet genom att skapa ett tävlingsbidrag, där de i text och bild knyter ihop den bok eller böcker ni läst med läsårets tema: Kärlek.

Varje klass eller grupp deltar med ett bidrag. Detta bidrag kan antingen vara gemensamt, eller ett sammansatt collage av elevernas bidrag, alternativt ett individuellt bidrag som väljs ut av klassen eller gruppen.

Vem kan delta?

Tävlingen är öppen för alla klasser eller grupper i förskoleklass–årskurs 6, grundsärskola samt grupper i modersmål. Personal inom fritidsverksamheten kan delta i tävlingen i samverkan.

Kategorierna i tävlingen är:

 • förskoleklass
 • årskurs 1
 • årskurs 2
 • årskurserna 3–4
 • årskurserna 5–6
 • anpassad grundskola förskoleklass–årskurs 6.

Anmälan

Anmälan till tävlingen är stängd.

Tävlingsregler

 • Endast ett bidrag per klass eller grupp kan lämnas in.
 • Bidraget skall bestå av både text och bild, och bidraget bör tydligt knyta an till årets tema.
 • Maximalt format är A3 (30 x 42 cm), och maximal tjocklek 5–6 cm. Bidraget ska också vara anpassat för att kunna visas hängande på vägg eller utställningsskärm och får därför inte vara för tungt. Det är tillåtet att göra ett bidrag med exempelvis flikar som öppnas eller viks ut, men bidraget får inte överstiga A3-formatet så som det är tänkt att exponeras i utställningen.
 • Titeln på den bok eller böcker ni utgått från ska anges på framsidan av bidraget.
 • Skolans namn, klass samt namn på huvudansvarig pedagog skall anges tydligt endast på bidragets baksida. Detta är mycket viktigt då juryn som bedömer bidragen inte ska ha kännedom om vilken klass som står bakom vilket bidrag. På baksidan anges även namnet på det stadsdelsbibliotek där ni lämnar in bidraget.

Bidrag som inte följer ovanstående tävlingsregler kommer inte att bedömas.

Bedömning och utmärkelser

Alla godkända tävlingsbidrag bedöms av en jury. Centralt för juryns bedömningskriterier är hur temat speglas i text och bild, samt hur elevernas kreativitet kommer till uttryck.

Alla klasser som lämnat in giltiga tävlingsbidrag tilldelas diplom. De vinnande klasserna får dessutom ett pris.

Prisutdelning och aktiviteter på Skansen

Skolborgarrådet Emilia Bjuggren delar ut pris till vinnarna på Sollidenscenende den 21 maj 2024.

Program för Barn och böcker på Skansen 21 maj, Skansens webbplats

Pristagare och bidrag 2023–2024 

Pristagare i tävlingen En bok i världen 2024 (pdf)

Bildspel med tävlingsbidragen.

 

Stöd och tips inför tävlingen