En flicka åker skateboard i en gångtunnel.
Foto:Från filmen Rocca förändrar världen

Skolbio – bio på skoltid

Skolbio ger en möjlighet att bedriva undervisning med filmens hjälp, men även att introducera barn och ungdomar till biografen och film som konstart och medium.

Visningarna finansieras av utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen. Lärare vid fristående skolor i Stockholm har möjlighet att boka platser en månad före en visning.

Vilket stöd ger Skolbio Stockholm?

Varje termin kan du och dina elever gå på bio på skoltid på olika biografer runt om i Stockholm. Du som lärare kan välja skolbiofilmer ur ett utbud där filmvalet är gjort utifrån kvalitet och tematik så att du kan arbeta pedagogiskt utifrån läroplanen med visningen som underlag. Dina elever kan få en kvalitativ film- och kulturupplevelse i en anpassad miljö och möjlighet att fördjupa sina kunskaper om film som uttrycksmedel.

För dig som lärare

Som lärare har du tillgång till förhandsvisningar, filmhandledningar och kurser inom filmpedagogik som alla stärker din användning av skolbio i undervisningen. 

Coronaanpassat program

Skolbioverksamheten bedrivs utifrån utbildningsförvaltningens direktiv och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående coronapandemin. På Medioteket bevakar vi utvecklingen och gör nödvändiga anpassningar utifrån rådande situation.

Biografernas bokningsbara platser är reducerade för att eleverna ska kunna hålla avstånd i foajéer och salonger. Vi rekommenderar en biograf i ditt närområde.

Boka en egen filmvisning

Du har också möjlighet boka en egen filmvisning för dina elever. Det gäller terminens alla skolbiofilmer och ett stort utbud av film för biovisning. Film, datum, tid och biograf kommer vi överens om.

Så här får du tillgång

Terminens Skolbioutbud, Kulans webbplats

Rådgivning och extra visningar

Vill du veta mer om terminens filmer eller beställa en extravisning, kontakta Carina Häll, skolbioansvarig, på telefon 08–508 33 255 eller carina.hall@edu.stockholm.se.

Har du frågor?

Skolbio Stockholm Medioteket Telefon: Telefon 0850833481 E-post: E-post skolbio@edu.stockholm.se