En flicka med stor gul tröja står i ett växthus och sprutar vatten med en slang.
Skolbiofilmen Sihja, rebellälvanFoto: Finlandsinstitutet

Skolbio – bio på skoltid

Skolbio ger en möjlighet att bedriva undervisning med filmens hjälp, men även att introducera barn och ungdomar till biografen och film som konstart och medium.

Visningarna finansieras av utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen. Lärare vid fristående skolor i Stockholm har möjlighet att boka platser en månad före en visning.

Vilket stöd ger Skolbio Stockholm?

Varje termin kan du och dina elever gå på bio på skoltid på olika biografer runt om i Stockholm. Du som lärare kan välja skolbiofilmer ur ett utbud där filmvalet är gjort utifrån kvalitet och tematik så att du kan arbeta pedagogiskt utifrån läroplanen med visningen som underlag. Dina elever kan få en kvalitativ film- och kulturupplevelse i en anpassad miljö och möjlighet att fördjupa sina kunskaper om film som uttrycksmedel.

För dig som lärare

Som lärare har du tillgång till förhandsvisningar, filmhandledningar och kurser inom filmpedagogik som alla stärker din användning av skolbio i undervisningen. 

Boka en egen filmvisning

Du har också möjlighet boka en egen filmvisning för dina elever. Det gäller terminens alla skolbiofilmer och ett stort utbud av film för biovisning. Film, datum, tid och biograf kommer vi överens om.

Rådgivning och extra visningar

Vill du veta mer om terminens filmer eller beställa en extravisning, kontakta Carina Häll, skolbioansvarig, på telefon 08–508 33 255 eller carina.hall@edu.stockholm.se.