En flicka går bredvid en pojke med Downs syndrom på en gata.
Skolbiofilmen Lars är LOL Foto: Folkets Bio

Skolbio – bio på skoltid

Skolbio ger en möjlighet att bedriva undervisning med filmens hjälp. Det ger även barn och ungdomar en introduktion till biografen samt till film som konstart och medium.

Skolbioutbudet är främst för kommunala verksamheter i Stockholms stad. Fristående förskolor och skolor har möjlighet att boka platser en månad innan en visning. Visningarna finansieras av utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen.

Vilket stöd ger Skolbio Stockholm?

Filmvalet i skolbioutbudet är gjort utifrån kvalitet och tematik. Det gör att du kan arbeta pedagogiskt utifrån läroplanen med visningen som underlag. Dina barn och elever kan få en kvalitativ film- och kulturupplevelse i en anpassad miljö och möjlighet att fördjupa sina kunskaper om film som uttrycksmedel.

Visningarna sker på dagtid på olika biografer runt om i Stockholm.

För dig som pedagogisk personal

Du får tillgång till filmhandledningar och kompetensutveckling inom filmpedagogik som stärker din användning av skolbio i undervisningen.

Boka en egen filmvisning

Du kan boka en egen filmvisning för din grupp. Välj bland terminens skolbiofilmer och ett stort utbud av film för biovisning. Film, datum, tid och biograf kommer vi överens om.

Rådgivning och extra visningar

Vill du veta mer om terminens filmer eller beställa en extravisning, kontakta Carina Häll, skolbioansvarig, på telefon 08–508 33 255 eller carina.hall@edu.stockholm.se.

Uppdaterad