En konferenslokal där många människor minglar och pratar.

Konferensen Leda lärande

Leda lärande är en årligt återkommande konferens för förstelärare, lärare med lektorat, skolledare och övriga chefer inom Stockholms stads skolor. Konferensen stärker skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

På grund av coronapandemin är årets konferens inställd. Nästa konferens är planerad till den 12 oktober 2021.

Sidans innehåll i korthet:

  • Det enda tillfället under året då du tillsammans med samtliga förstelärare, lärare med lektorat, skolledare och övriga chefer samlas under ett tak.
  • Du kan delta i seminariepass med forskare och forskarutbildade lärare.
  • Flera utmärkelser, bland annat Årets lärare, delas ut.

Leda lärande synliggör aktuell forskning inom undervisning, ledarskap och organisation. Sedan lyfter konferensen fram och rad exempel på bra forskningsbaserat arbete som lärare och skolor i Stockholms stads skolor gör. Dagen ger dig även tillfälle till erfarenhetsutbyten som inspirerar till koppla din skolas utvecklingsarbete till vetenskaplig grund.

Samling och gemenskap

Leda lärande är det enda tillfället under året då du tillsammans med samtliga förstelärare, lärare med lektorat, skolledare och övriga chefer samlas under ett tak. Konferensen blir därmed ett tillfälle tills att skapa sammanhållning i kollegiet och du kan ta med dig och känsla av gemenskap med kollegor från andra delar av organisationen.

Konferensens innehåll

Förmiddagens program är gemensamt för alla deltagare med bland annat ett seminarium med en av huvudtalarna. Eftermiddagen erbjuder ytterligare en huvudtalare samt parallella seminariepass med forskare från olika lärosäten och lärare inom utbildningsförvaltningens skolor och övriga verksamheter.

Utmärkelser delas ut

Under konferensen delas pris ut i olika kategorier, som årets lärare, årets lärarlag, årets rektor och årets biträdande rektor.

Aktuella konferenser

2020 är konferensen inställd på grund av coronapandemin. Nästa konferens, den sjunde, är planerad till den 12 oktober 2021 på Stockholm Waterfront Congress center.  2019 ägde konferensen rum på Stockholm Waterfront Congress Center.

Leda lärande 2019

På sociala medier

Följ hashtagen # ledalärande på Twitter för att inte missa alla kring Leda lärande. Under själva konferensen rapporterar Pedagog Stockholm på Facebook.

Pedagog Stockholm på Facebook