En konferenslokal där många människor minglar och pratar.

Konferensen Leda lärande

Leda lärande är en årligt återkommande konferens för förstelärare, lärare med lektorat, skolledare och övriga chefer inom Stockholms stads skolor. Konferensen stärker skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Den senaste konferens, den 12 oktober 2021, var digital.

Sidans innehåll i korthet:

 • Det enda tillfället under året då du tillsammans med samtliga förstelärare, lärare med lektorat, skolledare och övriga chefer samlas under ett tak.
 • Du kan delta i seminariepass med forskare och forskarutbildade lärare.
 • Flera utmärkelser, bland annat Årets lärare, delas ut.

Leda lärande synliggör aktuell forskning inom undervisning, ledarskap och organisation. Sedan lyfter konferensen fram och rad exempel på bra forskningsbaserat arbete som lärare och skolor i Stockholms stads skolor gör. Dagen ger dig även tillfälle till erfarenhetsutbyten som inspirerar till koppla din skolas utvecklingsarbete till vetenskaplig grund.

Samling och gemenskap

Leda lärande är det enda tillfället under året då du tillsammans med samtliga förstelärare, lärare med lektorat, skolledare och övriga chefer samlas under ett tak. Konferensen blir därmed ett tillfälle tills att skapa sammanhållning i kollegiet och du kan ta med dig och känsla av gemenskap med kollegor från andra delar av organisationen.

Konferensen har sedan 2015 ägt rum på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4. 2020 ställdes konferensen in på grund av coronapandemin.

Konferensens innehåll

Delar av programmet är gemensamt för alla deltagare med bland annat ett seminarium med en av huvudtalarna. Därefter erbjuds parallella seminariepass med forskare från olika lärosäten och lärare inom utbildningsförvaltningens skolor och övriga verksamheter.

Alla som tillhör målgruppen får en kallelse till konferensen. 

Utmärkelser delas ut

Under konferensen delas utmärkelserna ut i kategorierna:

 • Årets lärare,
 • Årets lärarlag,
 • Årets rektor samt
 • Årets biträdande rektor.

Årets konferens

Årets konferens, den sjunde, genomfördes digitalt under temat "Med sikte på framtidens lärande", där deltagarna bland annat reflekterade över kunskaper och erfarenheter från pandemin. 

Huvudtalare var Brian Annan och Mary Wootton, Nya Zeeland.

Vi årets konferens delades utmärkelserna ut till följande personer:

 • Årets lärare - Anna Rydberg, Husbygårdsskolan och Anna Bergqvist, Blackebergs gymnasium
 • Årets lärarlag - lag 7 läsåret 2020/2021, Husbygårdsskolan och lärarlaget för spetsutbildning i musik, Södra Latins gymnasium
 • Årets biträdande rektor  - Charlotta Lindqvist, Hökarängsskolan och Ove Sköld, Anna Whitlocks gymnasium
 • Årets rektor - Cathrine Sahlsten, Farsta Grundskola/Adolf Fredriks musikklasser och Madeleine Heiman, S:t Eriks gymnasium/Riksgymnasiet för rörelsehindrade

Aktuellt program

Programmet och mer information om konferensen finns tillgängligt i appen Möt Stockholm under eventskoden "Ledalärande2021".  

I sociala medier

Hashtagen #ledalärande, omedelbart följt av årtalet, brukar användas på Twitter under själva konferensen. 

Leda lärande 2019