Foto: Utbildningsförvaltningen

Konferensen Leda lärande

Leda lärande är en konferens för förstelärare, lärare med lektorat, skolledare och övriga chefer inom Stockholms stads skolor. Konferensen stärker skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Konferensen arrangeras vartannat år och nästa Leda lärande genomförs den 15 oktober på Waterfront 2024.

Sidans innehåll i korthet:

 • Det enda tillfället under året då du tillsammans med samtliga förstelärare, lärare med lektorat, skolledare och övriga chefer samlas under ett tak.
 • Du kan delta i seminariepass med forskare och forskarutbildade lärare.
 • Flera utmärkelser, bland annat Årets lärare, delas ut.

Leda lärande synliggör aktuell forskning inom undervisning, ledarskap och organisation. Sedan lyfter konferensen fram och rad exempel på bra forskningsbaserat arbete som lärare och skolor i Stockholms stads skolor gör. Dagen ger dig även tillfälle till erfarenhetsutbyten som inspirerar till koppla din skolas utvecklingsarbete till vetenskaplig grund.

Samling och gemenskap

Leda lärande är det enda tillfället under året då du tillsammans med samtliga förstelärare, lärare med lektorat, skolledare och övriga chefer samlas under ett tak. Konferensen blir därmed ett tillfälle tills att skapa sammanhållning i kollegiet och du kan ta med dig och känsla av gemenskap med kollegor från andra delar av organisationen.

Konferensen arrangerades första gången 2014 och har sedan 2015 ägt rum på Stockholm Waterfront Congress Centre med två undantag: 2020 ställdes konferensen in på grund av coronapandemin och 2021 var konferensen digital.

Konferensens innehåll

Delar av programmet är gemensamt för alla deltagare med bland annat ett seminarium med en av huvudtalarna. Därefter erbjuds parallella seminariepass med forskare från olika lärosäten och lärare inom utbildningsförvaltningens skolor och övriga verksamheter.

Alla som tillhör målgruppen får en kallelse till konferensen. 

Utmärkelser delas ut

Under konferensen delas utmärkelserna ut i kategorierna

 • årets lärare
 • årets lärarlag
 • årets rektor
 • årets biträdande rektor.

2023 års utmärkelser 

Eftersom Leda lärande inte genomfördes 2023 delades Årets utmärkelser ut vid en särskild ceremoni i Prinsens galleri i Stadshuset den 12 oktober. 

 • Årets lärare, grundskolan: Emelie Cañadas, Tellusborgsskolan.
 • Årets lärarlag, grundskolan: Smaragden, Farsta grundskola med Adolf Fredriks musikklasser.
 • Årets biträdande rektor, grundskolan: Susanne van der Kwast, Årstaskolan.
 • Årets rektor, grundskolan: Fatima Messili, Hökarängsskolan.
 • Årets rektor, grundskolan: Martin Malmberg, Rinkebyskolan.
 • Årets lärare, gymnasieskolan: Matilda Nylen, Kungsholmens Västra Gymnasium.
 • Årets biträdande rektor, gymnasieskolan: Jyrki Westman, Bromma gymnasium.
 • Årets rektor, gymnasieskolan: Catrine Hedlund, Blackebergs gymnasium.

Aktuellt program

Program och mer information om seminarierna kommer att finnas tillgängligt i appen Möt Stockholm i anslutning till konferensen. 

I sociala medier

Hashtagen #ledalärande, omedelbart följt av årtalet, brukar användas på Twitter under själva konferensen.