Sök

66 träffar

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Tillsammans mot corona

  På grundskolor, fritidshem och gymnasieskolor bidrar många till förbättrad vård och omsorg och till forskning på olika sätt. Blir du inspirerad att dra igång något eget?

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Så klarar grundskolan coronakrisen

  När fler i personalgruppen inte kan vara i skolans lokaler måste man göra anpassningar. Undervisningen ska bibehålla samma kvalitet som tidigare. Därför har fjärrundervisning blivit ett alternativ...

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Fem skäl till undervisning utomhus

  Följ med Malin Gustafsson och klass 2A på Blackebergsskolan på en matematiklektion utomhus. Malin visar flera olika sätt att träna treans multiplikationstabell på. Lekfullt och aktivt för alla elever.

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Lågaffektivt bemötande - ett förhållningssätt

  Hanna Mellin, lärare i förskoleklass på Alviksskolan delar med sig av många tänkvärda och konkreta tips. Hon berättar hur hon får mer energi att lägga på undervisning.

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Anpassningar gynnar alla

  Det som är nödvändigt för en del är bra för alla. Arbetssättet med generella anpassningar för alla elever har visat sig framgångsrikt både för lärare och elever.

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Kan bilden verkligen vara sann?

  När Stockholmskällan kommer till klassrummet blir eleverna detektiver som granskar historiskt källmaterial kritiskt. Är Carl August Tholanders målning av Slussen verkligen en sann bild av Stockholm...

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Skolbibliotekarie och en digital vägvisare

  Som skolbibliotekarie är Heléne Törnfeldt både läsfrämjare och vägvisare för elevernas närvaro i de digitala miljöerna. Efter fyra års målmedvetet arbete har hon kammat hem utmärkelsen Ett skolbibl...

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Förskolans tema om vatten

  Under ett sommaruppehåll fick barnen på förskolan vatten som uppdrag. Tillbaka efter sommaren presenterade barnen sina sommarprojekt för varandra. Barnens intresse för vatten ville inte släppa, vil...

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Fördelar med formativ undervisning

  Formativ undervisning innebär att undervisningen formas av vad vi drar för slutsatser av interaktionen med eleverna, vad de berättar för oss om sina upplevelser och vad deras resultat säger.

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Sätt en lärande kultur i klassrummet

  Du sätter kulturen i ditt klassrum. Eleverna anpassar sig efter hur du beter dig och dina förväntningar på deras beteende.

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Arbeta med de minsta i förskolan

  Småbarn utvecklas mycket på kort tid och för att hänga med måste man vara närvarande och möta barnet där det är. Ett samtal med förskolepedagoger om att arbeta med de minsta.

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Exit Ticket - att utvärdera undervisningen

  Hur vet man att man har lyckats med sin undervisning? Helena Bergsmark på Eiraskolan funderar återkommande över frågan. Med utgångspunkt i den publicerade artikeln om metoden Exit Ticket från 2018,...

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Skolan och klimatet för ett hållbart lärande

  Hållbarhetstänkande och klimatengagemang är vardag på Mariaskolan. Odlade räkor, choklad och billiga t-shirts står inte högt i kurs när högstadieeleverna har fått undersöka hur skadlig produktionen...

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Lust, lek och lärande i grundsärskolan

  På Södermalmsskolan berikar grundskolan och grundsärskolan varandra. Strävan efter likvärdighet genomsyrar hela den pedagogiska verksamheten.

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Läraryrket en stor passion

  Någon lärobok syns inte till. Mellanstadieläraren Fredrik Bring bygger sin undervisning på rollspel som han skriver och regisserar själv. Det har lett ända fram till utmärkelsen Årets lärare i Stoc...