Sök

93 träffar

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Så klarar grundskolan coronakrisen

  När fler i personalgruppen inte kan vara i skolans lokaler måste man göra anpassningar. Undervisningen ska bibehålla samma kvalitet som tidigare. Därför har fjärrundervisning blivit ett alternativ...

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Fem skäl till undervisning utomhus

  Naturen har en avstressande effekt på människor. Det menar läraren Malin Gustafsson som gärna har lektion utomhus. Följ med henne på en lektion utomhus och ta del av hennes tips för att kombinera r...

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Lågaffektivt bemötande - ett förhållningssätt

  Hanna Mellin, lärare i förskoleklass på Alviksskolan delar med sig av många tänkvärda och konkreta tips kring hur du kan arbeta med lågaffektivt bemötande. Hon berättar hur hon får mer energi att l...

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Anpassningar gynnar alla

  Det som är nödvändigt för en del är bra för alla. Arbetssättet med generella anpassningar för alla elever har visat sig framgångsrikt både för lärare och elever.

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Kan bilden verkligen vara sann?

  När Stockholmskällan kommer till klassrummet blir eleverna detektiver som granskar historiskt källmaterial kritiskt. Är Carl August Tholanders målning av Slussen verkligen en sann bild av Stockholm...

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Skolbibliotekarie och en digital vägvisare

  Som skolbibliotekarie är Heléne Törnfeldt både läsfrämjare och vägvisare för elevernas närvaro i de digitala miljöerna. Efter fyra års målmedvetet arbete har hon kammat hem utmärkelsen Ett skolbibl...

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Förskolans tema om vatten

  Under ett sommaruppehåll fick barnen på förskolan vatten som uppdrag. Tillbaka efter sommaren presenterade barnen sina sommarprojekt för varandra. Barnens intresse för vatten ville inte släppa, vil...

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Fördelar med formativ undervisning

  Formativ undervisning innebär att undervisningen formas av vad vi drar för slutsatser av interaktionen med eleverna, vad de berättar för oss om sina upplevelser och vad deras resultat säger.

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Sätt en lärande kultur i klassrummet

  Du sätter kulturen i ditt klassrum. Eleverna anpassar sig efter hur du beter dig och dina förväntningar på deras beteende.

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Arbeta med de minsta i förskolan

  Småbarn utvecklas mycket på kort tid och för att hänga med måste man vara närvarande och möta barnet där det är. Ett samtal med förskolepedagoger om att arbeta med de minsta.

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Exit Ticket - att utvärdera undervisningen

  Hur vet man att man har lyckats med sin undervisning? Helena Bergsmark på Eiraskolan funderar återkommande över frågan. Med utgångspunkt i den publicerade artikeln om metoden Exit Ticket från 2018,...

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Lust, lek och lärande i grundsärskolan

  På Södermalmsskolan berikar grundskolan och grundsärskolan varandra. Strävan efter likvärdighet genomsyrar hela den pedagogiska verksamheten.

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  ”Viktigt att lyssna på barnen”

  Ylva Mårtens har ägnat hela sitt yrkesliv åt att lyssna på barn. I en ny antologi undersöker hon glappet mellan barnkonventionens artiklar och barnens verklighet.

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Fullt fokus med digitalt lärande

  På Hammarbyskolan södra skapar eleverna sin musik mer och mer på digital väg. Musikläraren Hanna Eriksson kan fortfarande bli förundrad över koncentrationen och tystnaden som råder i rummet.

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  ”Lämna inte barn ensamma på nätet”

  Varannan elev på lågstadiet har en egen mobil och var tredje besöker sociala medier. Användningen ökar med stigande ålder. Det ställer krav både på hemmen och skolan att ge barn och unga mer vägled...