Två elever lägger sina mobiltelefoner i en låda fylld med mobiler. En lärare håller i lådan.
Varje morgon står högstadieläraren Torkel Insulander redo med mobillådan. Här lämnar Klara Bingel, 8A, och Ramón Sten-Axel Garcia Karlsson, 8B, in sina mobiler för dagen. Foto: Ulrica Zwenger

Flera fördelar med totalt mobilförbud

Bättre fokus, ökat lärande och färre konflikter. Det är bara några av alla positiva effekter av att mobilen totalförbjöds på Sturebyskolan i Enskede. Vägen till det lyckade resultatet är ett tydligt ramverk och att eleverna förstår motiven bakom förbudet.

Sidans innehåll i korthet:

  • Sedan 1 augusti 2022 är det förbjudet att använda mobiltelefon till annat än skolarbete i klassrummet.
  • Redan 2019 införde Sturebyskolan i Enskede mobilförbud under hela skoldagen för samtliga årskurser.
  • Skolan ville öka tryggheten och minska risken för kränkningar kopplade till sociala medier.
  • Mobilförbudet har fått en rad positiva effekter när det gäller både trygghet, lärande och fysisk aktivitet.

Det har snart gått ett läsår sedan den nya lagen om mobilförbud i skolan trädde i kraft, fast på Sturebyskolan i Enskede infördes förbudet långt innan dess. Från början bara på lektionstid på högstadiet, men sedan 2019 under hela skoldagen för samtliga årskurser.

– Skolan ville öka tryggheten och minska risken för kränkningar kopplade till sociala medier, berättar rektorn Jonas Åkesson. Ingen ska riskera att till exempel bli smygfotad om man tappar ut sitt mjölkglas.

Ännu ett argument var all ny forskning som kom om den negativa inverkan på lärandet som den så kallade multitaskingen har, där just mobilen visade sig spela stor roll.

– När studier visade att det till och med är distraherande att ha mobiltelefonen avstängd, men liggande bredvid sig, rådde det ingen tvekan om att den inte hade i klassrummet att göra, konstaterar Jonas Åkesson.

Föräldrarna protesterade

Sagt och gjort. Men det blev ingen enkel resa – särskilt inte i början och särskilt inte på högstadiet, där både elever och vissa föräldrar protesterade redan vid första steget då mobilerna bara samlades in på lektionstid.

– Det blev lättare när vi gjorde som resten av skolan, tog steget fullt ut och hela skoldagarna blev mobilfria, berättar högstadieläraren Torkel Insulander, som hade hunnit bli innerligt trött på allt tjafs inför varje lektion när han en dag gjorde en ”kupp”.

– Jag ljög för eleverna om att skolan bestämt att vi skulle ha helt mobilfria måndagar och det föll så väl ut att det sedan faktiskt blev så – och alla andra skoldagar också. Det har fungerat jättebra!

Det totala mobilförbudet har inneburit en rad positiva effekter, kopplade till både trygghet, lärande och fysisk aktivitet, framhåller han:

– Eleverna är mycket mer fokuserade på undervisningen nu och konflikterna i klassrummet har blivit färre, eftersom de flesta konflikter kommer ifrån det som händer på sociala medier.

Stor skillnad även på rasterna

Torkel Insulander lyfter fram det tydliga ramverket och att lärarna verkligen lyckats få eleverna att förstå varför förbudet införts som de främsta skälen till att det fungerar så bra. Att sedan den som blir påkommen med att bryta mot denna regel straffas med att inte få hämta ut sin mobil vid skoldagens slut, utan att en förälder måste komma och göra det, avskräcker säkert också, tillägger han.

– Det är ju rätt genant för en högstadieelev att mamma eller pappa måste rycka ut …

Även på rasterna märks stor skillnad sedan mobiltelefonen försvann. Överallt pågår livliga samtal där blickar möts utan att skymmas av skärmar. De som inte sitter och pratar eller spelar kort med varandra ägnar sig åt aktiviteter som biljard eller pingis. Under de varmare årstiderna är de flesta elever utomhus på rasterna, även högstadieeleverna som inte är tvingade, berättar Torkel Insulander och Jonas Åkesson när vi går runt i lokalerna.

– Nu när mobilerna är borta ser vi mer fysisk aktivitet i alla åldrar, konstaterar de samstämmigt.

”Jag koncentrerar mig bättre nu”

Vad säger eleverna själva då?

– Jag tycker att mobilförbudet är bra, för jag känner mig tryggare nu, säger Klara Bingel i 8A. Det är väldigt skönt att inte kunna bli filmad. Sedan blir man mer social och rör på sig mer, och jag koncentrerar mig bättre på lektionerna.

Även Ramón Sten-Axel Garcia Karlsson i 8B tycker att fördelarna överväger:

– I början kände jag att jag missade något när jag inte hade min mobil, men det ändrades när jag och mina kompisar började hitta på saker som att spela kort och göra frågesporter. Även om jag fortfarande kan sakna att inte ha kontakt med omvärlden på hela dagen så är det mest skönt, särskilt att inte själv kunna göra någonting åt det.

Eva-Lotta Sigurdh

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 2/2023

Uppdaterad