Leende man kikar fram bakom stor gradskiva.
Rickard Fors är matematiklärare på Södra Latins gymnasium, numera prisad av Vetenskapsakademien. Foto: Ulrica Zwenger

”Viktigt att visa att matte är kul”

Alla ska bli matematiker – det är Rickard Fors inställning som lärare. Vill de sedan i slutändan inte bli det så är det också okej. Kärleken till matematik och fysik är så stor att han helt enkelt inte kan hålla den för sig själv.

Sidans innehåll i korthet:

  • Rickard Fors har en stor kärlek till matematik och undervisar i ämnet på Södra Latins gymnasium.
  • I våras fick han ett av landets finaste lärarpriser som delas ut av Kungliga Vetenskapsakademien.
  • Han har som mål att även de som tycker att matematik är svårt ska tycka att lektionerna är roliga.

– Jag vill visa att det finns ett värde och en glädje i matematiken i sig. Och att alla kan lära sig. Det finns en idé om att allt handlar om talang, men jag har sett många elever som tidigare fått mindre bra undervisning som gör en otrolig resa på gymnasiet.

Han har undervisat på Södra Latins gymnasium i tio år. Innan dess var han i början av en forskarkarriär på Kungliga Tekniska högskolan. Det var under den som han kom till insikt om att han i hjärtat är lärare.

Pris med kunglig glans

– Jag lade mer energi på den undervisning som ingår i forskarutbildningen än vad jag borde ha gjort. Så jag gick KPU, kort pedagogisk utbildning, och sedan kom jag till Södra Latin.

I våras fick han Ingvar Lindqvist-priset i matematik, ett av landets finaste lärarpriser som delas ut av Kungliga Vetenskapsakademien. Prisutdelningen ägde rum under Ingvar Lindqvist-dagen, vilket är som en Nobelprisvecka i miniatyr. Studiebesök på Vetenskapsakademiens institutioner ingår, liksom att hålla ett föredrag om det egna ämnet. Och som kronan på verket en högtidlig middag i Stadshuset, klädkod frack.

– Jag blev glad men också nervös, vad har jag gjort för att förtjäna detta? Men sedan släppte det. Jag är jätteglad att någon uppskattar det jag gör.

Järvaelever på Södra

Nyckelord i motiveringen är kreativ, utmanande, interaktiv. Och så nämns att Rickard Fors arbetar för mångfald. Han deltar i ett projekt där ungdomar från Järvaområdet får pröva matematik på Södra Latin.

– Matematik är ett universellt språk och därför perfekt för integration.

Det som kan stå i vägen är självförtroendet, och det gäller elever från alla språkområden.

– Man behöver se till att matematik inte blir så ångestfyllt. Även de som tycker att det är svårt ska tycka att lektionerna är roliga. Bra gruppdynamik, bra stämning och goda relationer är grunden. Och att som lärare visa att man själv tycker att det är kul!

Marika Sivertsson

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 3/2023