En leende kvinna sitter framför en anslagstavla fylld med post it-lappar.
Foto: Ulrica Zwenger

”Varje elev ska känna sig trygg”

Cathrine Sahlsten är rektor för att hon vill göra skillnad. Skolan ska vara trygg för varje elev, varje dag. För det arbetet har hon nyligen fått utmärkelsen Årets grundskolerektor i Stockholms stad.

Sidans innehåll i korthet:

  • Cathrine Sahlsten har utsetts till Årets grundskolerektor 2021 i Stockholms stad.
  • Hon var tidigare skolinspektör och är nu rektor på Farsta grundskola med Adolf Fredriks musikklasser.
  • På skolan finns ett bra samarbete för att stödja elever med tuffa uppväxtvillkor.
  • Cathrine Sahlsten har arbetat hårt för att göra skolan trygg för varje elev, varje dag.

Från det lokala fackliga arbetet har vikten av samverkan präglat henne, från tiden som skolinspektör i Stockholms stad har insikten om organisationens betydelse fått fäste. Cathrine Sahlsten är i dag rektor på Farsta grundskola med Adolf Fredriks musikklasser.

– Tiden som skolinspektör var lärorik. Det blir så tydligt hur viktigt det är att bygga relationer och tillit, och att sätta eleverna och deras lärande i centrum. Dessutom var jag ständigt ute i nya miljöer, nya klassrum.

En kvinna står framför en gul vägg.
Cathrine Sahlsten är rektor på Farsta grundskola med Adolf Fredriks musikklasser. Foto: Ulrica Zwenger

Ingen dans på rosor

Rektor blev Cathrine Sahlsten för att hon kände att någon måste kavla upp ärmarna. När hon i höstas utsågs till Årets rektor var det för att hon ”skapat en sammanhållen verksamhet med gemensam värdegrund och särskilt fokus på undervisning och lärande”, som det står i motiveringen.

Det har inte varit en dans på rosor. Som ny rektor i Farsta grundskola fick hon ta emot beslut om vite på 1,2 miljoner kronor från sina gamla kolleger på Skolinspektionen. Bristerna var stora i fråga om stöd till särskilt utsatta elever.

– Det var hemskt att få det beslutet. Men det var samtidigt en kraftig hävstång för att förbättra och åtgärda.

Fokus på lärarsamarbete

Det har gått fint. Motiveringen tar också fasta på att hon har byggt upp ett väl fungerande samarbete för att särskilt stödja elever med tuffa uppväxtvillkor. Erkännandet rimmar väl med hennes drivkrafter och erfarenheter. Ärmarna har kavlats upp och fokus har varit starkt på organisationen och samsynen, på samarbete lärare emellan och på att vara stöttande närhelst det behövs.

– Skolan ska vara trygg för varje elev, varje dag. Det har jag jobbat hårt med. Och det är när jag ser att det är lugnare, att eleverna trivs och har studiero som jag känner störst tillfredsställelse.

Marika Sivertsson

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 1/2022