En kvinna visar något på en vägg med sin arm, medan två andra sitter och intresserat tittar på.
Foto: Folio bildbyrå

Utvecklas som skolledare med chefsprogrammet

Som skolledare i Stockholms stad erbjuds du bland annat utbildningar, seminarier, nätverk, mentor, coaching och handledning. Läs mer om vad Stockholms stad kan erbjuda dig som chef.

Sidans innehåll i korthet:

  • Skickliga chefer är avgörande för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag.
  • Utbildningsförvaltningen erbjuder ett chefsprogram för dig som är chef.
  • Du erbjuds många olika former av utvecklingsmöjligheter.

Vi vill att eleverna ska ha de bästa förutsättningarna, stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Vi vet att skicklig personal på skolan är avgörande för att eleverna ska lyckas, och att skickliga chefer är avgörande för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Känner du som vi så kanske du är den chef vi söker.

Chefsprogrammet

Ledarskapet har stor betydelse för resultat och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Därför har utbildningsförvaltningen i Stockholms stad valt att satsa på ett chefsprogram med hög kvalitet. Programmet baseras på erfarenheter från verksamheten och på vad forskning, nationellt som internationellt, anser vara viktigt för framgångsrikt ledarskap och utvecklingsarbete.

Chefsprogrammet vänder sig till dig som är chef inom utbildningsförvaltningen i Stockholms stad och är ett stöd för dig i ditt uppdrag att leda och utveckla verksamheten.

Många utvecklingsmöjligheter

Du som chef erbjuds många utvecklings- och inspirationsmöjligheter i Stockholms stad. Inom chefsprogrammet utgår vi från din verksamhets behov och utvecklar efterfrågade kompetenser.

Du erbjuds ett brett och enhetligt utbud av kompetensutveckling i form av utbildningar, seminarier och nätverk i linje med kompetenser för framgångsrikt ledarskap och utifrån dina individuella behov.

Du har också tillgång till stöd i form av mentor, coaching och handledning.

Karriärvägar

Du hittar lediga jobb på Stockholms stads skolor och förskolor på webbplatsen Lediga jobb eller Stockholms stad på Linkedin.

Webbplatsen Lediga jobb

Stockholms stad på Linkedin