Karaktärerna Agent Ström och El'Boven i teaterföreställningen om Energitjuvarna.
Foto: Clément Morin

Hållbarhetskonceptet Energiagenterna

Utbilda din barngrupp till miljösmarta energiagenter! Med lek och nyfikenhet som utgångspunkt bidrar Energiagenterna till barnens upptäckarglädje och handlingskraft i energi- och hållbarhetsfrågor.

Deltagandet i Energiagenterna pågår under hela läsåret och konceptet är väl förankrat i läroplanen för förskolan.

Vilket stöd ger Hållbarhetskonceptet Energiagenterna?

Det pedagogiska materialet innehåller såväl ramsor och lekar som naturvetenskapliga experiment och uppdrag för er att arbeta fritt utifrån.

Som uppstart och avslut får barnen delta i två interaktiva teaterbesök på förskolan med de uppskattade karaktärerna Agent Ström och El´Boven.

Till pedagogernas hjälp ingår två pedagogträffar för att skapa inspiration att på ett lustfyllt sätt utforska energifrågor tillsammans med sin barngrupp.

Vad är Energiagenterna?

Energiagenterna startade 2014 och ägs av SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB.

Syftet är att på ett lustfyllt sätt minska energislöseri och bidra till att hållbara beteenden.

Konceptet är utvecklat av dramapedagoger i nära samarbete med personal från stadens förskolor och experter inom energifrågor.

För vem?

De äldsta barnen på förskolan och deras pedagoger i Stockholm stad.

Det är kostnadsfritt för alla förskolor som förvaltas av SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB. Övriga förskolor inom staden deltar till rabatterad kostnad. Det pedagogiska materialet finns tillgängligt via hemsidan för alla som vill arbeta med energifrågor med sin barngrupp.