Tre ungdomar klädda i skyddskläder i kemilabb.
Foto: Vetenskapens hus

Skolprogram på Vetenskapens hus

Boka ett skolprogram på Vetenskapens hus för dig och dina elever. Aktiviteterna i skolprogrammen utvecklas tillsammans med forskare och pedagoger.

Verksamheten inspirerar för att öka kunskapen inom naturvetenskap, teknik och matematik. Dina elever träffar studenter som handleder och utgör en förebild vid besöket, parallellt som de studerar vid KTH eller Stockholms universitet.

Vilket stöd ger Vetenskapens hus?

Vid AlbaNova universitetscentrum har vi laboratorier. Dina elever får utföra experiment med modern forskningsutrustning i ämnena

  • biologi
  • fysik
  • teknik
  • matematik

Fler aktiviteter för elever

Du och dina elever får också 

  • en vandring i forskarmiljöer
  • delta i föreläsningar och diskussioner

Bakgrund

Vetenskapens hus är ett komplement till den ordinarie skolundervisningen. Innehållet i skolprogrammen är anpassade till de senaste läroplanerna Lgr11 och Gy11.

Verksamheten baseras på

  • önskemål från kommuner och skolor
  • på didaktisk forskning och
  • synpunkter från våra råd, som består av lärare som forskare.


Fortbildning för lärare

Du erbjuds också fortbildning och aktiviteter inom de fem ämnesområdena. De kan variera i omfattning från ett par timmar till flera heldagar. Fortbildning erbjuds både online, i lokalerna eller på din skola.

Vad är Vetenskapens hus?


Ägarskapet för Vetenskapens hus delas mellan KTH och Stockholms universitet. Stockholms stad genom utbildningsförvaltningen, tar också aktivt del i verksamheten.

För vem?

Lärare och pedagoger i grundskola och gymnasieskola