Flicka och pojke på knä undersöker ett vattendjur.
Foto: Vetenskapens hus

Naturens hus - utomhuspedagogik i botanisk trädgård

Naturens hus är en del av Vetenskapens hus, med ansvar för biologi, geologi och hållbar utveckling. Naturens hus har verksamhet som följer årstiderna. Naturens hus är en resurs för dig som är pedagog i någon av Stockholms stads skolor.

På Naturens hus bokar du fältundersökningar och naturupplevelser. Aktiviteterna sker vid dammen, i köksträdgården och under träden, men även i öken och i regnskog. Några aktiviteter sker online.

Vilket stöd ger Naturens hus?

Om besöken

Besök på Bergianska trädgården inomhus är ett komplement till skolundervisningen. Varje aktivitet har en koppling till skolans styrdokument.

 • Besöken sker utomhus eller i växthus.
 • Besöken är mellan 45 minuter till 1,5 timme.
 • Eleverna undersöker med sina sinnen, upplever tropisk hetta och upptäcker biologisk mångfald på land och i vatten.

Skolprogram

Du väljer bland flera olika skolprogram. Det här är ett urval.

 • Istidsspår – skolprogram för årskurs 1-3 
 • Under ytan – skolprogram för årskurs F-3 (maj-juni)
 • En ek en bok – skolprogram för åk F-3
 • Regnskogsträd och ökenväxt – skolprogram för åk 1-9 och gymnasiet
 • FLAX, flyttfåglar och klimat – skolprogram för gymnasiet
 • Fröjakt – på er skolgård för åk 1-3

Bokningsbara skolprogram på Naturens hus

Bakgrund

Vetenskapens hus erbjuder en inspirerande verksamhet för att öka kunskapen inom

 • naturvetenskap
 • teknik och
 • matematik.

Studenter handleder dina elever

Studenter vid KTH eller Stockholms universitet handleder dina elever vid besöket. Ett besök anordnat av Vetenskapens hus ger också dina elever inspiration till vidare studier och spännande yrkesval genom att studenterna utgör en förebild vid besöket .

Vetenskapens hus är ett komplement till den ordinarie skolundervisningen. Innehållet i skolprogrammen är anpassade till de senaste läroplanerna Lgr11 och Gy11.

Verksamheten baseras på

 • önskemål från kommuner och skolor
 • på didaktisk forskning och
 • synpunkter från våra råd, som består av lärare som forskare. 

Fortbildning för lärare

Du erbjuds också fortbildning och aktiviteter inom de fem ämnesområdena. De kan variera i omfattning från ett par timmar till flera heldagar.

Fortbildning erbjuds både online, i lokalerna eller på din skola.

Vad är Vetenskapens hus?

Ägarskapet för Vetenskapens hus delas mellan KTH och Stockholms universitet. Stockholms stad genom utbildningsförvaltningen, tar också aktivt del i verksamheten.

För vem?

Lärare och pedagoger i grundskola och gymnasieskola