Ett rött hus med öppna dörrar och fönster med gröna träd i bakgrunden.
Foto: Eggeby Gårds naturskola

Eggeby gårds naturskola

Kom för ett inspirerande besök på Eggeby gårds naturskola i Spånga. Här finns aktiviteter både ute i naturen och inomhus, anpassat efter årskurs, årstid och önskemål.

Ditt och dina elevers besök är utifrån ett valt tema. Praktiska övningar varvas med teori. Aktiviteterna är både inne på naturskolan och ute i naturen. Inne på naturskolan finns det många uppstoppade djur och annat spännande. Två klasser med upp till 30 elever per klass kan tas emot samtidigt. Det finns en grill att låna om ni vill grilla korv och annat utomhus.

Vilket stöd ger Eggeby gårds naturskola?

Varje besök har aktiviteter både ute i naturen och inomhus på gården. Inne på naturskolan finns många uppstoppade djur och annat spännande. Innehållet i ett tema anpassas efter dina elevers ålder, årstiden och ditt önskemål. Praktiska övningar varvas med teori.

Kostnadsfri kompetensutveckling

Eggeby gårds naturskola erbjuder dig som pedagog kostnadsfri kompetensutveckling. Aktuell information och anmälan finns på vår SharePoint-sida.

Eggeby gårds naturskola, SharePoint

Valbara teman

Det finns många olika teman inom bland annat biologi, friluftsliv och historia. Temana anpassas efter elevernas ålder och årstiden och innehållet på besöket kan därför variera.