Skolbiblioteksbloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vilket stöd ger bloggen?

Bloggen ger dig information, inspiration och tips på omvärldsbevakning i frågor som berör skolbibliotek och skolbiblioteksutveckling. Du får inblick i både vad som händer på Medioteket i Stockholm och runt om i övriga landet.

Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i Stockholms stad 2021–2025

Skolbiblioteksplanen ger dig vägledning om hur stadens skolbibliotek ska arbeta för läsning och bildning hos barn och unga. Du ser vilket ansvar du förväntas ta som rektor respektive skolbibliotekspersonal för att skolbiblioteket ska bli en aktiv del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.

Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i Stockholms stad 2021–2025

För vem?

För skolbibliotekspersonal, lärare, rektorer och andra som är intresserade av läsfrämjande arbete, medie- och informationskunnighet (MIK) och annat som hör ihop med skolbibliotek.