En elev tittar på böcker i en bokhylla

Utveckla skolbiblioteket

Elever och lärare i stadens skolor ska ha tillgång till skolbibliotek och bibliotekspersonal som aktivt bidrar till att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Detta enligt både läroplan och stadens skolbiblioteksplan. Du kan få stöd i arbetet med att uppfylla detta.

För vem?

Du som arbetar i Stockholms stads skolor och vill öka din kunskap om skolbibliotekets funktion i undervisningen och utveckla din skolas bibliotek i enlighet med läroplan och skolbiblioteksplan.

Vilket stöd ger Medioteket?

Rådgivning

Du får rådgivning i allt som rör uppbyggnad och vidareutveckling av skolans bibliotek, såväl lokal som verksamhet. Du som är rektor kan också få stöd i samband med rekrytering och introduktion av nyanställd bibliotekspersonal.

Bibliotekssystemet Book-IT

Som nyanställd i skolbiblioteket kontaktar du skolbiblioteksstödet för behörighetsgivande utbildning i bibliotekssystemet Book-IT. Du får fördjupningskurser i bibliotekssystemet och hjälp med katalogisering av nyinköpta medier.

Nätverk

Du som arbetar i skolbiblioteket har möjlighet att delta i fysiska respektive digitala nätverk med kollegor på andra skolor för erfarenhetsutbyte och gemensamt utvecklingsarbete.

Kompetensutveckling

Du får kompetensutveckling inom praktiskt biblioteksarbete, läs- och språkstimulans, informationskunnighet, talböcker och andra digitala bibliotekstjänster. Kompetensutvecklingen är ofta öppen för alla som gärna använder skolbiblioteket i undervisning och fritidsverksamhet. Med hjälp av skolbiblioteksstödet får du också koll på den aktuella litteraturutgivningen för barn och unga. 

Film – Värdet av skolbibliotek

Hur kan skolbiblioteket integreras i undervisningen och på vilket sätt bidrar verksamheten till elevernas kunskapsutveckling?
I filmen ”Värdet av skolbibliotek” berättar rektor Angela Svensson och skolbibliotekarien Heléne Törnfeldt på Sjöängsskolan i Älvsjö om hur skolbibliotekarien bidrar till elevernas lärande.

Filmen "Värdet av skolbibliotek", YouTube

Så här får du tillgång

Beskriv ditt ärende och ange dina kontaktuppgifter i ett mejl.

Skolbiblioteksbloggen

Med hjälp av Skolbiblioteksbloggen håller du som arbetar i skolbiblioteket koll på vad som händer inom skolbiblioteksvärlden. Du får inspiration och konkreta tips att utveckla skolbiblioteksverksamheten på din skola.
skolbiblioteksbloggen.stockholm

Har du frågor?

Skolbiblioteksstöd Medioteket E-post: E-post skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se