En flicka i ett biblioteket har handen på en bild i en bok.
Foto: Pixabay

Äppellådor – litteratur för anpassad läsning

Elever är olika och läser på olika sätt. De kan läsa med öronen, fingrarna och ögonen. Komplettera ditt skolbiblioteks utbud av litteratur för anpassad läsning genom att låna en ”Äppellåda”.

Vilket stöd ger Medioteket?

Skolbiblioteken erbjuder idag talböcker. För att komplettera bibliotekens utbud av litteratur för anpassad läsning finns ”Äppellådor” att låna från Medioteket.

Böckerna i lådan kan med fördel placeras på en särskild hylla i biblioteket så att elever och lärare enkelt hittar dit. Hyllan kan till exempel kallas för Äppelhylla som på folkbiblioteket. Lånetiden är tre månader.

Kategorier av material

Du kan låna blandat material eller specifika kategorier.

För vem?

Alla skolbibliotek i Stockholms stads kommunala grund- och gymnasieskolor kan kostnadsfritt låna en låda med litteratur.

Äppelhylla

Äppelhyllan är en plats i biblioteket där barn kan hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan.

På en Äppelhylla hittar du böcker för och om barn med funktionsvariationer. Böcker som väcker läsglädje, men också ger stöd och inspiration till dig som är vuxen. Hyllan är för barn med funktionsvariationer men också för deras anhöriga, pedagoger och andra som möter barnen.

Berättelsen bakom Äppelhyllan, Barnens biblioteks webbplats

Uppdaterad