En flicka i ett biblioteket har handen på en bild i en bok. Foto.

Äppellådor – litteratur för anpassad läsning

Elever är olika och läser på olika sätt. De kan läsa med öronen, fingrarna och ögonen. Komplettera ditt skolbiblioteks utbud av litteratur för anpassad läsning genom att låna en ”Äppellåda”.

För vem?

Alla skolbibliotek i Stockholms stads kommunala grund- och gymnasieskolor kan kostnadsfritt låna en låda med litteratur.

Vilket stöd ger Medioteket?

Skolbiblioteken erbjuder idag talböcker. För att komplettera bibliotekens utbud av litteratur för anpassad läsning finns ”Äppellådor” att låna från Medioteket.

Det finns sexton olika lådor. Tolv stycken är tänkta för förskoleklass–årskurs 6. Fyra för årskurs 7–gymnasiet. Flera av böckerna passar särskilt bra för elever i grund- och gymnasiesärskolan.

Äppellådorna innehåller:

Förskoleklass – årskurs 6

 • böcker med TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation)
 • gruppuppsättningar med lättlästa faktaböcker
 • textlösa bilderböcker
 • böcker om funktionsvariationer
 • bilderböcker
 • en taktil bok
 • konkret material kopplat till en bok i lådan
 • bok med pekkarta.

Årskurs 7 – gymnasiet

 • böcker med TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation)
 • gruppuppsättningar med lättlästa faktaböcker
 • textlösa bilderböcker
 • böcker om funktionsvariationer
 • lättlästa böcker
 • Time Timer som visualiserar tid.

Böckerna i lådan kan med fördel placeras på en särskild hylla i biblioteket så att elever och lärare enkelt hittar dit. Hyllan kan till exempel kallas för Äppelhylla som på folkbiblioteket. Lånetiden är tre månader.

Så här får du tillgång

Beställ en låda genom att skicka ett mejl

Logga Äppelhylla

Äppelhylla

Äppelhyllan är en plats i biblioteket där barn kan hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan.

På en Äppelhylla hittar du böcker för och om barn med funktionsvariationer. Böcker som väcker läsglädje, men också ger stöd och inspiration till dig som är vuxen. Hyllan är för barn med funktionsvariationer men också för deras anhöriga, pedagoger och andra som möter barnen.

Lär dig mer om vad en Äppelylla är på Barnens biblioteks webbplats

Har du frågor?

Skolbiblioteksstöd Medioteket E-post: E-post skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se