Bloggen Vad gör de i biblioteket?

Hur är vardagen för en skolbibliotekarie i Stockholms stad? Hur kan vi i skolan arbeta med läsning?

Cilla Dalén bloggar om vardagen som bibliotekarie på Enbacksskolan i Tensta och funderar över läsning i skolan, informationssökning och källkritik.

Vilket stöd ger bloggen?

Bloggen ger dig en inblick i hur det är att arbeta på ett skolbibliotek och en bild av hur en skolbiblioteksverksamhet kan fungera. Du får inspiration till lektioner och kan ta del av tankar och reflektioner om samarbete mellan bibliotekarie, lärare och fritidshemspersonal.

För vem?

Du som är intresserad av skolbibliotek, läsning eller medie- och informationskunnighet. Du kanske jobbar på en grundskola, är skolbibliotekarie eller har ett uppdrag runt skolbiblioteksutveckling.

Uppdaterad