Bloggen Forskning i praktiken

På bloggen Forskning i praktiken kan du läsa om allt inom Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) och forsknings- och utvecklingsprojekt.

Bloggens skribenter koordinerar ämnesdidaktiska projekt inom matematik, moderna språk och engelska, naturvetenskap och teknik, praktiska och estetiska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och svenska som andraspråk och yrkes- och karaktärsämnen.

Vilket stöd ger Forskning i praktiken?

Bloggen hjälper dig att hålla dig ajour med allt som rör Stockholm Teaching & Learning Studies, forsknings- och utvecklingsprojekt och Lärarnas forskningskonferens.

För vem?

Alla som deltar i ett forsknings- och utvecklingsprojekt eller är intresserade av frågor kring STLS.