Man läser bok för tre barn.
Foto: Folio Images

Information

 • För vem: Du som arbetar i förskola i Stockholms stad och är utbildad barnskötare
 • Tid: En dag i veckan under vecka 37 – 49 (uppehåll v44)
 • Plats: Midsommarkransens Gymnasium
 • Kostnad: Kostnadsfritt, du behåller din lön
 • Antal tillfällen: 12
 • Antal deltagare: 30
 • Arrangör: Midsommarkransens gymnasiums enhet för uppdragsutbildning

Så anmäler du dig

Fyll i webbformuläret senast 15 maj

Har du frågor?

Kerstin Hjelm

E-post: E-post kerstin.hjelm@edu.stockholm.se

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan – fördjupningskurs

Nu har du som är barnskötare möjlighet att gå en fördjupningskurs om språkutvecklande arbetssätt.

Vad innehåller kursen?

Denna kurs syftar till att ge verktyg för att planera en språkutvecklande undervisning samt utveckla ett undervisande förhållningssätt vid alla lärotillfällen Kursen skall också ge kunskaper för att utvärdera undervisningen på ett sådant sätt att det går att identifiera att ett lärande faktiskt har skett.

Utbildningens upplägg

Föreläsningar med olika fokusområden varje vecka. Innehållet på dessa kommer att vara nära kopplat till aktuell forskning, ny litteratur, beprövad erfarenhet och de styrdokument som förskolan använder sig av.

För att ytterligare stärka ett praxisnära förhållningssätt, läggs stor vikt vid det kollegiala lärandet i form av seminarier där erfarenheter lyfts och diskuteras.

Under kursens gång kommer de studerande arbeta mycket med kreativa uttryck och bygga på sina kunskaper om olika konstnärliga material och tekniker. Bild, musik och drama är viktiga verktyg för lärandet och utvecklar förmågan att lära sig kommunicera genom estetiska uttrycksformer.

Utbildningens mål

Kursens övergripande mål är att utveckla barnskötarnas kunskaper om språkutvecklande arbetssätt och omfattar:

 • Förskolans undervisningsuppdrag.
 • Barns språkutveckling.
 • Verktyg för att stärka barns lust att lära.
 • Metaspråkliga aktiviteter.
 • Systematiskt kvalitetsarbete.
 • Känslomässig språkutveckling.
 • Estetiska uttrycksformer.

Vem kan delta?

I första hand antas du som idag har en barnskötarutbildning samt en tillsvidareanställning. Viktigt är att du bifogar dokument som styrker din behörighet.

Anmälan och kursstart

 • Till anmälan skickar du kopior på betyg och anställningsbevis.
 • Observera att din chef eller rektor måste godkänna din ansökan.
 • Kursen pågår under ett läsår.
 • Höstterminen 2024 startar kursen i vecka 37.