Illustration: Elisabet Jonsved

Information

  • För vem: Pedagogisk personal i förskoleklass–gymnasiet i Stockholms kommunala skolor
  • Tid: 17 april klockan 13.00–15.30
  • Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, Liljeholmen
  • Kostnad: Kostnadsfritt
  • Antal tillfällen: 1
  • Antal deltagare: 20
  • Arrangör: Medioteket

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Elisabet Jonsved Medioteket

E-post: E-post elisabet.jonsved@edu.stockholm.se

Memes: bildspråklig humor och politik

Vad är egentligen memes för något? Handlar det alltid om banal humor eller ryms något mer inom dessa multimodala uttrycksformer? I den här kursen tar vi ett brett grepp kring ett samtidsfenomen.

Vad innehåller kursen?

I elevernas bildvärldar är memes ofta centrala vilket gör det tacksamt att lyfta in detta fenomen i undervisningen. Kursen berör normer i olika sammanhang samt bilders och mediers roll som informationsspridare, opinionsbildare och underhållare.

Teori varvas med praktiska övningar.

Genom kursen får du:

  • en större förståelse för komplexiteten av meme som fenomen

  • en källkritisk infallsvinkel på fenomenet meme

  • konkreta övningar för klassrummet.

Vem kan delta?

Pedagogisk personal i förskoleklass–gymnasiet i Stockholms kommunala skolor. Inga förkunskaper krävs.

Boka kompetensutveckling för en grupp

Den här kursen kan även ordnas för en hel grupp på din skola eller på Medioteket. Kontakta oss för att diskutera ett upplägg som passar dig och dina kollegor.