Illustration: Elisabeth Jonsved

Memes: bildspråklig humor och politik

Memes är ofta centrala i våra elevers bildvärldar, men avfärdas lätt som tramsig internethumor. I den här kursen ska vi dyka djupare i fenomenet meme och granska hur tvetydighet och humor i memes kan påverka normer och människors förståelse av sin omvärld.

Vad innehåller kursen?

Genom kursen får du:

  • en källkritisk infallsvinkel på fenomenet meme
  • en kritisk förståelse för hur media produceras, distribueras och konsumeras i vår samtid
  • övningar för klassrummet i analys, bildskapande och bildsökning på nätet.

Vem kan delta?

Lärare i bild och samhällskunskap, bibliotekarier och annan pedagogisk personal i förskoleklass–gymnasiet i Stockholms kommunala skolor. Inga förkunskaper krävs.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Boka kompetensutveckling för en grupp

Den här kursen kan även ordnas för en hel grupp på din skola eller på Medioteket. Kontakta oss för att diskutera ett upplägg som passar dig och dina kollegor.

Har du frågor?

Elisabet Jonsved Medioteket E-post: E-post elisabet.jonsved@edu.stockholm.se