Porträttbild på en kvinnlig och en manlig fotomodell.
Foto: Pixabay

Bilder och normkritik

Hur reproduceras könsstereotypa föreställningar i bilder? Hur tenderar våra bildflöden i sociala medier att bidra till denna stereotypisering?

Vad innehåller kursen?

Vi undersöker hur upprepade visuella koder i bilder skapar idéer kring kön och hur du kan träna upp din visuella normkritiska läskunnighet. Kursen är teoretisk med några praktiska övningar.

Vem kan delta?

Pedagogisk personal i förskoleklass–gymnasiet i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Elisabet Jonsved Medioteket E-post: E-post elisabet.jonsved@edu.stockholm.se