Foto: Maskot, NTB. Bearbetning: Elisabet Jonsved

Källkritik och bilder

För att vara källkritiska idag behöver vi även metoder för att bemöta bildbudskap på ett medvetet och kritiskt sätt. I den här kursen studerar vi hur budskap formuleras genom fotografi, film och multimodalt (ord, bild och ljud i samverkan).

Vad innehåller kursen?

Genom kursen får du:

  • förståelse för på vilka sätt fotografier kan vara bedrägliga
  • förståelse för hur teknologin påverkar sättet vi kan uttrycka oss på
  • förståelse för hur musik och ljud påverkar ett budskap
  • egen erfarenhet av att skapa ett multimodalt budskap.

Vem kan delta?

Pedagogisk personal i förskoleklass–gymnasiet i Stockholms kommunala skolor. Inga förkunskaper krävs.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Boka kompetensutveckling för en grupp

Den här kursen kan även ordnas för en hel grupp på din skola eller på Medioteket. Kontakta oss för att diskutera ett upplägg som passar dig och dina kollegor.

Har du frågor?

Elisabet Jonsved Medioteket E-post: E-post elisabet.jonsved@edu.stockholm.se