En lärare och två elever sitter vid ett schackspel.
Foto: Ulrica Zwenger

Samarbete ger tryggare skolmiljö

Han finns överallt på skolan, utom i klassrummen. Osman Cloarec är socialpedagog med uppdrag att skapa trygghet i skolmiljön och förebygga konflikter på Årstaskolans högstadium.

Sidans innehåll i korthet:

  • Vuxennärvaro löser många problem.
  • Relationer till andra delar i närsamhället kan förebygga potentiella konflikter.
  • Samverkan mellan vuxna är en stark skyddsfaktor för eleverna.

”Osman är najs”, ”han dansar bra”, ”han lyssnar”, ”Osman är en skön snubbe”, ”man har respekt för Osman”. Det är några av alla positiva omdömen vi hör från högstadieeleverna på Årstaskolan vid Gullmarsplan en vintermulen torsdag.

Vi blir förstås nyfikna på denne trollkarl.

Närvaro bland elever och på skolgården

Längst bort i den långa korridoren med blå skåp har Osman Cloarec sin bas. Ett pytterum på sju kvadratmeter som han inrett optimalt enligt principen ”finns det hjärterum så finns det stjärterum”. Ett minimalt skrivbord där en beslagtagen burk med energidryck väntar på sin ägare, en liten sitthörna med ett schackspel i centrum, en skrivtavla full med glada hälsningar från elever.

– Här finns allt jag behöver och förresten är jag mest ute bland eleverna i korridorer och på skolgården, säger Osman Cloarec som sannolikt är skolans mest välkända ansikte, inte minst efter flera reportage i lokala medier.

Schackspelet har en egen historia och det står inte alltid i hans rum utan kan lånas med till uppehållsrummet eller korridoren.

– Att spela schack är bra för det logiska tänkandet, visar forskning. Det är dessutom socialt, så jag startade en schackturnering och nu är det många elever som spelar både med varandra och med mig.

Samarbete är nyckeln

Hans uppdrag är att skapa trygghet på Årstaskolan som för några år sedan hade en orolig skolmiljö där konflikter och stök störde arbetsron och där skolans elever inte alltid var så populära på torget i centrum där det ofta var stökigt.

– Jag fältar mycket på skolan och jag ser till att skapa kontakter. Samarbete är nyckeln, säger Osman Cloarec och berättar att socialtjänstens fältassistenter är uppskattade besökare på skolan.

Och som på beställning möter vi i korridoren två av dem som tittat in för att stämma av läget och ta en kopp kaffe.

Uttalat mål att öka tryggheten

När Osman Cloarec anställdes 2016, med det uttalade målet att öka tryggheten på skolan, började han med att presentera sig i klassrum och på föräldramöten. Alla skulle veta att det finns en person som har helikopterperspektiv med koll på vad som händer på skolan och som har mandat att ingripa på olika sätt.

– Arbetssättet bygger på förtroende och det har jag fått från tacksamma föräldrar.

Osman Cloarec ingår i elevhälsoteamet på cirka 20 personer som alla hjälps åt. Kurator, skolsköterska, psykolog och många andra utgör tillsammans skyddsnätet runt eleverna och där är hans frihet att själv lägga upp sitt arbete ovärderlig. Det är ofta han som får den första informationen om konflikter, problem eller psykisk ohälsa.

– Eleverna söker upp mig, ofta på måndagarna när det varit helg och något har hänt. Ofta är det inte alls något skolrelaterat, det kan vara något på Snapchat, och det kan räcka med ett stödsamtal och ett råd på en rast för att eleven ska komma i balans igen.

Vikten av att vuxna samverkar

Osman Cloarec påpekar att om eleven inte mår bra fungerar inte heller inlärningen, så det är viktigt att ta tag också i problem som till synes inte har med skolan att göra. En viktig uppgift är också att informera undervisande lärare och mentor.

– Vi vet att det är en stark skyddsfaktor för eleverna när alla vuxna samverkar och eleverna märker det.

Lärarna kan i dag lägga sin tid på själva undervisningen när de slipper hantera konflikter eller problem som kan uppstå utanför klassrummet. Men Osman Cloarec betonar att det ändå är viktigt att mentorerna både är informerade och delaktiga i kontakten med föräldrar och elever.

Snabba kontakter med närsamhället

Hans kontaktnät sträcker sig långt utanför skolans väggar. När han började kunde biblioteket och det intilliggande torget vara stökiga platser med ovälkomna besök från skolans elever som både kunde vara högljudda och bete sig otrevligt.

Osman Cloarec säger att det har blivit lugnare både i omgivningarna och i skolmiljön.

– Biblioteket fick en skolkatalog och om det blev problem kunde bibliotekarien ringa mig och berätta vilka elever det handlade om. Jag pratar med eleverna. Det är viktigt att de vet att de har ögonen på sig, bara det kan förhindra att problemen eskalerar.

På samma sätt har han byggt upp en relation till matbutiken, polisen, fältassistenterna och fritidsgården som alla ingår i gruppen Årstasamverkan där Osman Cloarec är sammankallande.

– Det står i läroplanen att skolan har ett samhällsansvar och det ansvaret tar vi på Årstaskolan. Vuxennärvaro är lösningen på många problem, och det mår eleverna bra av. Jag älskar det här jobbet och känner ett jättestort förtroende från rektor.

Rektor Kalle Enström bekräftar Osman Cloarecs bild.

– När jag började arbeta på skolan 2015 var vi inne i en otrygg period, framför allt på högstadiet, säger Kalle Enström.

Han berättar att det fanns en samverkansgrupp redan tidigare, men att Osman Cloarecs fria roll och hans sätt att arbeta var avgörande för förändringen.

– Vi hade ingen struktur tidigare för snabba kontakter med närsamhället, att inom skolan förebygga potentiella konflikter och att snabbt hantera dem om de uppkommer, konstaterar Kalle Enström.

Marianne Hühne von Seth

Skribent

Originalpublicering LÄRA #2 2019