Flera barn i neonvästar sitter på en stor gren som ligger på marken. En vuxen står bredvid.
Foto: Ylva Sundgren

Fritidshemmet viktigt för elevernas lärande

Fritidshemmet har fått en allt viktigare roll i elevernas lärande och sociala utveckling. På Bandhagens skola ska den särskilda utvecklingsläraren luckra upp gränsen mellan fritidshem och klassrum och få fler att förstå fritidshemmets uppdrag.

Sidans innehåll i korthet:

  • Fritidshemmet får allt större betydelse för elevernas lärande och sociala utveckling.
  • På Bandhagens skola ska en särskild utvecklingslärare förbättra samarbetet mellan skola och fritidshem.
  • Lärandet sker under hela dagen och alla professioner bidrar till att eleverna når målen.

– Höger, ett! Vänster, två!

Lite påminner det om militär drill när Tomas Magnusson, grundlärare för fritidshem i Bandhagens skola, får eleverna i förskoleklassen att räcka upp höger arm på ”ett” och vänster arm på ”två” samtidigt som de i kör upprepar ”höger”, ”vänster”.

De står alla på en lång rad längs en liggande tallstam och efter själva drillen ropar Tomas Magnusson ”Vänster!” och alla hoppar över till stammens vänstra sida. Och på kommandot ”Höger!” tillbaka igen.

Känslan av militärövning försvinner snabbt när alla får vänta en stund för att en i ledet tappar sin vante och behöver en hel del tid för att ta på sig den igen. Sedan fortsätter övningen där det gäller att inte bli utslagen genom att hoppa över för sent, eller låta sig luras att hoppa över till vänster sida trots att läraren ropar ”Höger!”; den sida alla redan står på.

De som åker ut ställer sig skrattande åt sidan och när fyra elever återstår avslutar Tomas Magnusson den lustfyllda matematikövningen och utser dem alla till vinnare.

Pinnar blir till bokstäver

Nu får eleverna i stället i uppgift att hämta fyra lagom stora pinnar var. Det finns gott om fallna grenar i skogen, ingen behöver bryta från träden. Några är uppfinningsrika och bryter längre grenar till kortare pinnar.

Sedan samlas alla i en spontan ring och Tomas Magnusson låter eleverna forma både trianglar, rektanglar och kvadrater med hjälp av pinnarna. Sedan frågar han om någon kan göra en bokstav.

En flicka lägger ihop tre pinnar till ett prydligt A.

– Varför valde du den bokstaven? undrar Tomas Magnusson.

– För att det är den första i alfabetet.

Eleverna lyckas också forma både V och W.

– Och vad blir det om vi vänder W:et uppochner?

– Ett M, med samma fyra pinnar!

Allas pinnar går sedan åt för att gemensamt skapa ett fantasifullt mönster på marken.

Förlängning av klassrummet

Med sina många inbjudande öppna ytor och små runda bergknallar med mossa har den här lagom stora skogen, bara några steg ifrån skolan, blivit en förlängning av klassrummen ut i naturen.

– Och nu finns ju dessutom forskning både i Sverige och internationellt som visar att naturen är ett utmärkt klassrum. Fysisk aktivitet och naturkontakt ger eleverna bättre koncentration, arbetsminne och studiemotivation, påpekar Susanne Aspling och berättar att utomhuspedagogiken är skapad i samverkan mellan fritidshemmen och fritidsklubben.

Vi träffas i specialpedagogiska teamets rum på skolan tillsammans med kollegan och specialläraren Petra Wennerberg. Sedan hösten 2020 är Susanne Aspling anställd som utvecklingslärare för fritidshem. Uppdraget är att utveckla samarbetet mellan fritidshem och skola, så att eleverna får större möjlighet att lära sig hela dagen.

Susanne Aspling har inlett med att göra en tydlig handlingsplan för fritidshemmens verksamhet och uppdragsbeskrivningar för de olika personalkategorierna.

Handlingsplan för utvecklingsarbete på fritidshemmen på Bandhagens skola (pdf)

Tillsammans med fritidshemmen har hon också utvecklat årshjul som utgår från läroplanen samt veckobrev och pedagogiska planeringar.

Två kvinnor arbetar med papper och dokument som ligger på ett bord framför dem.
Utvecklingsläraren för fritidshem Susanne Aspling (till vänster) och specialläraren Petra Wennberg träffas i stort sett varje dag för att utveckla samarbetet mellan fritidshem och skola. Foto: Ylva Sundgren Foto: Ylva Sundgren

Handleder för ökad samverkan

Susanne Aspling handleder dessutom både klasslärare och fritidslärare för att åstadkomma en samverkan.

– Fritidshemmen har ett kompletterande uppdrag som vi tillsammans ska utveckla framåt. Först när vi inser att vi kompletterar varandra får vi en helhetssyn på eleverna. Fritidshemmet kanske ser en förmåga hos eleven som klassläraren inte ser, förklarar hon.

Bandhagens skola är mångkulturell och ligger i vad som kallas ett socioekonomiskt utsatt område. De båda lärarna menar att även om det är viktigt med heldagslärande i alla skolor, kanske det betyder ännu mer här att skolan lever upp till sitt kompensatoriska uppdrag och strävar efter att alla elever kan tillgodogöra sig utbildningen, trots skillnader i förutsättningarna.

De båda betonar också vikten av att utgå ifrån elevhälsan. Susanne Aspling med sin kompetens i att utveckla fritidshemmet sitter också med i elevhälsoteamet tillsammans med övriga professioner.

Suddar ut gränsen

Arbetet med heldagslärande och att sudda ut gränsen mellan skola och fritidshem har börjat underifrån. Skolan har fyra förskoleklasser som varje vecka har en halvklasstimme då de arbetar med matematik tillsammans med speciallärare och en fritidspedagog.

– Det är en praktisk direkt handledning för fritidspedagogerna där specialläraren utgår ifrån matematiska begrepp som de sedan tillsammans också använder sig av i fritidshemmens verksamhet.

När vi är på besök är det elever från klass FC som på fritidshemmets undervisningstid ska göra ett hemligt halsband där de får träna på mönster. På tavlan ritar Petra Wennerberg tre runda små bollar på rad: rött, blått, grönt. Så ritar hon bollar i samma ordning en gång till.

– Ser ni de här tre färgerna och ser ni hur jag upprepar dem igen? Så kan ett mönster se ut, förklarar hon.

Sedan ger hon eleverna var sitt vitt papper där de själva kan rita ett mönster med två, tre prickar i olika färger, där man tydligt ser den del som upprepas. Eleverna får också var sitt snöre att trä pärlorna på efter färgmönstret de bestämt. Var och en skriver sitt namn på papperet och viker ihop. Magdalena Ivic, barnskötare på fritidshemmet Skutan, hjälper sedan till med att samla ihop elevernas mönster och lägger i ett kuvert.

En flicka trär pärlor på en lång tråd.
”Det känns nästan som att sy”, säger Mercy Aniange i förskoleklass C när hon noggrant ser till att följa färgmönstret på pärlhalsbandet. Foto: Ylva Sundberg Foto: Ylva Sundgren

”Lärandet sker hela tiden”

Medan Petra Wennerberg hjälper en elev att förstå och skapa ett mönster, ser Magdalena Ivic till så att alla elever hela tiden byter påbörjade halsband med varandra; de får fortsätta på ett mönster som någon annan skapat.

– Nästa gång vi träffar Petra blir det väldigt spännande att se om ni kommer ihåg vilket halsband och mönster som är ert. Och då kan vi ta fram papperen och jämföra, säger Magdalena Ivic.

– Lärandet sker hela tiden och under hela dagen. Alla yrkesprofessioner bidrar till att eleverna når målen, summerar Susanne Aspling och Petra Wennerberg som gärna delar med sig av det goda exemplet till andra skolor.

Ingela Ösgård

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 2/2021