En man i röd skjorta står vid klassrumsdörren och välkomnar en av sina elever med ett leende.
Foto: Ulrica Zwenger

Ökad studiero med tydliga regler

I tio år har ordningsreglerna som utgör den så kallade Åsölektionen bidragit till lugn och fokus i klassrummen på Åsö grundskola. Under det här läsåret har reglerna uppdaterats för att hålla jämna steg med tiden.

Sidans innehåll i korthet:

  • Åsö grundskola har infört särskilda regler som bidrar till lugn och fokusering i klassrummet.
  • Den så kallade Åsölektionen innehåller en struktur för hur varje lektion inleds och avslutas.
  • Åsölektionen består av sju tydliga regler som också bidrar till att skapa en vi-känsla på skolan.

Högstadieeleverna står på rad utanför klassrummet. Med skolböckerna under armen hälsar var och en på läraren innan de tysta går in och sätter sig på sina platser.

Undervisning anno 1940? Nix, Åsölektion 2021.

– Vi pratade mycket om det i fjol, frågade oss om det är gammaldags. Men det här är en ritual med ett klart syfte. Eleverna får träna sig i att komma ihåg att ta med sina saker, och de kliver över en tydlig mental tröskel in i en situation för lärande, säger Johan Sander, speciallärare i matematik och förstelärare på skolan.

Åsölektionen är en struktur för hur varje lektion på Åsö grundskola, en högstadieskola på Södermalm, inleds och avslutas. Reglerna har gjorts om under det senaste läsåret, i samband med att skolan fått ny ledning. Särskilt har syftet med varje regel diskuterats.

– Innehållet skulle fungera överallt. Men syftet måste vara klart formulerat så att det går att kommunicera till eleverna. Från vår sida handlar det om att skapa en trygg skolmiljö där eleverna lär sig mycket.

Sju tydliga regler

Ursprungligen kom reglerna till när det under en period var stökigt på skolan. En del av dem har förändrats genom åren: tidigare skulle exempelvis alla mobiler samlas in. I dag är lektionerna mobilfria, men hur telefonerna ska förvaras under lektionerna är en överenskommelse mellan lärarna och deras elever.

– Den regeln blev en källa till konflikt, en del elever blev otrygga när de var tvungna att lämna in mobilen. Och om jag skadar min relation till en elev när jag efterlever regler som ska skapa trygghet så är det dags att fundera över om regeln motverkar sitt syfte, säger Johan Sander.

Åsölektionen består av sju regler. Den första är en ordnad entré i klassrummet – eleverna ställer sig på rad. Läraren hälsar enligt regel nummer två på alla och kontrollerar att all materiel är med. Den tredje regeln är att alla tysta och koncentrerade och sitter på sin plats, medan läraren har upprop och möter allas blick. Därefter ska alla få reda på målet med lektionen och vid lektionens slut få återkoppling samt veta vad de har i läxa. Den sjunde och sista regeln är att ställa i ordning och avsluta på ett bra sätt.

– Reglerna skapar en vi-känsla. Vi förhåller oss alla till dem. Jag tror också att den utsatthet man som lärare kan känna inför en utmanande klass minskar när det finns ett dokument som är framtaget kollegialt och sanktionerat av skolledningen, säger Johan Sander.

”Det blir en skön stämning”

Emilia Rossander i 9D ser stor skillnad när hon jämför med sina erfarenheter från en skola där ingen sådan struktur fanns:

– Det är mer ordning både före och under lektionen här. Och det blir en skön stämning mellan lärare och elever när vi börjar med att vara trevliga mot varandra. Vi går in tillsammans och vi lär oss tillsammans.

Hon tror också att den lärare som känner sig osäker i sitt ledarskap har bra stöd av reglerna.

– Det börjar ju redan utanför klassrummet, när läraren säger till hur vi ska stå och hälsar alla välkomna. Det blir klart vem som leder.

Marika Sivertsson

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 1/2021