Skolbarn tittar genom förstoringsglas på något på marken

Så kommer du igång med utomhusundervisning

Naturen har en avstressande effekt på människor. Det menar läraren Malin Gustafsson som gärna har lektion utomhus. Följ med henne på en lektion utomhus och ta del av hennes tips för att kombinera rörelse med utomhusundervisning.

Det är roligt att vara utomhus. Där finns gott om plats att leka och befästa kunskap.  Det ger mer studiemotiverade elever och på längre sikt minskar utomhusundervisningen elevernas stressnivå.

Följ med Malin och klass 2A på Blackebergsskolan på en matematiklektion utomhus. Malin visar flera olika sätt att träna treans multiplikationstabell på. Lekfullt och aktivt för alla elever.

Ta del av Malins tips på hur du får in mer rörelse under skoldagen genom att ha undervisning ute.

Fördelar med utomhusundervisning

Enligt Malin är fördelarna med utomhusundervisning många.

Rörelse aktiverar fler sinnen

Eleverna rör sig mer utomhus. Då aktiveras fler sinnen vilket gör att eleven lättare kommer ihåg det man har lärt sig.

Bra för hälsan

Frisk luft och rörelse är bra för hälsan.

Samarbete främjas

Eleverna  samarbetar mer utomhus. De arbetar i par eller grupper i större utsträckning. Alltså främjar utomhusundervisning elevers sociala kompetenser och samarbetsförmågor.

Respekt för naturen

Eleven lär sig ta hand om naturen. När eleverna lär utomhus bygger de upp en respekt och omtanke för natur, djur och klimat.

Större koncentration

Det är lättare att koncentrera sig utomhus. Detta upplever Malin är tydligast hos elever som har svårt att sitta still.  Eleverna är ständigt i rörelse utomhus vilket särskilt gynnar dessa elever.

Forskning och utvärderingar

"Utomhusundervisning har flera positiva effekter på elevers språkutveckling visar den första svenska longitudinella forskningsstudien av utomhusundervisning i högstadiemiljöer."

Utomhusundervisning effektivt även i högstadiet, Skolverkets webbplats

"Förskolan, skolan och fritidshemmet har mycket att vinna på att undervisa utomhus enligt forskningen. Bättre skolprestationer, förbättrat arbetsminne och minskad sjukfrånvaro är bara några av fördelarna. Vi har tittat närmare på hur forskningsrönen kan kopplas till läroplanen för en bättre måluppfyllelse."

Vad säger forskningen om undervisning utomhus? Friluftsfrämjandets webbplats