Närbild på en leende kvinna som står inomhus vid ett fönster
Jenny Hyenstrand är rektor på Globala gymnasiet på Södermalm. Foto: Ulrica Zwenger

"Mitt uppdrag är solklart"

Varje dag som Jenny Hyenstrand kliver in genom porten på Globala gymnasiet är hennes uppdrag solklart: att skapa så bra förutsättningar som möjligt för lärarna att göra ett bra jobb. Att se elever lyckas är ett kvitto på att även hon gör det som rektor.

Sidans innehåll i korthet:

  • Jenny Hyenstrand, Globala gymnasiet, utsågs till Årets gymnasierektor 2022 i Stockholms stad.
  • I motiveringen hyllas hennes förmåga att skapa delaktighet på skolan.
  • Hon ser som sin viktigaste uppgift att skapa förutsättningar för lärarna att göra ett bra jobb.
  • Hyenstrand menar att satsningen på elevhälsan har varit viktig och haft stor betydelse.

Det var den platta organisationen med en hög grad av delaktighet som lockade henne till Globala för sex år sedan. Här finns ämnesövergripande arbetslag som jobbar tajt tillsammans och ett globalt perspektiv på viktiga frågor som hållbarhet. Under hennes ledning har vissa förändringar ägt rum – den främsta är att skolan har utökats med ett ekonomiprogram.

– Vi ville få in ekonomin i hållbarhetsfrågorna. Vi hade också ett väldigt homogent elevunderlag, det påverkade diskussionsklimatet. Med ekonomiprogrammet har skolan blivit mer heterogen och vi ser att det gynnar eleverna.

Integrerad elevhälsa

Satsningen på elevhälsan har också haft stor betydelse. När Jenny Hyenstrand kom till Globala gymnasiet var tjänsterna i elevhälsan små, och den var inte integrerad i klassrummen. I dag arbetar en specialpedagog i varje arbetslag, som undervisande.

– Den ordningen har gett jättefina resultat, vi har kommit ifrån ”skickande” av elever. Tidigare låg också ett stort ansvar för elevhälsoarbetet på mentorerna, nu har de mer stöd av kurator, specialpedagog, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare.

Nyligen utsågs hon till Årets gymnasierektor, och i motiveringen hyllas hennes förmåga att skapa delaktighet. Hon konstaterar att olika skolor kräver olika slags ledarskap.

”Bygger på delaktighet”

– Det här är en skola som bygger på delaktighet. Självklart har jag ansvaret. Men i min roll ligger att ha tålamod vid förändringar, att hela tiden bolla till arbetslagen där en stor del av ansvaret ligger.

Där är det inte upp till henne att peta, konstaterar hon.

– Jag ska stötta där det behövs, men det är viktigt att kunna vila i att det kommer att bli bra. Det blir alltid det.

Marika Sivertsson

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 1/2023