Illustration: Stockholms stad

Generella FoU-projekt

Vill du och dina kollegor fördjupa er i en specifik aspekt av er verksamhet? Har ni en idé om en övergripande utvecklingsinsats som skulle kunna bidra till elevers lärande? Vill ni kanske utforska en speciell metodik eller utvärdera digitala verktyg?

De generella FoU-projekten är inte knutna till ett specifikt ämne utan kan vara ämnesövergripande och/eller handla om organisatoriska eller andra förutsättningar för skolutveckling. De planeras och genomförs av lärare eller annan personal på en skola eller flera skolor.

 • Ansökan om medel 15 mars.
 • Du formulerar projektet utifrån beprövad erfarenhet och forskning.
 • Projekt som beviljas medel kan få vetenskapligt stöd.
 • Projektet får tillgång till seminarier för återkoppling.
 • Projektet pågår vanligen i två år.
 • Spridning av resultaten kan till exempel ske på Lärarnas forskningskonferens eller på Leda lärande.

Förutsättningar för att delta

 • Minst två deltagare per projekt.
 • Tid motsvarande minst en dag per vecka avsätts för arbetet.
 • Alla deltagare har möjlighet att delta i centralt ordnade seminarier.
 • Det avslutade projektet dokumenteras och granskas.
 • Resultatet sprids till andra verksamma inom skola.
 • Skolledningen ger sitt medgivande och garanterar att ovanstående förutsättningar ges.

Ansökan

 • Rektor godkänner ansökan.
 • Sista ansökningsdatum 15 mars.
 • Ansökan görs via digitalt formulär.
 • Ett schablonbelopp om 30 000 kronor per deltagare och termin betalas till din skola, dock högst 90 000 kronor per termin.

Ansökan om generellt FoU-projekt, webbformulär

Mer information

Du som är anställd i Stockholms stad hittar hittar nyheter och information om vilka möjligheter din skola har att söka stöd till forskningsbaserat utvecklingsarbete på utbildningsförvaltningens samarbetsyta för FoU, Sharepoint

För mer information kontakta cecilia.goransson@edu.stockholm.se

FoU-projekt inom STLS

Du kan också delta i ett ämnesdidaktiskt forskningsprojekt inom STLS.

Delta i forsknings- och utvecklingsprojekt