En man ställer in kameran inför filmningen.
Foto: Folio bildbyrå

Filmproduktion för skolor

Kommunikationsenheten på utbildningsförvaltningen kan hjälpa din skola med filmproduktion. Exakt hur stödet ser ut varierar från fall till fall. Ibland kan vi göra filmen, andra gånger ett produktionsbolag. Om ni vill göra filmen själva kan vi ge stöd i arbetet.

Sidans innehåll i korthet:

  • Utbildningsförvaltningen har en övergripande process som du ska följa när du gör en film.
  • Processen består av fem steg där du får tänka igenom vad din film ska handla om och producera den.
  • Boka gärna in avstämningsmöten med kommunikationsenheten inför planering och produktion.

Att göra film är en process. För bästa resultat rekommenderar vi att ni börjar i god tid så att planering, avstämningar och korrigeringar hinns med innan det är dags för premiär.

Den här guiden beskriver den övergripande processen som måste följas på utbildningsförvaltningen. I de olika stegen finns fördjupningar inom olika områden.

Steg 1 - Passar film?

Den första frågan som ni bör ställa är om film är den bästa lösningen på ert kommunikationsbehov. Film fungerar bäst när man vill berätta något och/som förmedlar känslor. Målgruppen har sällan tålamod att se en film på tre minuter där en person läser upp en text som lika gärna kunde uttryckts i text. Det väcker bara irritation.

Eftersom film är ett visuellt medium bör du ställa frågan vilka budskap filmen ska förmedla. Filmer om abstrakta begrepp eller generella diskussioner blir sällan bra. Tänk hellre konkreta exempel.  Film passar bäst för att väcka någons intresse än att berätta allt om hur någonting fungerar.

Komplicerade processer är svåra att berätta endast med ord. Då behöver du oftast lägga ner mycket jobb på att visa och förklara, till exempel med hjälp av animerade modeller, vilket gör filmen dyrare och tar längre tid att göra.

Utgå inte från vad du själv tycker utan vad målgruppen tycker. Känner du någon i målgruppen? Kan du i så fall tänka dig att den personen vill titta på upplägget av filmen ni planerar?

Känns film fortfarande som rätt medium, gå vidare till steg 2.

Steg 2 - Beskriv idén

Om du och dina kollegor kommit fram till att det är en bra idé att göra en film är nästa steg att fylla i mallen nedan, för att sätta på pränt det som kännetecknar just er film. Här får ni bland annat beskriva syfte, målgrupp och önskad effekt. Detta blir ett bra dokument för er projektgrupp att utgå ifrån eller för att förklara er idé för en filmproducent.

Mall för filmproduktion

Steg 3 - Planering

Ta kontakt med kommunikationsenheten och boka ett möte.

Kommunikationsenheten

Under mötet går vi igenom er filmidé och diskuterar vad ni behöver hjälp med: från att ni gör allting själva, att vi hjälper till med vissa saker, till att en extern producent gör jobbet.

Vi tittar även på hur filmen kan kommuniceras och i vilka kanaler.

Vi går även igenom de lagliga aspekterna, men läs igenom dessa redan nu. Det är viktigt att ha koll på dem innan filmandet börjar.

Lagkrav för att producera film

Steg 4 - Produktion

Om ni ska göra filmen själva är länken till nedanstående sida tänkt att vara ett stöd för just filmproduktion i Stockholms stad. Här beskrivs generella saker att tänka på när du filmar, men också specifikt vad som gäller för exempelvis loggor och färger i Stockholms stad enligt varumärkesmanualen.

Varumärkesmanual

Stöd för filmproduktion i skolan

Planera gärna in ett avstämningsmöte med kommunikationsenheten innan filmen är klar medan utrymme för ändringar och förbättringar fortfarande finns.

Steg 5 - Uppladdning

Den färdiga filmen ska laddas upp på vår videoportal Mediaflow för att kunna publiceras på webben. Lägg filmen i mappen med er skolas namn i Mediaflow.

Mejla sedan webbskola@edu.stockholm.se och ange:

  1. skolans namn
  2. vilken film det gäller. Skriv namnet på filmen/filmerna (ange sökväg ifall du gjort egna undermappar)
  3. var på webbsidan du vill publicera filmen

Om du inte har ett konto, mejla webbskola@edu.stockholm.se med nedanstående uppgifter:

  • skolans namn
  • namn på kontaktperson (en person per skola)
  • e-postadress till kontaktperson