En man ställer in kameran inför filmningen.
Foto: Folio bildbyrå

Filmproduktion för skolor

Vi hjälper dig och din skola att producera film. Exakt hur stödet ser ut varierar. Ibland kan filmare på kommunikationsenheten göra filmen, andra gånger ett produktionsbolag. Vill du och din skola göra filmen själv ger vi stöd i arbetet.

Sidans innehåll i korthet:

 • Utbildningsförvaltningen har en process som du följer när du gör en film.
 • Följ processen i fem steg. Du tänker igenom vad din film ska handla om och producerar den.
 • Välkommen att boka avstämningsmöte med kommunikationsenheten för planering och produktion.

Att göra film är en process. För bästa resultat rekommenderar vi att ni börjar i god tid så att planering, avstämningar och korrigeringar hinns med innan det är dags för premiär.

Den här guiden beskriver den övergripande processen som måste följas på utbildningsförvaltningen. I de olika stegen finns fördjupningar inom olika områden.

Steg 1 - Passar film?

Den första frågan du ställer dig är om film är den bästa lösningen på skolans kommunikationsbehov. Film fungerar bäst när man vill berätta något som förmedlar känslor. Målgruppen har sällan tålamod att se en film på tre minuter där en person läser upp en text. Det väcker bara irritation. Då vill användaren hellre läsa texten själv på en webbsida.

Eftersom film är ett visuellt medium funderar du över och formulerar vilka budskap filmen ska förmedla. Filmer om abstrakta begrepp eller generella diskussioner blir sällan bra. Tänk hellre konkreta exempel.  Film passar bättre för att väcka någons intresse än att berätta allt om hur någonting fungerar.

Komplicerade processer är svåra att berätta endast med ord. Då behöver du oftast lägga ner mycket jobb på att visa och förklara, till exempel med hjälp av animerade modeller. Det gör filmen dyrare och tar längre tid att producera.

Utgå inte från vad du själv tycker. Vad tycker målgruppen? Känner du någon i målgruppen? Vill personen du känner titta på upplägget av filmen ni planerar?

Känns film fortfarande som rätt medium, gå vidare till steg 2.

Steg 2 - Beskriv idén

Om du och dina kollegor kommer fram till att det är en bra idé att göra en film är nästa steg att fylla i en mall för produktion. Du sätter på pränt det som kännetecknar just er film. Du beskriver bland annat syfte, målgrupp och önskad effekt. Det blir ett dokument för er projektgrupp att utgå ifrån i vidare diskussioner. Eller för att förklara  idén för en filmproducent.

Mall för filmproduktion

Steg 3 - Planering

Det är dags att planera. Vilka på skolan ska vara med i projektet? Ska skolan anlita någon eller filmar du själv? Oavsett vem som gör själva filmandet är det ändå en hel del som kräver din medverkan som

 • att förklara filmprojektet
 • att visa lokaler
 • att kontakta personer som ska vara med
 • att stämma av lösningar
 • att stämma filmat material.

Om du behöver hjälp?

Behöver du hjälp har du två möjligheter.

 1. Vänd dig till kommunikationsenheten. Vi hjälper dig att avgöra om du kan göra filmproduktionen själv eller vill anlita en byrå.
 2. Vänd dig direkt till vår upphandlade kommunikationsbyrå.

Kontaktuppgifter till upphandlad byrå, Stockholm stads intranät

Du behöver känna till och följa krav som ställs på filmproduktion utifrån gällande lagstiftning. Som till exempel GDPR. Ska filmen publiceras i sociala medier behöver du göra specifika versioner. Olika sociala medier hanterar film på olika sätt. 

Lagkrav för att producera film

Steg 4 - Produktion

Gör du filmen själv föreslår vi att du följer en framtagen arbetsgång. Det är ett stöd för att du ska få med alla delar i din produktion. Här beskrivs generella saker att tänka på när du filmar. 

Stöd för filmproduktion i skolan

På Stockholms stads webbplats för varumärkesmanualen vägleds du i vad som gäller för logotyper och färger. Du kan alltså inte välja färger och typsnitt själv.

Varumärkesmanual

Steg 5 - Publicering

Den färdiga filmen laddar du upp i skolans mapp i videoportalen Mediaflow. Innan publicering på webb eller i sociala medier ska du texta filmen och hantera inställningar för GDPR. I förekommande fall ska du också syntolka filmen. 

Ska filmen publiceras på en webbsida kontaktar du kommunikationsenheten. 

e-post:  webbskola@edu.stockholm.se 

I ditt ärende som rör publicering anger du 

 • skolans namn
 • vilken film det gäller. Skriv namnet på filmen/filmerna (ange sökväg ifall du gjort egna undermappar)
 • på vilken webbsida filmen ska publiceras

Skapa filmportal

Producerar din skola mycket film som ni vill kunna lägga ut själva? Då kan ni skapa en filmportal i Mediaflow. Se ett exempel på hur en sådan portal kan se ut:

Rörelse under skoldagen, Mediaflowportal

Portalen kostar 1050 kronor per månad plus Ateas påslag på 1,2 procent. Det är respektive skola som står för utgiften.

På intranätet finns en avropsmall för beställning. Ladda ned mallen och följ instruktionerna.

Beställa licenser, Stockholms stads intranät

För att beställa en portal ska följande fyllas i:

 • Avropande förvaltning: Utbildningsförvaltningen – [Skolans namn]
 • Kryssa i molntjänst

Leverantör

Mediaflow
Mattias Nylander
Telefon: 0735 - 18 74 76
E-post: mattias@mediaflow.se

Konto i Mediaflow

Saknar du eller en kollega ett konto i Mediaflow kontaktar du kommunikationsenheten. Du anger

 • skolans namn
 • namn på kontaktperson
 • e-postadress till kontaktperson

e-post: info.utbildning@edu.stockholm.se