Lagkrav för att publicera film

Använder du film för att beskriva din verksamhet? Du behöver vara förtrogen med de lagar som styr produktion och publicering.

Sidans innehåll i korthet:

 • Krav på tillgänglighet gynnar alla slags användare.
 • Dataskyddsförordningen för vår integritet.
 • Upphovsrätt till det du skapat.

Krav på tillgänglighet

Personer med nedsatt funktion ska kunna också kunna ta till sig innehållet i en film. Du kan läsa mer om vilka krav på tillgänglighet som gäller i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, myndigheten DIGG:s webbplats

Textning

Du måste texta din film.

 • Välj i första hand textning av typen closed captions. Det innebär att användaren själv kan slå av och på den och ändra storlek och font. Du kan själv också lätt gå in att ändra eventuella stavfel i efterhand. I vår videoportal Mediaflow finns ett textningsverktyg som du kan använda.
 • Tänk på att sammanfatta det som sägs. I tal använder man många onödiga ord. Textning är inte samma sak som transkribering, det vill säga att skriva ned varje ord exakt som det sägs.
 • En liveinspelning behöver inte textas. Men den får i så fall bara vara publicerad i två veckor. Sedan måste den plockas bort eller textas.

Syntolkning

Syntolkning är till för att de som inte ser ska kunna ta till sig filmen. Titta på filmen och fundera på vilken information du bara kan ta till dig som seende. Det är också bra att bara lyssna på filmen och se om budskapet framgår om du inte ser bilden. 

Om viktig information endast syns i bild behöver din film syntolkas. Det innebär att en röst berättar vad som syns i bild. Antingen kan du lägga den i mellanrum mellan klippen eller så får du göra en ny version där du gör plats för rösten.

En film som bara består av en intervju där intervjuaren berättar vem som intervjuas är ett exempel på film där syntolkning inte behövs.

Staden har upphandlade byråer som är specialiserade på syntolkning av film.

Om tillgänglig video i Stockholms stads varumärkesmanual

Dataskyddsförordningen

Det finns mer att läsa om Dataskyddsförordningen men här är en sammanfattning av det som är viktigast att känna till inför en filminspelning.

Dataskyddsförordningen, Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Samtycke

Du behöver samtycke från alla personer som ska vara med i filmen. Detta samtycke kan vara muntligt, skriftligt eller inspelat. Undantag är om filmen till exempel inte innehåller identifierbara personer eller de medverkande har skrivit på ett modellkontrakt.

Det är alltid den som publicerar något som har bevisbördan för att det finns ett giltigt samtycke. Därför är det bra om det är dokumenterat. I Mediaflow, där våra filmer publiceras, finns också en funktion för att ta in samtycke via BankID.

I samtycket ska det tydligt framgå:

 1. Syftet med bild/film/ljud.
 2. Vilka kanaler materialet ska användas på.
 3. Hur personen ska göra för att dra tillbaka sitt samtycke.
 4. Vem som är personuppgiftsansvarig, utbildningsnämnden.

Det är vanligt att vissa elever inte vill vara med eller inte får för sina vårdnadshavare. Det är enklast om de sätter sig i ett visst hörn i exempelvis ett klassrum så att filmaren vet vart hen inte ska rikta kameran. Gör en avstämning med en person på skolan, som vet vilka som inte ska vara med, innan filmen produceras. På så sätt säkrar du att inga elever som inte får vara med går att identifiera i den färdiga filmen.

Längst ned i avsnittet om bild i varumärkesmanualen finns en samtyckesblankett.

Information om bild i varumärkesmanualen 

Elever med skyddad identitet ska inte fångas på film överhuvudtaget. Ansvariga på skolan måste se till att de inte riskerar att hamna på film. Detta ska ske utan att ens tala om för filmteamet vilka dessa är.

Upphovsrätten

Det kan vara frestande att lägga in stillbilder, filmklipp, musik eller andra ljud du hittat på nätet i din egen film. Men detta är inte tillåtet enligt upphovsrättslagen. Det finns dock ett antal lösningar:

 • Få tillstånd från upphovsrättspersonen. 
 • Använda royaltyfritt material (detta behöver inte betyda att det är gratis).
 • Använda material som är släppt under creative commons.

Creative commons webbplats

Checklista för film

Säkerställ att du har

 • textspår med i filmen
 • hanterat syntolkning
 • hanterat att samtycke finns eller förklaring till varför det ej behövs
 • hanterat att filmen inte innehåller upphovsrättsskyddat material.                   
Uppdaterad