Barn i som tittar på läraren som står längst fram i klassrummet.
Foto: Folio bildbyrå

Stöd för skolor om konflikten mellan Israel och Palestina

Våldet i konflikten/kriget mellan Israel och Palestina kan väcka oro bland elever på våra skolor. Det finns finns stöd och material för dig som vill ta upp frågan din undervisning.

I läroplanen framgår att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska var saklig och allsidig.

En del frågor, teman och händelser kan ge upphov till starka känslor och åsikter samt upplevas som kontroversiella. Det kan handla om allt från politik och religion till kultur och traditioner.

Dialogstöd

 • Målsättningen behöver inte vara att få elevernas hållning att förflyttas, utan att möjliggöra att eleverna får fler perspektiv och lyssnar till fler röster och åsikter.
 • Det är viktigt att reflektera över din egna känslomässiga koppling till frågan innan du lyfter den i klassrummet.
 • Ta stöd av en ”pratstartare” i ditt arbete. Det kan till exempel vara en artikel, en bok, en film, ett rollspel, en teaterföreställning eller ett inslag från tv eller radio.
 • Ställ öppna och icke-dömande frågor för att förstå och hjälpa eleverna i samtal och diskussioner.  Skolan behöver ge eleverna verktyg för att sortera mellan känslor, fördomar och fakta kring konflikten. 
 • För att skapa ett tryggt rum för samtal kan det vara bra att ta fram samtalsregler tillsammans med eleverna. Exempelvis regler som att alla har rätt att uttrycka sin åsikt, alla har ansvar för att lyssna respektfullt och ingen elev ska ge kränkande kommentarer i till någon annan. 

Bra att tänka på

 • Tänk på att det är omöjligt att formulera neutrala narrativ kring konflikten utan att göra våld på sanningen. Själva begreppen vi använder när vi beskriver konflikten är laddade. Försök därför istället att skildra konflikten ur olika perspektiv.
 • Tänk på att hela tiden visa respekt och medkänsla med de som faller offer för konflikten och försök få eleverna att göra detsamma.
 • Om en elev uttrycker något olämpligt, ta inte en diskussion framför klassen. Markera att det som sagts var olämpligt men bjud in eleven till att tala med dig efteråt så att du kan ge eleven hjälp förstå det olämpliga i det sagda.
 • Om någon i klassrummet säger något kränkande, till exempel något som innehåller hat mot judar eller muslimer, är det viktigt att alltid först se till den som blivit drabbad. Fråga hur personen känner sig. Det är oerhört viktigt att den som blivit utsatt känner att hen inte är ensam i detta.
 • Vänd dig först efter detta till den som uttryckt sig kränkande. Gå inte i polemik utan avfärda det sagda som felaktigt. Ta ett samtal efter lektionen (men naturligtvis först efter att du försäkrat dig om att den som blivit utsatt är trygg).
 • Gå inte i affekt när du talar till eleven som uttryckt sig kränkande utan försök istället att lyssna på eleven. Varför sa eleven som hen gjorde. Hjälp eleven att resonera sig fram till hur det skulle gå att formulera sig på ett annat sätt.
 • Om någon har sagt något kränkande är det viktigt att du går vidare med detta till din chef så att ni tillsammans kan avgöra nästa steg.

Material du kan använda i undervisningen

Det finns filmer, böcker och annat material som du kan använda dig av i din undervisning.

Uppdaterad