Illustration: Widgit

Anpassa för elevers variationer

Hur skapar man en tillgänglig lärmiljö? Du får praktiska exempel på hur du kan anpassa klassrumsmiljön till elevers olikheter inom perception och kognitiv förmåga.

Vad innehåller kursen?

Kursen består av två tillfällen. Vid första tillfället fokuserar vi på anpassningar i den fysiska lärmiljön. Du får bland annat prova på flexibel möblering, hjälpmedel för koncentration och digitala ljudutjämningssystem.

Andra tillfället handlar om tydliggörande pedagogik och vi pratar om struktur och visualisering. Du får bland annat prova på att skapa bildstödsmaterial i Widgit Online.

Vem kan delta?

Specialpedagoger och annan pedagogisk personal i förskoleklass–årskurs 9 i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.