Texten

Anpassa för elevers variationer

Har du hört talas om NPF-säkrade skolor? Finns det en certifiering och vad kan det innebära i praktiken? Med utgångspunkt i Skolverkets satsning ”Specialpedagogik för lärande” visar vi praktiska exempel på hur du kan anpassa klassrumsmiljön till elevers olikheter inom perception och kognitiv förmåga.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller kursen?

Du får se olika typer av bildstöd och tydliggörande pedagogik. Du får även se exempel på flexibel möblering och stöttande teknik som exempelvis digitalt ljudutjämningssystem.

Vi erbjuder även ett upplägg med en inledande föreläsning som kompletteras med en praktisk del. Föreläsningen kan hållas på din skola för hela kollegiet medan den praktiska delen hålls för mindre grupper. Kontakta oss för att skräddarsy ett passande upplägg.

Vem kan delta?

Specialpedagoger och annan pedagogisk personal i förskoleklass–årskurs 9 i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via Utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Skoldatateket skoldatateket@edu.stockholm.se