Illustration: Widgit

Anpassa för elevers variationer

Hur skapar man en tillgänglig lärmiljö? Du får praktiska exempel på hur du kan anpassa klassrumsmiljön till elevers olikheter inom perception och kognitiv förmåga.

Vad innehåller kursen?

Kursen består av två kurstillfällen. Vi visar praktiska exempel på hur du kan anpassa klassrumsmiljön till elevers olikheter inom perception och kognitiv förmåga. Vi pratar om anpassningar i den fysiska lärmiljön och tydliggörande pedagogik. Kursen innehåller bland annat flexibel möblering, hjälpmedel för koncentration och digitala ljudutjämningssystem. Du får prova på olika digitala verktyg inom struktur och visuellt stöd.

Vem kan delta?

Specialpedagoger och annan pedagogisk personal i förskoleklass–årskurs 9 i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Boka kompetensutveckling för en grupp

Den här kursen kan även ordnas för en hel grupp på din skola eller på Medioteket. Kontakta oss för att diskutera ett upplägg som passar dig och dina kollegor.