Anpassa för elevers variationer

Har du hört talas om NPF-säkrade skolor? Finns det en certifiering och vad kan det innebära i praktiken? Du får praktiska exempel på hur du kan anpassa klassrumsmiljön till elevers olikheter inom perception och kognitiv förmåga.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller kursen?

Med utgångspunkt i Skolverkets senaste modul i Specialpedagogiklyftet visar vi på praktiska exempel på hur du kan anpassa klassrumsmiljön till elevers olikheter inom perception och koncentration.

Du får se olika typer av bildstöd och tydliggörande pedagogik. Du får även se exempel på flexibel möblering och stöttande teknik som exempelvis digitalt ljudutjämningssystem.

Vem kan delta?

Specialpedagoger och annan pedagogisk personal i förskoleklass–årskurs 9 i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Skoldatateket E-post: E-post skoldatateket@edu.stockholm.se