Illustration: Widgit

Information

  • För vem: Specialpedagoger och pedagogisk personal i förskoleklass–gymnasiet samt anpassad skola
  • Tid: 13 november och 4 december klockan 13.00–16.00
  • Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, Liljeholmen
  • Kostnad: Kostnadsfritt
  • Antal tillfällen: 2
  • Antal deltagare: 14
  • Arrangör: Skoldatateket, Medioteket

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Anpassa för elevers variationer

Hur skapar man en tillgänglig lärmiljö? Du får praktiska exempel på hur du kan anpassa klassrumsmiljön till elevers olikheter inom perception och kognitiv förmåga.

Vad innehåller kursen?

Kursen består av två tillfällen.

Första tillfället

Du får veta mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och variation inom perception och kognition.

Du får se exempel på hur tydliggörande pedagogik och olika typer av visualisering kan vara till stöd och du får testa bildstödsprogrammet Widgit Online.

Vi går även igenom Ritprat och Sociala manus samt visar hur digitala verktyg kan tillämpas i dessa.

Andra tillfället

Vid det andra tillfället får du testa funktionssimulatorn. Med utgångspunkt i hur en elev kan uppleva sin skoldag visar vi anpassningar i den fysiska miljön. Du får bland annat prova på flexibel möblering, hjälpmedel för koncentration och digitala ljudutjämningssystem.

Du får även se fler exempel av visuellt stöd som digitala tankekartor samt struktur- och tidsstöd.

Vem kan delta?

Specialpedagoger och annan pedagogisk personal i förskoleklass–årskurs 9, gymnasiet samt anpassad grund- och gymnasieskola i Stockholms kommunala skolor.

Boka kompetensutveckling för en grupp

Den här kursen kan även ordnas för en hel grupp på din skola eller på Medioteket. Kontakta oss för att diskutera ett upplägg som passar dig och dina kollegor.