Hitta digitala lärresurser till din undervisning

På webbplatsen Digitala lärresurser Stockholm hittar du pedagogiska program, appar och webbtjänster som är tillgängliga i Stockholms stad och som är godkända att använda.

Vilket stöd ger Digitala lärresurser Stockholm?

Till varje digital lärresurs finns

  • en kort beskrivning
  • licensinformation
  • supportinformation
  • i vissa fall tips på hur man kan använda tjänsten i undervisningen.

Du söker efter pedagogiska program baserat på kategorier och ämnen. Du kan också söka via läroplanernas måluppfyllnad för att hitta rätt program för din undervisning.

I tjänsten får du även information om hur du skaffar licenser och installerar program på skolans datorer.

Alla appar och webbtjänster som finns på Digitala Lärresurser Stockholm är godkända för användning ur informationssäkerhetssynpunkt.

Film om digitala lärresurser

Se en kort film om vad digitala lärresurser är och hur du kan använda tjänsten.

Film om digitala lärresurser

Film om digitala lärresurser, syntolkad version

Aktuellt, tips och diskussion på Facebook

På tjänstens Facebooksida kan du läsa om de senaste tjänsterna på Digitala lärresurser Stockholm, diskutera befintliga tjänster eller önska nya tjänster. Du får också tips på webbinarier, workshops och informationsträffar.

Digitala lärresurser Stockholm (Facebook)

För vem?

Du som vill använda godkända program, appar och webbtjänster i din undervisning, och du arbetar i Stockholms stad på

  • grundskola
  • gymnasieskola
  • förskola i Stockholms stads stadsdelsförvaltningar
  • vuxenutbildning (arbetsmarknadsförvaltningen).