En flicka läser på en ipad.
Foto: Folio Bildbyrå

E-böcker för gymnasiet och högstadiet

Låna och läs direkt! Med e-böcker blir litteraturen tillgänglig omedelbart och du har tillgång till ett urval av e-böcker för både gemensam och enskild läsning.

I mötet med skönlitteratur får eleverna förutsättningar att utveckla sitt språk, sin identitet och sin förståelse för omvärlden. Tillgång till e-böcker i skolan kan bidra till elevernas digitala kompetens och ger ett komplement till den tryckta litteraturen.

Vilket stöd ger Medioteket?

E-böckerna tillhandahålls via klassuppsättningsbiblioteket Cirkulationsbiblioteket, Medioteket. Urvalet av e-böcker utökas successivt och det finns även ett mindre antal e-ljudböcker att välja mellan. Du som lärare eller bibliotekarie är välkommen att ge förslag på titlar som kan ingå i utbudet.

  • Det går att låna maximalt fem e-böcker per sjudagarsperiod. Lånetiden är 28 dagar. När lånetiden gått ut går det inte längre att läsa boken.
  • Det är inte möjligt att förlänga ett e-bokslån.
  • För att kunna låna e-böcker behövs ett lånekort och en pinkod.

Så här får du tillgång till e-böcker

Mer information på Cirkbloggen

På Cirkbloggen finns en utförlig guide om hur du hittar och läser böcker i appen och på dator.

Cirkbloggen

För vem?

Elever och personal i Stockholms kommunala gymnasie- och högstadieskolor kan kostnadsfritt låna e-böcker. Tjänsten kräver att skolan har en skolbiblioteksansvarig med tillgång till bibliotekssystemet.