En flicka läser på en ipad.
Foto: Folio Bildbyrå

E-böcker för gymnasiet och högstadiet

Låna och läs direkt! Med e-böcker blir litteraturen tillgänglig omedelbart och du har tillgång till ett urval av e-böcker för både gemensam och enskild läsning.

I mötet med skönlitteratur får eleverna förutsättningar att utveckla sitt språk, sin identitet och sin förståelse för omvärlden. Tillgång till e-böcker i skolan kan bidra till elevernas digitala kompetens och ger ett komplement till den tryckta litteraturen.

Vilket stöd ger Medioteket?

Du och dina elever får tillgång till E-böckerna via Cirkulationsbiblioteket.

Utbudet av e-böcker utökas efterhand. Det finns även ett mindre antal e-ljudböcker.

Du som lärare eller bibliotekarie är välkommen att ge förslag på titlar som kan ingå i utbudet.

Detta gäller vid lån av e-böcker

  • Det går att låna maximalt fem e-böcker per sjudagarsperiod.
  • Lånetiden är 28 dagar.
  • Det är inte möjligt att förlänga ett lån.
  • För att kunna låna e-böcker behövs ett lånekort i skolbiblioteket och en pinkod.

Så här får du tillgång till e-böcker

Mer information på Cirkulationsbibliotekets Sharepoint

På vår Sharepoint finns en utförlig guide om hur du hittar och läser böcker i appen och på dator.

Cirkulationsbibliotekets Sharepoint

För vem?

Elever och personal i Stockholms kommunala gymnasie- och högstadieskolor kan kostnadsfritt låna e-böcker. Tjänsten kräver att skolan har en skolbiblioteksansvarig med tillgång till bibliotekssystemet.