En lärare och två elever läser ur en bok och skrattar.
Alexander Hammarbäck, lärare Jessica Fidani Kemmler och Flora Bosinakis läser ur boken och kopplar till elevernas bilder om havet som de fått göra under bildlektionen. Foto: Ulrica Zwenger

”Litteraturen är en oändlig värld”

På Ålstensskolan läser alla årskurser skönlitteratur kopplat till ett gemensamt tema. ”Eleverna blir medvetna och börjar fundera tillsammans, men de kan också öka sitt ordförråd. Man får så mycket på köpet!”, säger förstelärare Jessica Fidani Kemmler.

Sidans innehåll i korthet:

  • På Ålstensskolan i Bromma läser alla årskurser skönlitteratur kopplat till ett särskilt tema
  • Förstelärare Jessica Fidani Kemmler leder den gemensamma läsningen samtidigt som hon deltar med sin egen klass.
  • Inom ett FoU-projekt har hon undersökt olika sätt att undervisa om ord utifrån skönlitteratur.
  • Litteraturen gör det möjligt att komma åt frågor i SO eller NO på ett annat sätt.

Eleverna i klass 2A på Ålstensskolan i Bromma kommer in efter en rast i regnet. Håret klibbar mot pannorna medan blickarna söker sig mot läraren Jessica Fidani Kemmler. Hon står framför tavlan där fyra ord projiceras: knak, ivrig, bekymrad och brak.

– Vi kommer att fortsätta läsa om Stormseglarna, men först ska vi gå igenom orden. Sedan ska vi prata om vår planet och vad vi kan göra för att den ska må bra.

På Ålstensskolan går elever från förskoleklass till årskurs 5 och sedan ett par år arbetar alla med ett gemensamt tema för läsningen av både skönlitteratur och faktatexter. Det börjar under den årliga barnboksveckan i november.

– Då utforskar vi den svenskspråkiga litteraturskatten. I år var Elsa Beskow i fokus och nästa år blir det Tove Jansson, förklarar Jessica Fidani Kemmler, som utöver klasslärare är förstelärare i läs- och skrivutveckling.

”Nytt ställe varje dag”

Under barnboksveckan räknar alla klasser ihop hur många sidor text de läst – både individuellt och i helklass. Sidorna sammanställs och omvandlades till kilometer allt längre från Stockholm.

– Varje dag hamnar vi på ett nytt ställe. Slutdestinationen i år blev Galapagosöarna, vilket passade bra eftersom årets tema är klimatet.

Jessica Fidani Kemmler leder den gemensamma läsningen på skolan, samtidigt som hon deltar med sin egen klass. Där har hon även genomfört forsknings- och utvecklingsprojektet Att äga sitt ordförråd tillsammans med Anna Norlin på Grimstaskolan. De har undersökt olika sätt att undervisa om ord utifrån skönlitteratur.

Nu är FoU-projektet avslutat, men i klassrummet lever undervisningsmetoderna kvar. I dag går Jessica Fidani Kemmler igenom fyra ord som hon valt ut från det sjätte kapitlet. De två ljudhärmande orden knak och brak har hon dessutom förberett ljudeffekter till. Ordet ivrig hjälper en flicka i klassen till att förklara.

– Som när man ska fylla år!

– Ja, precis. Man är full av förväntan och energisk.

”Stopp!” ropar klassen

Elevernas uppgift under högläsningen är, utöver att följa med i handlingen, att säga stopp när något av de fyra orden förekommer. Jessica Fidani Kemmler läser högt, sida efter sida. Eleverna lyssnar. Någon låter blicken vandra till den grå himlen utanför fönstret, en annan lutar huvudet mot handen och en tredje släpper inte sin lärare med blicken.

– … och dörren öppnades med ett knak.

– STOPP! ropar klassen i kör.

– Vad var det för ord?

– Knak!

Skolan är nu inne på den andra delen av den gemensamma läsningen, som inleddes i samband med världsboksveckan i april. Då vidgas perspektivet med litteratur från hela världen kopplat till det aktuella temat. Som uppstart ordnades en bok-afterwork för alla lärare, som fick många förslag på böcker att använda i undervisningen. Många av boktipsen kom från Cirkulationsbiblioteket, eftersom skolan inte har någon skolbibliotekarie.

– Vi har eldsjälar som brinner för böcker på skolan, men Cirkulationsbiblioteket har så mycket kunskap och är bra på att tipsa om böcker till olika åldrar och läsnivåer, säger Jessica Fidani Kemmler.

Ekologiska fotavtryck

Årskurs 2 har valt boken ”Rädda sköldpaddorna” i serien Stormseglarna av Jen Marlin. Det är en äventyrsberättelse om två barn som seglar till Hawaii för att rädda havssköldpaddorna.

Jessica Fidani Kemmler läser högt tills kapitlet tar slut och spänningen är som störst.

– Nej, fortsätt! ropar flera elever.

– Vi kanske hinner läsa ut boken i morgon, så att vi får se hur det går, för nu ska vi prata om hur planeten mår, säger Jessica Fidani Kemmler.

Eleverna vet redan mycket om naturen, havet och havssköldpaddorna. De har bland annat sett filmen ”Hur mycket skräp finns det i havet?” på webbplatsen Skräplabbet som stiftelsen Håll Sverige rent står bakom. Jessica Fidani Kemmler talar om ekologiska fotavtryck, något som klassen har arbetat med.

– Det är lätt att bli bekymrad när vi pratar om klimatet. Nu vill jag att ni tillsammans samtalar om vad som gör er bekymrade.

En lärare och flera elever håller sina händer mot en affisch på en vägg.
På Ålstensskolan använder Jessica Fidani Kemmler skönlitteraturen till att gå på djupet. Här får eleverna lämna sina ekologiska handavtryck på tavlans jordglob. Foto: Ulrica Zwenger

”Vi kan få planeten att må bättre”

Bänkkamraterna vänder sig mot varandra och snart surrar klassrummet av bekymmer.

– Jag är bekymrad över hur man kan slänga så mycket skräp att det blir en ö som är tre gånger så stor som Sverige.

– Jag är bekymrad över att jag ska dö …

– Jag är bekymrad över att det inte kommer att finnas några hav utan att det kommer att heta Stilla skräpet, Indiska skräpet och Skräplanten.

Jessica Fidani Kemmler låter eleverna släppa ut alla sina tankar i rummet, innan hon lotsar dem vidare till en mer hoppfull hållning.

– Om vi alla hjälps åt kan vi få vår planet att må bättre, säger hon och sätter handen mot ett handavtryck på tavlan.

I motsats till fotavtrycken står handavtrycken för att människan gör något bra för klimatet. Eleverna får i mindre grupper fundera på vad de själva kan göra i vardagen för att exempelvis inte slösa på vatten eller återvinna och återbruka mer. Utan att det märks flätas svenska och SO samman via litteraturen.

”En oändlig värld”

– Skönlitteraturen är en oändlig värld man kan använda sig av för att komma åt frågor som har med SO eller NO att göra. Men det är också viktigt att göra det lustfyllt, att det blir en stund där man fångas av en spännande berättelse och längtar till att läsa vidare, säger Jessica Fidani Kemmler.

Klass 2A kommer att arbeta vidare med sköldpaddor och havet. Bland annat ska eleverna skriva faktatexter och besöka Baltic Sea Center på Skansen för att se livet under ytan i Östersjön. Nästa gemensamma bok blir bilderboken ”Mitt bottenliv – av en ensam axolotl” av Linda Bondestam.

– När man läser mycket börjar eleverna direkt göra kopplingar mellan olika böcker. Jag gillar bilderböcker och tycker inte att man ska släppa dem för tidigt.

Annelie Drewsen

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 3/2023