Man och pojke i ett klassrum tittar på Ipad.
Foto: Folio bildbyrå

Centrala licenser för digitala lärresurser

Du och dina elever använder appar, program och webbtjänster med centrala licenser fritt, utan kostnad. En central licens för en digital lärresurs är något som bedömts ha stort värde för alla skolformer i Stockholms stads skolor.

Centrala licenser för appar, program och webbtjänster till Ipad, dator och interaktiva tavlor tecknas utifrån olika kriterier. Den digitala lärresursen ska öka likvärdigheten i undervisningen, ska leda till ökad användning, och har en stor efterfrågan. En lägre kostnad är också ett skäl för en central licens.

För vem?

Lärare och annan pedagogisk personal för alla skolformer.

Vilket stöd ger en central licens för en digital lärresurs?

I utbildningsförvaltningens strävan för en likvärdig undervisning spelar det stor roll att det finns digitala lärresurser med centralt tecknade licenser. Du kan känna dig trygg med att resursen håller en viss kvalitét. Du kan också vara med och påverka vilka resurser som kan vara aktuella för en central licens. Då både du och dina kollegor har tillgång till samma resurser kan ni även inspirera och stödja varandra i användningen.

Utbildningar 

Utbildning i att använda digitala lärresurser med central licens erbjuds vid fler tillfällen, ibland på distans. Sök och filtrera i utbildningsplattformen.

Digitala lärresurser med centrala licenser i Stockholms stad, sök utbildning

 

 

Så här får du tillgång

  1. Besök webbplatsen för digitala lärresurser
  2. Du finner digitala lärresurser med central licens under tjänst
  3. Centrala licenser kategoriseras för varje skolform
  4. Du kan gå kurs i hur du använder en central licens

Det finns centrala licenser för alla skolformer.

Centrala licenser finns för programvara inom

  • läs- och skrivutveckling på svenska och engelska
  • inlästa läromedel
  • digitala prov
  • interaktiva tavlor
  • uppslagsverk och ordböcker.

Centrala licenser för digitala lärresurser

Du får stöd och vägledning i hur du använder digitala lärresurser med centralt tecknade licenser

Har du frågor?

Digitala lärresurser Avdelningen för utveckling och samordning–IKT-enheten

Kontakta samordningsgruppen för digitala lärresurser