Man och pojke i ett klassrum tittar på Ipad.
Foto: Folio bildbyrå

Centrala licenser för digitala lärresurser

Du och dina elever använder appar, program och webbtjänster med centrala licenser fritt, utan kostnad. En central licens för en digital lärresurs är något som bedömts ha stort värde för alla skolformer i Stockholms stads skolor.

Centrala licenser för appar, program och webbtjänster till Ipad, dator och interaktiva tavlor tecknas utifrån olika kriterier. Den digitala lärresursen ska öka likvärdigheten i undervisningen, ska leda till ökad användning, och har en stor efterfrågan. En lägre kostnad är också ett skäl för en central licens.

Vilket stöd ger en central licens för en digital lärresurs?

I utbildningsförvaltningens strävan för en likvärdig undervisning spelar det stor roll att det finns digitala lärresurser med centralt tecknade licenser. Du kan känna dig trygg med att resursen håller en viss kvalitet. Du kan också vara med och påverka vilka resurser som kan vara aktuella för en central licens. Då både du och dina kollegor har tillgång till samma resurser kan ni även inspirera och stödja varandra i användningen.

Utbildningar 

Utbildning i att använda digitala lärresurser med central licens erbjuds vid fler tillfällen, ibland på distans. Sök och filtrera i utbildningsplattformen.

Digitala lärresurser med centrala licenser i Stockholms stad, sök utbildning

Centrala licenser för digitala lärresurser

Du får stöd och vägledning i hur du använder digitala lärresurser med centralt tecknade licenser

För vem?

Lärare och annan pedagogisk personal för alla skolformer.

Det finns centrala licenser för alla skolformer.

Centrala licenser finns för programvara inom

  • läs- och skrivutveckling på svenska och engelska
  • inlästa läromedel
  • digitala prov
  • interaktiva tavlor
  • uppslagsverk och ordböcker.